• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

All posts by contentmanager

Gedoopt worden in de Sint Bavo

Het doopsel is het eerste sacrament dat een mens ontvangt, vaak al als baby enkele maanden na je geboorte. Het maakt ons tot kind van God en neemt ons op in de gemeenschap van de Katholieke Kerk en de Bavo parochie.23

Iedereen kan gedoopt worden. Zowel pasgeborenen als jongeren en (jong)volwassenen kunnen zich laten dopen. Dit kan op verschillende momenten. Voorafgaande aan het doopsel word je voorbereid op het ontvangen van het doopsel.

Wil je meer informatie over het dopen, dan kan je contact opnemen met de kapelaan.

Bijvoorbeeld na een H. Mis of via mail/telefoon. Zie voor contactgegevens onder kopje contact.

‘Laat de kinderen tot Mij komen’

Crèche op zondag in de Bavo

Ook of beter gezegd: juist voor de allerkleinsten is er een plaats in de Bavo. Ieder zondag is er tijdens de Hoogmis crèche en kinderopvang. Dit biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan de Hoogmis terwijl er goed voor de kinderen wordt gezorgd. Er is voor alle leeftijden veel speelgoed om mee te spelen alsook limonade.
De crèche vindt plaats in de grote zaal van de plebanie. Deze is te bereiken via de sacristie in de kathedraal.

Andere activiteiten voor de jeugd

Op twee dinsdagen in de maand is er gelegenheid voor jonge gezinnen om naar de Josephkerk te komen en daar in de tuin (met groot klimrek!) te spelen, vriendschappen op te bouwen en ook een stukje catechese te ontvangen van kapelaan Johannes. Een groep gezinnen is dit samen gestart. Vragen over wat/wanneer? Neem contact op met kapelaan Johannes (zie contact).

Voor meerdere leeftijden van tieners en jongeren is er in Haarlem aardig wat aanbod. Kijk onder andere HIER voor meer activiteiten waar tieners en jongeren uit de hele regio bij elkaar komen.

Bijzondere vieringen

De Sint Bavo is de bisschopskerk van het bisdom HaarlemDSC_0928-Amsterdam. Daarom vinden de meeste diocesane vieringen plaats in de Bavo. Ook zijn het Kathedrale  Muziekinstituut Sint Bavo en de Koorschool Haarlem aan de Bavo verbonden. Dit brengt extra activiteiten en (muzikale) evenementen in de kerk.

Wijding Heilige Oliën op woensdag voor Pasen (Chrismamis)

In de Chrismamis worden de Oliën gewijd die in het volgende jaar bij de bediening van een aantal sacramenten in ons bisdom zullen worden gebruikt. Voor deze vieringen worden alle priesters van het bisdom uitgenodigd te concelebreren, om zo te delen in dit bijzondere moment. Het is voor hen een soort van ‘jaarlijks thuiskomen’.

Wijdingen Diakens en PriestersLitanie van alle Heiligen

In de kathedraal worden gewoonlijk de wijdingen tot diaken, priester en (hulp)bisschop toegediend. De diakenwijding is meestal in het najaar (november), terwijl priesters op de eerste zaterdag na Pinksteren worden gewijd. Een bisschopswijding is alleen dan wanneer dit aan de orde is. Hiervoor is geen vast moment in het jaar.

Bavodag (in het voorjaar)

Bisdomdag voor alle vormelingen uit het bisdom.

Festival of Nine lessons and Carols (altijd op 23 december om 20.00 uur)DSC_0635

De oorsprong hiervan gaat terug naar Engeland en kent inmiddels een traditie van 125 jaar! In een volledig duistere kathedraal treedt het koor met brandende kaarsen in processie de kathedraal binnen onder het zingen van ‘Once in a Royal David’s city’. Daarna volgen er negen korte lezingen met de aankondiging van Jezus geboorte. Dit afgewisseld met Engels kerstliederen zoals ‘The First Nowell’ en ‘O come, all ye faithfull’. Een prachtige en sfeervolle voorbereiding op Kerstmis die ook in onze Kathedraal sinds 1992 een traditie is.

