• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl
Man in actie - slide

All posts by contentmanager

Doneren en schenken

U kunt bijdragen aan het welslagen van dit ambitieuze project. Er is namelijk nog 1 miljoen euro nodig om restauratie af te ronden!

Bouw mee aan 115 jaar geschiedenis en maak uw donatie over op NL22INGB 000 27 15 042 t.n.v. Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo o.v.v. Restauratie-aktie 1 miljoen euro. Hartelijk dank!

Schenken met belastingvoordeel

Meehelpen kan op vele manieren. Met behulp van een gift steunt u direct de restauratie. Door het doen van een periodieke gift maakt u ook nog eens maximaal gebruik van belastingaftrek.

Hoe werkt het?

Als u ons namelijk vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit wordt een periodieke gift genoemd.
Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden en moest een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.

Uw voordeel bij een periodieke gift

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer voor de restauratie schenken.

Stel, u zit in het 42% belastingtarief en u schenkt 400 euro per jaar. Met een periodieke gift kunt u uw bijdrage verhogen tot 689 euro per jaar.

Vanwege het belastingvoordeel kost u dat nl. nog steeds 400 euro netto. Want u krijgt 42% van 689 euro = 289 euro terug van de belastingdienst.

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen.

 • Download hieronder de Overeenkomst periodieke gift (pdf of excel)
 • De Overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor de Bavo. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide.
 • Stuur beide overeenkomsten in een envelop naar
  Club van 1 Miljoen
  p/a Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
  Leidsevaart 146
  2014 HE Haarlem
  Let op! U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.
 • De Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo vult op de overeenkomst het transactienummer in, die u t.z.t. moet invullen bij uw belastingaangifte.
 • U ontvangt het Exemplaar voor Schenker van deze Overeenkomst na verwerking en ondertekening door de Stichting retour. U dient deze Overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.
Betaling van uw periodieke giften
 • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald.
 • De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.
 • Wanneer u uw periodieke gift in maandtermijnen betaalt, dat wordt het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende maanden van het jaar afgeschreven.

Overeenkomst Periodieke gift:

Drie Britse koren bezoeken de Bavo

In februari, april en mei verlenen koren uit Groot-Brittanniëpeterborough-choir-oundle medewerking aan de vieringen in de Sint Bavo. Op zaterdagavond 21 februari verzorgt het Kathedrale Koor van St. Andrew uit Aberdeen (Schotland) de muzikale liturgie. Op Beloken Pasen (zondag 12 april) zal het Kathedrale Koor van Peterborough Cathedral de liturgie verzorgen en op zondag 3 mei is het de beurt In Voco Parentis. Dit laatste koor betreft de ouders van koorschoolleerlingen van het Kings College.

Nadere informatie over de liturgie volgt nog via de website. Uiteraard zijn wij verheugd deze mooie koren te mogen ontvangen en dat zij hun medewerking willen verlenen aan de liturgie.

Kinderviering wordt Gezinsviering

Al enkele jaren vindt met enige regelmaat in onze Kinderviering bavokathedraal een kinderviering plaats op zondag om 12.00 uur. Deze vieringen zijn steeds door een enthousiaste groep voorbereid. De bezetting was nogal eens wisselend en dat werkte niet altijd motiverend. Daarom is nog eens nagedacht hoe we wellicht op een andere manier onze gezinnen kunnen betrekken bij een viering op zondag, omdat de hoogmis zo een eigen karakter heeft. Toch hebben we in goed overleg bedacht om, te beginnen met een aantal keren per nieuwe jaar, de viering van 10.00 uur meer een gezinsviering te laten zijn, of kinderen in de hoogmis een eigen rol te laten vervullen. Zeker als de jongens en/of meisjes van ons kathedrale koor zingen, is de doelgroep waarvoor we dit doen al bereikt. Voor de komende periode staan daarom de volgende vieringen speciaal in het teken van onze gezinnen.

