• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

All posts by Maarten Kools

12 mei: Elkaars herder durven zijn

[print]

4e Zondag van Pasen

Schriftlezingen:

  • Handelingen 13,14.43-52

  • Apokalyps 7,9.14b-17

  • Johannes 10,27-30

Jesus’ toespraak over de Goede Herder Jesus
heeft voor het eerst geklonken in de winter in Jeruzalem
rond het wijdingsfeest van de tempel….
vergelijkbaar met het jaarfeest van de wijding van onze kerk
dat wij in begin mei gedenken.
In het Jeruzalem van Jesus’ dagen
-toen Jeruzalem zuchtte onder de Romeinse bezetting,
(vergelijkbaar met de Duitse bezetting van ons land)
was de viering van dat feest een gelegenheid tot protest.
Tallozen dromden samen
en velen hadden hooggespannen verwachtingen
van een naderende revolutie.

Jesus werd geacht leiding te kunnen geven
aan een verzetsbeweging.
‘Hoe lang nog houdt u ons in spanning’
hadden ze hem gevraagd.
Jesus geeft met opzet geen direct antwoord op die vragen
maar hij gaat vertellen wat zijn eigenlijke roeping is:
Zijn roeping is het om MENSEN BIJEEN TE BRENGEN.

Met dat antwoord moeten Jesus’ hoorders het doen.
Jesus spreekt over schapen
die wel of niet luisteren naar zijn stem.
Hij spreekt over een nieuw volk dat zich verzamelt rondom Hem.
Niemand kan ze van mij wegroven.

Hij heeft het over een hecht verband
dat wordt gesmeed rond Hem.
Want Hij is niet zomaar een verzetsheld
maar de door God gezonden aanvoerder
van een heel nieuw mensenvolk
dat heel de mensheid omvatten zal.

Mensen van Europa, Azië, Australië,
Afrika en Noord en Zuid Amerika,
joden en heidenen, mensen van goede wil.
Het is wellicht een naïeve en kinderlijke vraag,
maar als Jesus de Christus, hier op aarde zou terugkomen,
zou hij dan alleen maar even naar de Paus van Rome gaan
of misschien ook naar de secretaris van de Wereldraad van kerken in Genève?
Hij zou de rabbijnen in Jeruzalem toch zeker bezoeken
en even langs gaan bij de patriarch van Moskou?
Maar Hij is toch herder van allen,
zou Hij een Ashram in India over kunnen slaan
of een moskee waar in alle eerbied en ootmoed de Vader aanbeden wordt.

Ik denk dat niemand zijn gelijk mag opeisen.
Hij wil vooral herder zijn van allen
en ieder groepsgelijk moet worden toevertrouwd
aan de hoede van zijn herders-staf.
Het evangelie van de goede Herder
gaat over een nieuw mensenvolk dat zich vormen zal,
één grote familie van alle stammen en naties en talen
zoals Johannes dat al voor zich zag in zijn Apokalyps.

Mensen hebben elkaar nodig.
Een hele bijzondere rol speelt daarbij
deze Bavo-schaapskooi, die in Haarlem een ereplaats inneemt;
niet alleen omdat het de grootste katholieke kerk van de stad is
maar ook omdat het een kerk zal mogen zijn,
zelfs ook nog in de komende tientallen jaren -zo God het wil
waar mensen van allerlei geloofsniveau en geaardheid
zich thuis zullen moeten kunnen voelen.

Vandaag vieren wij hier roepingenzondag.
Daar is dan vooral mee bedoeld de roeping tot het ambt,
het priesterschap, het diaconaat, de religieuze staat
of het pastorale werkerschap in de kerk.

De priester is kwetsbaar maar ook nodig
hij heeft een onmisbare functie in de presentatie
van de Heer in de sacramentele vieringen.
De tijden dat hij op een voetstuk werd geplaatst zijn gelukkig voorbij.

De diaken heeft een eigen ambt: heeft een hoofdtaak in de sociale activiteiten
die de kerk moet ontwikkelen en de verkondiging van de Schrift.

