• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

All posts by contentmanager

Het sacrament van het huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is één van de zeven sacramenten die de Katholieke kerk rijk is en is de vereniging van man en vrouw. Overigens is niet de plebaan of diaken bedienaar van het sacrament, maar dienen jullie elkaar het sacrament zelf toe door jullie ja-woord naar elkaar uit te spreken! De plebaan of diaken is er getuige van en vraagt daarna Gods zegen over jullie huwelijk en zegent en besprenkelt de ringen met wijwater.

Kerkelijk huwelijk

Het sacrament van het huwelijk kan men alleen aan elkaar toedienen als tenminste een van de partners katholiek is gedoopt. Als één van de partners niet is gedoopt of gedoopt in een andere traditie, dan is toestemming (dispensatie) van het bisdom nodig. Dit regelt de plebaan of de diaken.
Als jullie in de Bavo de belofte van trouw  aan elkaar willen uitspreken, dan kan je contact opnemen met de kapelaan of diaken. Voorafgaande aan deze bijzondere viering van het huwelijk, vindt er een periode van voorbereiding plaats.
De meeste stellen kiezen voor een speciaal moment om deze viering te houden, meestal buiten de reguliere missen om. Een enkele keer wordt tijdens de zondagse Hoogmis een kerkelijk huwelijk ingezegend.

100828_Marieke_Paul_078

Ontvang de Heilige Geest, ontvang het H. Vormsel

Iedereen die is gedoopt kan worden gevormd. Het is het sacrament waarmee je de kracht van de Heilige Geest ontvangt om je sterker in je geloof te maken. Meestal worden jongeren gevormd, maar ook volwassen die wel zijn gedoopt maar niet zijn gevormd, kunnen alsnog het vormsel toegediend krijgen. Net als bij de doop wordt je door de plebaan of diaken voorbereid op het ontvangen van het Heilig vormsel. Bij jongeren gebeurt dit meestal in groepsverband, bij volwassen meestal individueel. Volwassen worden vooral tijdens de Paaswake gevormd. Jongeren worden jaarlijks gemeenschappelijk gevormd. Wil je meer informatie over het vormsel, dan kan je contact opnemen met de kapelaan of diaken. Dit kan na afloop van de vieringen, per telefoon via het secretariaat of per email.

Gedoopt worden in de Sint Bavo

Dopen betekent onderdompelen. Het doopsel is het eerste sacrament dat een mens ontvangt, vaak al als baby enkele maanden na je geboorte. Het maakt ons tot kind van God en neemt ons op in de gemeenschap van de Katholieke Kerk en de Bavo-parochie.23

Iedereen kan gedoopt worden. Zowel pasgeborenen als jongeren en (jong)volwassenen kunnen zich laten dopen. Dit kan op verschillende momenten: baby’s en kleine kinderen kunnen tijdens de Hoogmis op zondagochtend worden gedoopt of in een aparte viering op bijvoorbeeld zaterdagmiddag of zondags na de Hoogmis. Jongeren en (jong)volwassenen worden meestal in de Paaswake gedoopt. Voorafgaande aan het doopsel word je door de diaken of plebaan voorbereid op het ontvangen van het doopsel. Wil je meer informatie over het dopen, dan kan je contact opnemen met de kapelaan of diaken. Bijvoorbeeld na een H. Mis of via mail/telefoon. Zie voor contactgegevens onder kopje contact.

‘Laat de kinderen tot Mij komen’ – Crèche in de Bavo

Ook of beter gezegd: juist voor de allerkleinsten is er een plaats in de Bavo. Ieder zondag is er tijdens de Hoogmis crèche en kinderopvang. Dit biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan de Hoogmis terwijl er goed voor de kinderen wordt gezorgd. Er is voor alle leeftijden veel speelgoed om mee te spelen alsook limonade. Voor de ouderen is er ook een inhoudelijk programma naar de liturgie van de betreffende zondag.
De crèche vindt plaats in de grote zaal van de plebanie. Deze is te bereiken via de sacristie in de kathedraal. De crèche is iedere zondag geopend vanaf 9:45 uur met uitzondering van de vakantiemaanden juli en augustus.

Bijzondere vieringen

De Sint Bavo is de bisschopskerk van het bisdom HaarlemDSC_0928-Amsterdam. Daarom vinden de meeste diocesane vieringen plaats in de Bavo. Ook zijn het Kathedrale  Muziekinstituut Sint Bavo en de Koorschool Haarlem aan de Bavo verbonden. Dit brengt extra activiteiten en (muzikale) evenementen in de kerk.

Wijding Heilige Oliën op woensdag voor Pasen (Chrismamis)

In de Chrismamis worden de Oliën gewijd die in het volgende jaar bij de bediening van een aantal sacramenten in ons bisdom zullen worden gebruikt. Voor deze vieringen worden alle priesters van het bisdom uitgenodigd te concelebreren, om zo te delen in dit bijzondere moment. Het is voor hen een soort van ‘jaarlijks thuiskomen’.