• Zondag 1 februari a.s. om 10.00 uur met de Meisjescantorij
(in het teken van Maria Lichtmis met kaarsenprocessie en Blasiuszegen)
• Zondag 29 maart om 10.00 uur met de Bavocantorij
(palmzondag met het maken van stokken en processie; houdt de nieuwsbrief in de gaten over de exacte tijd stokken maken!)
• Zondag 19 april om 10.00 uur met Groep 5 van de Koorschool
(het grote feest van de eerste communie)
• Zondag 14 juni om 10.00 uur met de Capella Puellarum
(al bijna vakantie en ophalen van de doopschelpen)

Vanaf deze plaats willen we allen die bij de kindervieringen betrokken zijn geweest enorm bedanken voor hun geweldige inzet. Sommigen gaan in de nieuwe setting door en daar zijn we blij mee. Speciaal ook dank aan Ton van Eck en Annerieke Lulofs voor de altijd vrolijke muzikale begeleiding. We hopen hen ook in het nieuwe jaar opnieuw te horen.

Diaken Eric Fennis

Fasering

Met de restauratie van de plebanie is in 2005 een begin gemaaktFasering
met het fasegewijs herstel van de kathedraal. Tevens zijn vanaf 2005 de straalkapellen casco gerestaureerd. Vanaf 2010 waren voldoende middelen beschikbaar om de restauratie weer op te pakken en is gestart met de restauratie van koepel, transepten en sacristie. Toen dit in het voorjaar van 2012 werd opgeleverd werd na de bouwvak gestart met het hoogkoor, kooromgang en straalkapellen. Dit verliep voorspoedig en werd al in het voorjaar van 2014 opgeleverd. In de nazomer is gestart met de vierde fase: het middenschip. Naar verwachting wordt dit in 2016 opgeleverd. Mits er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn wordt dan gestart met de restauratie van de Westtorens en portaal. Het doorgaan hiervan is vooralsnog onzeker.

Restauratiefasen:

 

–     Fase I a.    Plebanie
b.    Straalkapellen (casco)
Uitgevoerd in 2005
Uitgevoerd in 2006 – 2007
–     Fase II c.    Transepten, koepel en traptorens
d.    Sacristie en doopkapel
e.    Kathedraal museum (casco)
Uitgevoerd 2010 – 2012
Uitgevoerd 2011 – 2012
Uitgevoerd 2011 – 2013
–     Fase III f.     Hoogkoor bovengronds
g.    Kathedraal Museum (inrichting)
Uitgevoerd 2013 – 2014
Uitgevoerd 2013 – 2014
–     Fase IV h.    Middenschip Gestart in nazomer 2014, oplevering voorzien begin 2016
–     Fase V i.     Westtorens met westportaal Start is voorzien in 2016

*Het doorgaan hiervan is afhankelijk van voldoende financiële middelen en is vooralsnog onzeker.

Bavo-wijn: ‘Uw donatie steunt de restauratie!’

De Club van 1 Miljoen coördineert de geldinzameling voor Bavowijnde bijdrage van € 1 miljoen van de parochiegemeenschap aan de restauratie. De geldinzameling gaat officieel van start op zondag 23 november wanneer we Bavo-wijn lanceren. Er zijn twee mooie wijnen uit Italië geselecteerd van het wijnhuis Cantina Valpantena uit de streek Veronese (Noord-Italië). Uiteraard dragen de flessen een eigen Bavo-etiket zodat het ook echt een Bavo-wijn is!

Pergolino (rood en wit)

Rode wijn van het druivenras Corvina en Molinera: helder rode kleur in de geur overtuigend cerise, de smaak is zacht en rond met een smaakvolle afdronk van kersen en een lichte kruidigheid.
Witte wijn van het druivenras Garganega: sprankelend van kleur, fris droog met zachte zuren, in smaak zijn het meloen en peer die sterk naar voren komen.

De verkoop start op zondag 23 november na de Hoogmis. Ook is er dan een proeverij. Daarna wordt er verkocht op de adventzondagen en Kerstmorgen. De flessen worden verkocht voor € 9,95 en een doos bestaande uit zes flessen kost € 55,00. De opbrengsten komen uiteraard geheel ten goede aan de restauratie.

Leuk om te geven of om zelf lekker van te genieten. Kortom: van harte aanbevolen!

Meer informatie ook via restauratie@rkbavo.nl.

Club van 1 Miljoen
Bibiana Massaro
Paulien Baijer
Paul Vetter

Parochies Groenmarkt en Bavo gaan fuseren

Op woensdag 24 september en zondag 28 september waren er bijeenkomsten voor alle geïnteresseerden in de Bavo en de Groenmarkt over de aankomende fusie tussen de Bavo en de Groenmarkt parochie. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de aanwezigen geïnformeerd over de te nemen stappen. Er vond ook een opbouwende discussie plaats waarin werd meegedacht over wie we zijn als geloofsgemeenschap en welke identiteit we willen behouden.