De pastorale werkers, mannen of vrouwen,
en sinds kort ook de katechisten, voor de voortgang van de liturgie,
voor opbouwwerk en inspiratie van groepen.

En ook vaders en moeders zijn nodig, milieuactivisten en verpleegkundigen
en allen die hun zieken thuis verplegen alle andere mensen gehuwd of ongehuwd,
en alle andere ijverige mensen die zich inzetten voor ons koor,
voor een vereniging of alle andere goede dingen
die er voor en met mensen worden gedaan.

Wat zou het een verarming zijn als er geen mensen waren
die hun leven zo, als een roeping dus, willen en durven beleven.
Dat geldt voor jong en voor oud.

De zondag van de goede herder
zoals die ieder jaar weer terugkomt
moet hoog nodig van zijn zoetigheid worden ontdaan.
Als er in de Bijbel over een herder gesproken wordt
gaat het altijd om iemand die opkomt voor de weerloze,
iemand die verenigt en beschermt en die de strijd met de wolven aandurft..
In geestelijke zin:
iemand die de macht van het kwaad ontmaskert en de strijd aandurft….
in de geest van de velen die in de jaren 40-45 hun nek uitstaken
en hun leven in de waagschaal stelden.

Een van de oudste bijbelverhalen leert ons
hoe wij mensen allemaal geschapen zijn om elkaars herders te zijn.
Het is het beroemde verhaal van Kaïn en Abel.
Abel is de zwakste en Kaïn is de sterke.
Mensen die sterk zijn worden door God echter niet geminacht
maar ze hebben hun kracht niet voor niets
maar om die te gebruiken ten nutte van anderen.
Kaïn had zijn kracht van God gekregen als een gave
maar in plaats van zijn kracht te gebruiken
om zijn broeder te beschermen en te bewaren
gebruikt hij zijn kracht om zijn broeder te doden.
De actualiteit van dit verhaal hebben wij in de jaren 40-45 gezien:
het verhaal van onze dagen van gekwetste eer
en misbruik van nieuw opgebouwd kracht in het Duitsland van de jaren 30.
Jaloezie en gekwetste eerzucht zijn –zo lezen we in het verhaal van Kaïn en Abel-,
de motieven voor de eerste moord op aarde.
Je zou dit verhaal eigenlijk het verhaal van de echte erfzonde kunnen noemen.

Maar God laat dat alles niet op zijn beloop.
Hij is de goede Herder die opkomt voor het recht.
Hij roept deze eerste Kaïn -en alle Kaïns die nog zullen volgen-
ter verantwoording: en de grote belangrijke vraag
die God steeds weer stelt is: ‘Hoe is het met je zwakke broeder?
Wat heb je voor hem betekend? ‘

Johannes zag een nieuwe mensheid voor zich
een nieuwe mensheid die zich verzamelt rond de solidaire herder.

Het evangelie van deze zondag is genomen uit een langer gedeelte dat handelt over Jezus als goede herder.
Dat horen we hem vandaag niet zeggen.
Wel dat hij en de Vader één zijn
en dat hij en de schapen met elkaar verbonden zijn.

In Jezus is een eenheid die we bij Kaïn missen.
Hij heet de goede herder Joh. 10,11)
die zijn leven geeft voor de schapen.

Zo solidair is hij met de weerlozen en de gemartelden
dat deze goede herder zelf plotseling vergeleken wordt
met een lam dat geofferd wordt.
Luisteren naar deze verhalen over de herder en het lam
betekent uitzien naar dat nieuwe
dat al bijna 2000 geleden is aangekondigd
en dan zelf je leven veranderen.

Dat geldt voor de dopelingen, Linda die al moeder is,
en Marilou die net geboren is.
Het betekent dat voor ons, net als voor Jesus,
solidariteit, vriendschap
en weerloze liefde voor mensen .

Voor ieder mens geldt dat hij of zij er mag zijn en nodig is
vooral om te doen wat Kaïn weigerde
de herder te zijn van je broer of zuster.
Mogen wij daar allemaal de kracht toe hebben
ieder op onze eigen plek.