Wijdingen Diakens en PriestersLitanie van alle Heiligen

In de kathedraal worden gewoonlijk de wijdingen tot diaken, priester en (hulp)bisschop toegediend. De diakenwijding is meestal in het najaar (november), terwijl priesters op de eerste zaterdag na Pinksteren worden gewijd. Een bisschopswijding is alleen dan wanneer dit aan de orde is. Hiervoor is geen vast moment in het jaar.

Bavodag (in het voorjaar)

Bisdomdag voor alle vormelingen uit het bisdom.

Festival of Nine lessons and Carols (altijd op 23 december om 20.00 uur)DSC_0635

De oorsprong hiervan gaat terug naar Engeland en kent inmiddels een traditie van 125 jaar! In een volledig duistere kathedraal treedt het koor met brandende kaarsen in processie de kathedraal binnen onder het zingen van ‘Once in a Royal David’s city’. Daarna volgen er negen korte lezingen met de aankondiging van Jezus geboorte. Dit afgewisseld met Engels kerstliederen zoals ‘The First Nowell’ en ‘O come, all ye faithfull’. Een prachtige en sfeervolle voorbereiding op Kerstmis die ook in onze Kathedraal sinds 1992 een traditie is.

Passie Evensong (op de vierde zondag van de veertigdagentijd om 16.00 uur)

Een Evensong is vergelijkbaar met een vesperviering en heeft met name een meditatief karakter. Het vindt zijn oorsprong in de (Engelse) Anglicaanse kerk en bestaat met name uit  koormuziek en enkele lezingen en gebeden In deze Passie Evensong worden prachtige passiestukken ten gehore gebracht door de Bavocantorij en is daarmee een prima voorbereiding op Pasen.

Lamentations op Goede Vrijdag.

Aansluitend aan de avondplechtigheden van Goede Vrijdag vinden de Donkere Metten (Lamentations) plaats, gezonden door de Bavocantorij. In deze indringende viering met koorwerken van T. Tallis of Th. De Victoria wordt middels de klaagzangen extra stil gestaan bij het lijden en sterven van Christus.

Links:

www.bisdomhaarlemamsterdam.nl

www.koorschoolhaarlem.nl

Eucharistievieringen

De Eucharistie is de bron van ons katholieke geloof.  In onze Kathedraal zijn er bijna dagelijks Eucharistievieringen. Op zaterdag wordt de Eucharistie om 19:00 uur gevierd met koor- of samenzang en op zondag wordt de Hoogmis gevierd om 10:00 uur. Aan de Hoogmis wordt vrijwel altijd medewerking verleend door één van de koren van het Kathedrale Muziekinstituut Sint Bavo. Ook zijn er weleens koren van diverse herkomst te gast.

100828_Marieke_Paul_112

Iedere tweede zondag van de maand is er om 12:30 uur een Indonesische viering. Zie elders voor meer informatie hierover.

Wanneer u niet in de gelegenheid bent deel te nemen aan de Eucharistievieringen, dan kunt u toch de communie ontvangen. Wanneer u aan huis gebonden bent door ziekte of fysiek ongemak of u ligt in het ziekenhuis, dan kan de communie bij u worden gebracht door de plebaan of de diaken. U kunt het beste met hen contact (laten) opnemen.

 

Welkom in de Sint Bavo!

Of je nu komt om eucharistie te vieren, de Kathedraal te bezichtigen, een kaars aan te steken of om een concert bij te wonen: wees van harte welkom in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem! We zijn er blij mee dat je onze Kathedraal bezoekt en je verdiept in geloof, gebouw of muziek. Velen gingen je sinds 1898 voor en velen zullen je nog volgen. Na afronding van de restauratie in 2018 is het gebouw klaar voor de toekomst en is dit Godshuis in al haar facetten beschikbaar voor komende generaties. Maar ook tijdens de restauratie wordt er volop gevierd en is onze kerk een gastvrij huis.

De Bavoparochie is niet alleen een kerkgebouw, maar vooral een levende gemeenschap waar op alle momenten van de dag mensen zich inzetten om het evangelie handen en voeten te geven. Daarmee wil de Bavogemeenschap vanuit dit prachtige kerkgebouw vooral ook naar buiten treden, mensen opzoeken en hen het gevoel geven dat ze welkom zijn.

Misschien wil je de Bavo-parochie leren kennen. Misschien overweeg je toe te treden tot het Katholieke geloof en wil je je laten dopen of vormen. Misschien was je al Katholiek maar ben je nieuw in de parochie. Of misschien hebben jullie besloten te willen trouwen.

Er zijn veel verschillende reden om de Bavo te bezoeken; je bent altijd van harte welkom. Wij willen je graag leren kennen! Dus, als je in de gelegenheid bent, vul een welkomstkaart in en wordt uitgenodigd voor een kennismaking met de plebaan of diaken. De koffie staat klaar!