Waarom deze fusie?

Fusie 4De ‘(actieve) kerkbevolking’ vergrijst en loopt terug, daarmee samenhangend vermindert het aantal vrijwilligers en inkomsten. Dit is een ontwikkeling die in heel Nederland speelt. Daarom is in samenspraak met bisdom besloten dat beide parochies per 1 januari 2015 fuseren. Een actieve samenwerking kan de terugloop van mensen het hoofd bieden en beide parochiebesturen zien veel kansen om elkaar te versterken. Zij praten al een tijd op een open en prettige manier met elkaar over deze fusie.

Kansen

Beide parochies kunnen van elkaar leren, bieden gezamenlijk een breed aanbod voor (katholiek) Haarlem en kunnen in nadere samenwerking beter aansluiten bij de behoefte in de stad, zo is de gedachte. Nadrukkelijk is het niet de bedoeling meer vieringen te houden maar wel om een breed en veelzijdig liturgisch aanbod voor de stad te bieden.

Identiteit van de geloofsgemeenschappen

Om samen te gaan werken aan een breed aanbod is eerst nodig goed te weten waar beide gemeenschappen nu goed in zijn en waar nog te leren valt. Bij de Groenmarkt is de liturgie te omschrijven als vernieuwend en diaconaal geïnspireerd. De parochianen voelen zich echt met elkaar verbonden en de parochie is een gastvrije, open kerk. De Bavo omschrijft zichzelf als een gastvrije, internationale kerk waar iedereen welkom is met persoonlijke Fusie 3betrokkenheid. De liturgie is hier plechtiger vanuit de rijke katholieke traditie.

Punten waarin zowel Bavo als Groenmarkt zouden willen verbeteren is het bereiken van de jonge mensen en kinderen (te verdelen in de groepen tot en met de 1e H. Communie en de groep van 8-16 jaar, maar ook de jong volwassenen). Voor de Groenmarkt zou de organisatie en coördinatie professioneler kunnen en de Bavo zou wat meer kennis willen hebben van de kwaliteiten en kunde van haar parochianen. Daarnaast zijn er punten die beide parochies belangrijk vinden voor hun identiteit en die ze willen behouden; voor de Groenmarkt de manier van vieren met de eigen lekenvoorgangers en onze samenwerking met Stem in de Stad, voor de Bavo de persoonlijke betrokkenheid, een gastvrije, internationale kerk waar iedereen welkom is met liturgie vanuit de rijke traditie, wel zou er meer aandacht voor catechese kunnen zijn.

Samenwerking heeft niet alleen bestuurlijke component: ook inhoudelijk kan de samenwerking een meerwaarde opleveren. Dit komt naar voren in het brede aanbod van vieringen en diensten die beide kerken verzorgen.

En nu?

Fusie 1We moeten elkaar eerst beter leren kennen, voordat we goed weten waar we gezamenlijk meerwaarde opleveren. Als belangrijkste speerpunt wordt wel communicatie genoemd; goed en duidelijk maken wat er gebeurt en hoe. Uitwisseling van parochiebladen wederzijds is hierin een eerste stap. En, hoewel de Bavo sinds enige tijd kindervieringen organiseert, kunnen beide parochies hierin gezamenlijk nog een grote stap maken.

Naast de inhoudelijke zaken zijn er natuurlijk de bestuurlijke en de financiële. De bestuurlijke fusie, die door het bisdom wordt gewenst per 1 januari 2015 zal waarschijnlijk de eerste stap zijn. Er komt één nieuw bestuur voor beide parochies, terwijl de samenwerking van bijvoorbeeld secretariaat en pastoraal team en pastoraatgroep pas op middellange termijn plaatsvindt. Op korte termijn is het ook nodig om inzicht te hebben in de financiële positie van beide parochies en wellicht bepaalde gelden ‘oormerken’, zodat ze besteed kunnen worden waarvoor ze bedoeld zijn.

Op langere termijn is de samenvoeging van secretariaat, pastoraal team en ook de werkgroepen met vrijwilligers aan de orde. Hierin zullen beide kerken wel hun eigen karakteristieke gemeenschap en vieringen behouden. Waar mogelijk zal de samenwerking echter meerwaarde opleveren.