Hein Jan van Ogtrop, pastor

46ste serie Zaterdagmiddagconcerten

3 slag 2019 v1_compressed-1 (1)Thema’s:

Componerende organisten
Eugène Gigout en Charles-Marie Widor, twee symfonische Parijse orgelmeesters

Locatie:

Kathedrale Basiliek Sint-Bavo
Leidsevaart 146, 2014 HE  HAARLEM

Data en tijden:

4 mei t/m 28 september 2019
iedere zaterdagmiddag van 15 tot ca. 16 uur
(m.u.v. 22 juni: aanvang 20.15 uur)

Op zaterdag 4 mei start in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidsevaart de 46ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten met afwisselende programma’s wordt voortgezet t/m de laatste zaterdag van september, 28 september.

De concerten beginnen om 15 uur (behalve het concert op 22 juni dat 20:15 uur begint), en duren ongeveer één uur. Het pdf-bestand van de flyer kunt u hier downloaden.

Dit seizoen wordt er speciale aandacht besteed aan twee thema’s:

– componerende organisten, waarbij sommige organisten eigen werken spelen, maar anderen composities van een bevriende collega-organist, en
– Eugène Gigout en Charles-Marie Widor, twee symfonische, Parijse orgelmeesters,
Met name Gigout, die wat in de schaduw is gebleven van zijn tijdgenoten, verdient wat extra aandacht. Is Widor de kampioen van de grote vorm, zoals zijn orgelsymfonieën, Gigout is de meester van de, elegante kortere stukken, passend bij het ‘fin de siècle’.

Traditiegetrouw is de serie gratis toegankelijk. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Projectgroep Zaterdagmiddagconcerten van de Stichting Willibrordusorgel
Postadres: Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem.
E-mail: concerten@rkbavo.nl
Tel. : 070-3839842
Website : www.rkbavo.nl of www.willibrordusorgel.nl (download van de flyer na 8 april)
Facebook : www.facebook.com/nieuwebavo

Overzicht zaterdagmiddagconcerten 2019

 ZATERDAGMIDDAGCONCERTEN 2019, aanvang 15 uur, behalve 22 juni: 20.15 uur;
duur 1 uur. Toegang gratis.
 Datum  Solist  medewerkenden of bijzonderheden  Programma
 4 mei  Ton van Eck, Dirk Out, Jaap Stork,
Stephan van de Wijgert
 Werken met een relatie tot de Tweede Wereldoorlog
van Durufl’é, Alain, Langlair & Bartelink
 11 mei  Wilbert Berendsen (Doesburg)  Andriessen, Gigout, Verrips  Duruflé (Veni Creator)
 18 mei  Wouter van Belle (Utrecht)  Franck, Gigout, Andriessen, Van Belle
 25 mei  Ton van Eck  Bavocantorij o.l.v.
Sanne Nieuwenhuijsen
 o.a. Maurice Duruflé (Requiem)
1 juni  Marcel Mangnus (Hulst)  Widor, Mangnus, Sietze de Vries, Arthur Wills
8 juni  Bert den Hertog (Den Haag)  Demessieux (7 Méditations sur le Saint- Esprit)
15 juni  Tjeerd van der Ploeg (Schagen)  Widor (delen uit Suite Latine); Gigout (Praeludium uit 12 Pièces & Pièce Jubilaire); Dupré (Trois Hymnes op. 58)
 22 juni
20.15 uur
 Jaap Stork (Heemstede)  Orgel & piano  Brewer, Ravel (Pavane pour une infante défunte, Le tombeau de Couperin)
 29 juni  Gonny van der Maten (Soest)  Doris Hochscheid, cello
Frans van Ruth, piano
 O.a. nieuwe werken van Wouter van Belle en Rick van Veldhuizen
6 juli  David Cassan (Parijs, F)  Mozart, Gigout, Bonnet, Bartók, Dupré
13 juli  Matteo Imbruno (Amsterdam)  Provesi, Mendelssohn (Son. VI), Bach/Vivaldi, Franck
20 juli  Andreas Meisner (Altenberg, D)  J.S. Bach, Mendelssohn (Son. 1), Widor, Jongen (Sonata Eroïca)
27 juli  Ton van Eck  Widor (Symf. VI), Gigout, Van Eck
3 aug  Jochem Schuurman (Franeker)  Franck, Gigout, Widor, Vierne
10 aug  Winfried Bönig (Keulen, D)  Fantasieën (Louis Vierne) en Fuga’s (Joh. Seb. Bach
17 aug  Bert van Stam (Den Haag)  Franck (Trois Pièces), Bert van Stam
24 aug  Ines Maidre (Bergen, N)  J.S. Bach, E. Gigout,  Alfred Karindi (Sonata nr 4), A. Guilmant
31 aug  Jan Hage (Utrecht)  o.a. Richard Rijnvos (Quattro quadri)
7 sept  Stephan van de Wijgert  (Amsterdam)  Widor (symf. IV), Saint-Saëns, Strategier, Toebosch
14 sept  Dirk Out (Haarlem)  Open Monumentendag  Tschaikovsky (delen uit Notenkrakersuite) en Gershwin (Rhapsody in Blue)
21 sept  Leon van den Brand (Ravenstein) Hans Weijenburg, slagwerk  Widor, Gigout, Ravel (Ma mère l’oye, Boléro)
28 sept  Ton van Eck  Michelle Mallinger, sopraan  Andriessen, Hakim, Vierne, Widor, Gigout