Passie Evensong (op de vierde zondag van de veertigdagentijd om 16.00 uur)

Een Evensong is vergelijkbaar met een vesperviering en heeft met name een meditatief karakter. Het vindt zijn oorsprong in de (Engelse) Anglicaanse kerk en bestaat met name uit  koormuziek en enkele lezingen en gebeden In deze Passie Evensong worden prachtige passiestukken ten gehore gebracht door de Bavocantorij en is daarmee een prima voorbereiding op Pasen.

Lamentations op Goede Vrijdag.

Aansluitend aan de avondplechtigheden van Goede Vrijdag vinden de Donkere Metten (Lamentations) plaats, gezonden door de Bavocantorij. In deze indringende viering met koorwerken van T. Tallis of Th. De Victoria wordt middels de klaagzangen extra stil gestaan bij het lijden en sterven van Christus.

Links:

www.bisdomhaarlemamsterdam.nl

www.koorschoolhaarlem.nl

Eucharistievieringen

De Eucharistie is de bron en het hoogtepunt van ons katholieke leven. In onze Kathedraal zijn er bijna dagelijkse Eucharistievieringen:

Zondag: 10 uur Hoogmis

Dinsdag-vrijdag: 9 uur Heilige Mis, met dinsdag en donderdag regelmatig muzikale opluistering.

Zaterdag: 19 uur Heilige Mis van de zondag.

 

Aan de Hoogmis wordt vrijwel altijd medewerking verleend door één van de koren van het Kathedrale Muziekinstituut Sint Bavo. Ook zijn er weleens koren van diverse herkomst te gast.

Iedere tweede zondag van de maand is er om 12:30 uur een Indonesische viering.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent deel te nemen aan de Eucharistievieringen, wanneer u aan huis gebonden bent door ziekte of fysiek ongemak of u ligt in het ziekenhuis, dan kan de communie bij u worden gebracht door kapelaan of diaken. U kunt het beste met hen contact (laten) opnemen.

 

 

Eerste Heilige Communie 2019 Sint Bavo Kathedraal Haarlem (©Elisabeth Beelaerts)

(©Elisabeth Beelaerts)

Welkom in de Sint Bavo!

Of je nu komt om eucharistie te vieren, de Kathedraal te bezichtigen, een kaars aan te steken of om een concert bij te wonen: wees van harte welkom in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem! We zijn er blij mee dat je onze Kathedraal bezoekt en je verdiept in geloof, gebouw of muziek. Velen gingen je sinds 1898 voor en velen zullen je nog volgen. Na afronding van de restauratie in 2018 is het gebouw klaar voor de toekomst en is dit Godshuis in al haar facetten beschikbaar voor komende generaties. Maar ook tijdens de restauratie wordt er volop gevierd en is onze kerk een gastvrij huis.

De Bavoparochie is niet alleen een kerkgebouw, maar vooral een levende gemeenschap waar op alle momenten van de dag mensen zich inzetten om het evangelie handen en voeten te geven. Daarmee wil de Bavogemeenschap vanuit dit prachtige kerkgebouw vooral ook naar buiten treden, mensen opzoeken en hen het gevoel geven dat ze welkom zijn.

Misschien wil je de Bavo-parochie leren kennen. Misschien overweeg je toe te treden tot het Katholieke geloof en wil je je laten dopen of vormen. Misschien was je al Katholiek maar ben je nieuw in de parochie. Of misschien hebben jullie besloten te willen trouwen.

Er zijn veel verschillende reden om de Bavo te bezoeken; je bent altijd van harte welkom. Wij willen je graag leren kennen! Dus, als je in de gelegenheid bent, vul een welkomstkaart in en wordt uitgenodigd voor een kennismaking met de plebaan of diaken. De koffie staat klaar!