De naam van de nieuwe parochie

Tot slot is de naam van de nieuw parochie aan de orde. De parochie moet een herkenbare naam hebben, de gemeenschappen en de kerkgebouwen blijven natuurlijk hun eigen bekende naam houden. In de bijeenkomsten kwam “Antonius en Bavo” als parochienaam naar voren. Heeft iemand nog andere pakkende namen?

Tot slotFusie 2

Het is inspirerend om te merken dat tijdens beide bijeenkomsten al samenwerking, discussie en uitwisseling ontstond. De fusiedatum van 1 januari 2015 is uiteraard niet het eind van de ontwikkeling maar juist het begin van het integratieproces van beide parochies.

Hoe snel we de samenwerking en versterking voor elkaar krijgen hangt af van de inzet en toewijding van de parochievrijwilligers! Wij willen alle betrokken dus van harte uitnodigen om vragen te stellen, mee te werken, en om ideeën te geven. Meldt u zich vooral bij: groenmarktenbavo@gmail.com of geef een briefje af bij het secretariaat!

Fotorapportage: hierom wordt de Bavo gerestaureerd

Honderden foto’s zijn er waaruit blijkt dat restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo noodzakelijk is. Hier hebben we er een selectie op een rij gezet. Van weggesleten voegen tot complete scheuren en uitgezakte glas-in-lood ramen tot slechte waterafvoer met lekkage en houtrot tot gevolg. Klik op de foto voor een vergroting.

Organist Bernard Bartelink overleden

Bernard Bartelink

Bron: www.RefDag.nl

Op zondagavond 19 oktober is organist Bernard Bartelink op 84 jarige leeftijd overleden. Bernard Bartelink was van 1971 tot 1999 titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo en was de grondlegger van de Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel waarvan deze zomer de 41ste serie werd gehouden. Daarnaast heeft hij vele composities op zijn naam staan. Op 13 april 2013 beëindigde hij na meer dan 50 jaar zijn carrière op de plek waar hij begon: op ‘zijn Willibrordusorgel’ in de kathedraal gaf hij zijn laatste orgelconcert. Na afloop is hij onderscheiden met de Bavopenning van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dit voor zijn verdiensten voor zowel de Zaterdagmiddagconcerten als zijn jarenlange verbondenheid aan de Kathedraal. Hij kreeg het ereteken namens bisschop J.M. Punt opgespeld door plebaan H.J. van Ogtrop.

Uitvaart

De uitvaartplechtigheden hebben plaatsgevonden op zaterdag 25 oktober in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo.  De viering werd geleid door plebaan Hein Jan van Ogtrop en viering werd muzikaal opgeluisterd door het Kathedrale Koor. Organist was de heer Ton van Eck.

Overweging

‘De lof van de Heer bezingen’ is de titel van de overweging  die door de plebaan werd opgedragen, deze kunt u hier nalezen.

In memoriam Bernard Bartelink (24-11-1929 – 19-10-2014)Bernard Bartelink

Door: Ton van Eck (titulair-organist Kathedrale Basiliek Sint Bavo)

Op zondag 19 oktober j.l. overleed vrij onverwacht op de leeftijd van 84 jaar Bernard Bartelink, honorair titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem. Zijn benoeming in de Haarlemse Kathedraal in 1971 was een kroon op zijn kerkmuzikale loopbaan. Hij kreeg daar de beschikking over het zojuist geplaatste Adema-orgel uit de kerk van de H. Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam.

Bernard Bartelink was niet alleen een bezield liturgisch organist die trouw en geïnspireerd zijn kerkmuzikale plichten vervulde, waarbij hij kon putten uit zijn enorme repertoire, maar tevens nam hij actie om de orgelcultuur in de kathedraal op een uniek hoog plan te brengen door het organiseren van de jaarlijkse Zaterdagmiddagconcerten (van de tweede zaterdag na Pasen t/m de laatste zaterdag in september) sinds 1974 en het driejaarlijkse César Franckconcours sedert 1976. Dankzij deze initiatieven kwamen de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, mede dankzij het Willibrordusorgel al snel internationaal op de kaart te staan als centrum van de orgelcultuur en kregen de concerten en het concours internationaal ook grote waarderingen erkenning. Niet voor niets staat op de plaquette bij het Willibrordusorgel die bij gelegenheid van zijn afscheid in 1999 werd aangebracht: fideliter organisans (met getrouwheid organiserend).

Bernard Bartelink beschikte over een bijzonder groot en breed repertoire uit alle stijlperiodes en was daarnaast een uitmuntend improvisator.