Wijzigingen voorbehouden!

De concertserie in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onder meer

Stichting Het Haarlemsche Muziekfonds
– Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem
– Bisdom Haarlem – Amsterdam
– Adema’s Kerkorgelbouw

Vrijwilligers gezocht

klimnaarhetlicht-thumbNa de restauratie zijn we op zoek naar een meer duurzame bron van inkomsten. Dit om de exploitatiekosten van gas, licht, water en schoonmaak te kunnen bekostigen. Deze inkomsten zoeken we niet alleen bij de kerkgangers maar ook bij toeristen. Evenementen helpen ons de toeristen en andere geïnteresseerde naar onze mooie kerk te krijgen. Want we merken dat wanneer men eenmaal binnen is men pas ziet hoe mooi de kerk is.

Naast de extra activiteiten met Kerst, het Monumentenweekend en de Nieuwe Bavo Bloeit hebben jullie ook vast wel gehoord van de Klim naar het licht. Een brug tussen de twee torens moet echt een publiekstrekker worden. Hiervoor zijn we nog hard op zoek naar vrijwilligers. Meer weten? Mail dan naar info@rkbavo.nl of kom naar de vrijwilligersavond op 23 april!

Word jij vrijwilliger bij het gaafste evenement van Haarlem? Draag jij straks bij aan het succes van Klim naar het licht? Kom voor meer informatie naar de vrijblijvende vrijwilligersavond op dinsdag 23 april vanaf 19.00 uur in de kathedraal (Leidsevaart 146, Haarlem).

Vrijwilligers zijn het gezicht van Klim naar het licht: zij bemannen de kassa, scannen tickets en begeleiden bezoekers (op grote hoogte)! Help de Klim voor één dag, meerdere dagen of elke week, alles is mogelijk. We zien je graag op 23 april!

Ook dit jaar weer Palmpasen stokken versieren in de Bavo!

Palmpasen BavoTijdens de hoogmis van Palmpasen versieren we de houten kruizen in de plebanie.

Kinderen vanaf drie jaar kunnen hieraan deelnemen, tot zes jaar graag onder begeleiding van een ouder. We delen de kinderen in twee groepen, zodat we ook het verhaal van de Intocht van Jezus in Jeruzalem met de kinderen kunnen lezen.

Voorafgaand aan de mis verzamelen we met de kinderen achteraan in de kerk. We lopen tijdens de processie met de nog kale kruizen mee de kerk in en gaan daarna naar de plebanie. Aan het einde van de viering komen de kinderen weer naar de kerk en worden de versierde kruizen meegetroond in de processie. Dat is altijd een mooi moment.