Zijn inspanningen hebben een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan de internationale uitstraling van de stad Haarlem als centrum van de orgelcultuur.

Ook na zijn pensionering als organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo bleef hij tot vorig jaar internationaal actief als concertorganist. Op 13 april 2013 nam hij, op 83-jarige leeftijd, met het openingsconcert van de 40ste serie door hem in het leven geroepen Zaterdagmid­dag­concerten, in de Kathedrale Basiliek afscheid van het concertpodium. Hij vertolkte toen een programma met werken van Haarlemse componisten.

De uitvaart zal plaatsvinden in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo op zaterdag 25 oktober a.s. om 11 uur waarna de teraardebestelling volgt op de r.-k. begraafplaats St.-Adelbertus te Bloemendaal.

 Biografische gegevens

Bernard Bartelink werd geboren in 1929 in Enschede. In 1954 behaalde hij de Prijs van Uitnemendheid voor Orgel aan het Amsterdams Conservatorium en in 1955 het diploma voor theorie en compositie. In 1961 was hij winnaar van het Internationaal Orgelimprovisatie Concours te Haarlem. Daarna was hij meerdere malen jurylid bij ditzelfde concours.

Tot september 1989 was hij als hoofdvakdocent voor orgel en improvisatie verbonden aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam en aan het Twents Conservatorium te Enschede waar hij vele leerlingen opleidde.

Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn als organist van de Obrechtkerk in Amsterdam werd hij in 1971 benoemd tot titulair-organist van de
Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem waar in hetzelfde jaar het Willibrordusorgel was geplaatst en waar hij tot eind 1999 werkzaam bleef.

Hier kon Bernard Bartelink zich volledig ontplooien. In 1974 nam hij het initiatief tot de Zaterdagmiddag­concerten, een gedurfde onderneming want Haarlem was al de stad in Nederland waar door de gemeentelijke orgelconcerten jaarlijks al de meeste openbare orgelbespelingen plaatsvonden.

Ook zijn tweede initiatief: het driejaarlijkse César Franck Concours, waarvan de eerste editie in 1976 plaatsvond, heeft zich als snel een internationale reputatie weten te verwerven.

Daarnaast was hij de drijvende kracht achter de voltooiing van het Willibrordusorgel met een vierde klavier en met de ontbrekende registers.

Bernard Bartelink concerteerde veelvuldig in binnen- en buitenland, met name tijdens tournees in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Korea, Nieuw-Zeeland, Rusland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland. Meerdere malen was hij te gast als solist in The Royal Festival Hall in Londen en verder in de kathedraal Notre Dame in Parijs en The National Cathedral in Washington D.C. Ook trad hij regelmatig op met het Koninklijk Concertgebouworkest, waaraan hij tot 1994 verbonden was. In de afgelopen jaren (vanaf 2001) concerteerde hij in Spanje, Polen, Frankrijk en Engeland (St. Paul’s Cathedral en Westminster Cathedral).

Tevens was hij regelmatig jurylid bij nationale en internationale concoursen, met name in Haarlem (Internationaal Improvisatieconcours en het Internationaal César Franck Concours) en in Kazan (Rusland). Bij de Bernard BartelinkInternationale Improvisatiewedstrijd van het festival van Europese Kerkmuziek in Schwäbisch-Gmünd (Duitsland) was hij tevens juryvoorzitter.

Als componist van koor-, orgel- en kamermuziek kreeg hij opdrachten van o.a. de stad Amsterdam, het toenmalige Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk, de Nederlandse St. Gregoriusvereniging, de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, de Nationale Commissie voor Liturgie en de S.N.K (Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties).

Bernard Bartelink is tevens een aantal jaren bestuurslid geweest van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging (thans de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici). Ook was hij enige tijd adviseur bij de Katholieke Klokken- en Orgelraad.

Bernard Bartelink is onderscheiden als officier in de orde van Oranje Nassau.

 

 

 

 

Wat de Bavo in iemands leven kan betekenen

Mooie brief ingezonden in het Haarlems Dagblad op 14 oktober 2014.

 

Ingezonden brief

Overzicht van gebeurtenissen in september

De maand september stond bol van bijzondere activiteiten en evenementen. Open monumentendag, Ambachtsdag historisch metselen, afsluiting ZaterdagMiddagConcerten en bezoek uit Gent staan hieronder uitgelicht.

(meer…)