Deelname kost vijf euro. Voor een houten kruis en versiermaterialen en het haantje worden gezorgd. Graag opgeven via mariekebaijer@hotmail.com

Programma Goede Week en Pasen 2019

Crucifixion02Palmzondag

Zondag 14 april, 10:00 uur – Mgr. Punt
(Bavo Cantorij)

De dag waarop Jezus op een ezel Jeruzalem binnentrekt en als koning toegejuicht wordt. We lezen als inleiding op de Goede Week ook al het Lijdensverhaal uit Lucas.

Boeteviering

Dindag 16 april, 19:30 – 21:00 uur

In deze periode van inkeer een gebedsavond met een speciale gelegenheid tot bezinning en om u te verzoeken met uw hemelse Vader in het Sacrament van Verzoening. Bij de uitstelling van het Allerheiligste is er verdieping aan de hand van Gods Woord en zijn er priesters beschikbaar voor de Biecht (vrije in- uitloop)

Chrismamis

Woensdag 17 april, 19:30 uur – Mgr. Punt
(Senioren en Mannenkoor)

Vanwege Witte Donderdag verzamelen alle priesters en diakens zich rond hun Bisschop om hun wijdingsbeloften te hernieuwen en worden de heilige Oliën gezegend en gewijd.

Witte Donderdag

Donderdag 18 april, 19:30 uur  Mgr. Hendriks
(Mannenkoor)

Jezus viert het Laatste Avondmaal en stelt daarmee de Eucharistie en het Priesterschap in. We vieren de Heilige Mis, zoals Jezus heeft opgedragen en het eindigt in de stilte van de Hof van Olijven, waar Jezus bidt.

Goede Vrijdag

Vrijdag 19 april

Kruisweg: 15:00 uur

Plechtigheid: 19:30 uur – Mgr. Punt
(Bavo Cantorij)

Lamentations: 21:00 uur
(Bavo Cantorij)

Jezus geeft Zijn leven tot het uiterste, uit Liefde voor elke mens, voor de Verlossing van de zonde. De Kruisweg wordt gebeden, overweging en gebed bij momenten van de weg die Jezus met het Kruis aflegde. ’s Avonds staan we daar speciaal bij stil. De plechtige liturgie is met Kruisverering en gezongen Lijdensverhaal.

Paaswake

Zaterdag 20 april, 21:00 uur – Mgr. Hendriks
(Senioren en Mannenkoor)

We waken in afwachting van Jezus’ Verrijzenis. Het Licht breekt door de duisternis, Hij is sterker dan de dood en verrijst! We zegenen en ontsteken de nieuwe Paaskaars en horen meerdere lezingen die Gods werk voor de mens laten zien. We vernieuwen onze Doopgeloften en bejubelen Jezus die verrijst! Deze prachtige liturgie duurt in totaal ongeveer 2 uur.

Paaszondag

Zondag 21 april, 10:00 uur – Mgr. Punt
(Kathedrale Koor)

Jezus is Verrezen! We vieren uitbundig en plechtig dat God voor ons de overwinning behaald heeft.

De Nieuwe Bavo Bloeit

Flyer JPEG Voorzijde 3Dit jaar viert De Nieuwe Bavo Bloeit haar eerste lustrum. Na 4 eerdere succesvolle edities maakt Haarlemse kathedraal aan de Leidsevaart zich op voor de 5e editie van ‘De Nieuwe Bavo Bloeit’. Dit jaar met ruim 60.000 bloemen ontworpen en geschikt door 150 studenten en docenten van diverse Nederlandse opleidingen bloemsierkunst en opnieuw onder de bezielende leiding van meesterbinder Ingeborg Kemperman.

Met dit evenement benadrukt de Kathedraal Haarlem haar gastvrijheid door bezoekers te ontvangen in een bloemenzee van de majestueuze versierde koepel met uitlopers in de kapellen en hoogkoor.

Vorig jaar werd de Nieuwe Bavo Bloeit bezocht door 5.000 bezoekers waaronder vele uit het buitenland.

Het programma dit jaar is ruim gevuld met o.a. koepeltochten, Kathedrale rondleidingen & diverse concerten.

Enkele hoogtepunten: de koepeltochten zijn spectaculair door vanaf het hoogste punt het uitzicht op de vele bloemencreaties. Rondleidingen langs de mooiste plekken van de Kathedraal en KathedraalMuseum. De avondopenstellingen van vrijdag 5 april & vrijdag 12 april. Diverse concerten van o.a. Haarlemse koren, Bavocantorij (Choral Evensong). Zaterdag 13 april is de laatste dag van De Nieuwe Bavo Bloeit. Deze valt samen met de intocht van het bloemencorso Bollenstreek 2019 in Haarlem.

Ouderendag

Op vrijdagmorgen 5 april krijgen ouderen korting bij hun bezoek aan De Nieuwe Bavo Bloeit.

Tussen 10:00 – 12:30 uur bedraagt de toegangsprijs dan 4,50. Dit geldt voor iedereen ouder dan 65 jaar.

Kinderactiviteiten

Een bezoek aan De Nieuwe Bavo Bloeit is voor gezinnen extra leuk. Terwijl ouders genieten van een heerlijk kopje koffie of thee zijn er voor kinderen diverse activiteiten zoals het maken van een bloemenketting of armbandje. Ook kunnen ouders en kinderen gezamenlijk een spannende koepeltocht maken tot hoog in de kerk.

Passie Evensong

Op zaterdagavond 6 april om 20:00 uur wordt naar Engelse traditie een Choral Evensong gehouden. In deze Passie Evensong stelt de Bavo Cantorij muziek voor de Passietijd centraal. Zo klinkt ‘The Reproaches’ van John Sanders en het ‘Magnificat & Nunc Dimittis’ van George Dyson naast het adembenemende ‘Miserere’ van James MacMillan en het klaaglijke ‘Crucifixus’ van Antonio Lotti in de verstilling van de ingetogen liturgie.

De Bavo Cantorij staat onder leiding van Sanne Nieuwenhuijsen en het orgel wordt bespeeld door Ton van Eck. Toegang vrij, deuren open vanaf 19:30 uur. Tijdens de Evensong is er collecte.

Muziek tijdens avondopenstellingen

Tijdens de twee avondopenstellingen op vrijdag 5 en 12 april is er ook van alles te beleven. De kathedraal en bloemsierkunst is prachtig uitgelicht en het aanwezige kaarslicht maakt het extra sfeervol. Op beide avonden is er muziek. Op vrijdagavond 12 april geven zelfs meerdere koren acte de présence. Dan zullen het Oratoriumkoor Kennemerland, het Weilandensemble en het Haarlemse Kinderkoor de bloemententoonstelling muzikaal omlijsten.

Combikaarten met het Frans Hals Museum

De Nieuwe Bavo Bloeit en het Frans Hals Museum slaan de handen ineen en gaan combikaarten verkopen voor bezoek aan beide bloemententoonstellingen. De combikaarten worden verkocht ten tijde van De Nieuwe Bavo Bloeit. Het Frans Hals Museum en de Nieuwe Bavo hebben beide een bloemententoonstelling en liggen op loopafstand van elkaar. Daarnaast worden beide locaties aangedaan door de rondvaartboten van Smidtje Canal Cruises.

Busvervoer door NZH / Vaarroute Smidtje Canal Cruises

Op zaterdag wordt door de NZH busvervoer verzorgt tussen het centrum en De Nieuwe Bavo Bloeit. Een rit met een van de historische bussen van de NZH maakt een bezoek extra leuk. Net als vorig jaar is de De Nieuwe Bavo Bloeit met een rondvaartboot te bereiken. De halte bij de aanlegsteiger Schouwburg /Kathedraal is opgenomen in de vaarroute van Smidtje Canal Cruises en maakt een bezoek aan De Nieuwe Bavo Bloeit bijzonder en aantrekkelijk.

Sterrencollege uit Haarlem sluit aan

Tijdens deze lustrumeditie wordt het aantal deelnemende onderwijsinstellingen uitgebreid met het Haarlemse Sterrencollege. Studenten van het VMBO-Groen gaan o.a. aan de slag met de buitenversiering. Houtbewerking, schilderen, ondergronden en bloemverziering aanbrengen hoort daar allemaal bij. De organisatie is blij dat er nu ook een Haarlemse onderwijsinstelling meedoet. In totaal nemen zo’n 150 studenten deel aan de opbouw verdeeld over vijf onderwijsinstellingen afkomstig uit Noord- en Zuid-Holland.

Openingstijden & entree:

vrijdag 5 april t/m zaterdag 13 april 10:00 – 16:30 (zondag 6 april vanaf 12:00)

Avondopenstellingen:

vrijdag 5 april 19:30 – 21:30, vrijdag 12 april 19:30 – 21:30 & zaterdag 13 april 10:00 – 20:00

Entree: Volwassenen € 6,00, kinderen 5 t/m 14 jaar € 3,00 (t/m 4 jaar gratis)

Het volledige programma, incl. openingstijden en entreekosten is te vinden op:

kathedraalhaarlem.nl, denieuwebavobloeit.com en facebook.com/denieuwebavobloeit/

Kathedraal Haarlem ligt aan de rand van het Haarlemse Centrum en is daardoor eenvoudig vanaf de Haarlemse ringweg (N208) te bereiken. Er is ruime parkeergelegenheid voor auto’s en er zijn speciale vakken voor bussen.

Kathedraal Haarlem maakt deel uit van het Grootste Museum van Nederland grootstemuseum.nl en herbergt kunst van Jan Dibbets, Marc Mulders, Jan Toorop, Mari Andriessen, Gijs Frieling, Han Bijvoet e.v.a.

Klim naar het licht

klimnaarhetlicht-thumbVanaf 1 mei zal er in onze kathedraal een fantastisch nieuw evenement te beleven zijn, klim naar het licht! Je maakt een spannende tocht door de gewelven van de kathedraal om uiteindelijk in een van de torens uit te komen. Vandaar kan je oversteken op maar liefst 60 meter hoogte!

Voor meer informatie en tickets ga naar www.klimnaarhetlicht.nl

Teaser

Televisie mis vanuit de Haarlemse Kathedraal

Viering

Celebrant

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd, 10 maart a.s., zal de eucharistieviering rechtstreeks worden uitgezonden vanuit de Kathedrale Basiliek van St. Bavo in Haarlem. De viering begint om 10.30 uur. Bisschop-coadjutor Mgr. dr. Jan Hendriks zal in deze viering de celebrant zijn. De viering wordt voorafgegaan door het geloofsgesprek met Mgr. Hendriks om 10.15 uur.

Muziek

Het Kathedrale Koor zal de viering muzikaal begeleiden met onder andere delen uit Missa O quam gloriosum van T. de Victoria en motetten van Lotti en Howels .

Het Kathedrale Koor staat onder leiding van Magistra Cantus Sanne Nieuwenhuijsen, met aan het orgel de Titulair organist van de Kathedraal, Ton van Eck.

Uitzending gemist NPO

Het is prachtig deze viering ‘live’ mee te maken in de Haarlemse Kathedraal als begin van een hopelijk gezegende veertigdagentijd. En de viering is altijd later terug te zien op ‘uitzending gemist.

Parochieblad maart – mei 2019

Parochieblad jaargang 1 nr. 2Parochieblad maart – mei 2019

De 2e editie van het parochieblad is uit!

De nieuwe editie kunt u hier lezen.

Met onder andere:

  • Een verslag van de Wereldjongerendagen
  • De onderlinge samenhang van de negen lezingen tijdens de Paaswake
  • Nieuws uit de verschillende parochies

Het parochieblad wordt in het PDF formaat aangeboden. U kunt hier een programma downloaden en installeren om het te lezen.

Aangepaste tijd H. Mis op zondag 10 maart

VieringIn verband met de televisieuitzending zal de Heilige Mis van 10 maart a.s. om 10:30 uur beginnen.