• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Photo credit: György Soponyai / Foter / CC BY-NC

Category Archives: archief

Goede Week en Pasen in de Kathedraal 2015

Photo credit: György Soponyai / Foter / CC BY-NC

Photo credit: György Soponyai / Foter / CC BY-NC

Palmzondag

Op Palmzondag 29 maart is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bisschop zal voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen.

Boeteviering

Op dinsdag 31 maart is er om 19.30 uur een boeteviering en aansluitend gelegenheid voor het persoonlijk ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Chrismamis

Op woensdag 1 april is om 19.30 uur de Oliewijding (Chrismamis) De Bisschop zal in concelebratie met de priesters van het bisdom en het militair ordinariaat hier in voor gaan.

De gezangen worden verzorgd door het Kathedraal Koor.

Witte Donderdag

Op Witte donderdag 2 april is om 19.30 uur de plechtige avondmis, waarin het Mannenkoor de gezangen zal verzorgen. (Let op: deze viering vindt plaats in de Antoniuskerk aan de Nieuwe Groenmarkt, te Haarlem)

Goede Vrijdag

Op Goede vrijdag 3 april is om 15.00 uur de Kruisweg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrijdag Plechtigheden, waaronder de kruisverering. De Bisschop zal hierin voorgaan.

De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen, waaronder de bekende Johannespassie van Jan Valkestijn.

Aansluitend worden vanaf 21.00 uur de Lamentaties van Goede Vrijdag gezongen door de Bavocantorij. Naast gregoriaans klinken er werken van Thomas Tallis.

Paaswake

De Paaswake op zaterdag 4 april begint om 21.30 uur. In deze viering zal een volwassene worden gedoopt en gevormd. Het Kathedrale Koor zal de gezangen verzorgen

Hoogfeest van Pasen

Op Eerste Paasdag 5 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bisschop zal voorgaan. Het Kathedrale Koor zingt o.a. de vaste misdelen uit de Missa Quatro Voce van Monteverdi en het beroemde motet ‘Ye choirs of new Jerusalem’ van Stanford.

Ook Händels Halleluia zal feestelijk klinken.

Op Tweede Paasdag 6 april is de viering om 10.00 uur met samenzang.

Passie Evensong

Passie EvensongOp zondag 22 maart aanstaande vindt in de Kathedraal van Haarlem aan de Leidsevaart een bijzondere Evensong plaats in het teken van de Passietijd. Deze concertante viering in de Anglicaanse traditie is een combinatie van de katholieke vespers en completen en wordt dagelijks in de grote kerken van Engeland gezongen. De gezongen muziek speelt in de Evensong een hoofdrol.

De Bavocantorij van het Kathedrale Koor kent deze traditie als de beste en mag ieder jaar rond de herfstvakantie graag in beroemde kathedralen en andere kerken in Engeland deze viering verzorgen. Zo zong de Bavocantorij onlangs in York Minster, Ampleforth Abbey, St Martin in the fields (Londen), Ely Cathedral en St. John’s College Cambridge.

Op 22 maart verzorgen zij de Evensong in de eigen kathedraal, met monumentale werken, zoals het “Miserere” van Allegri, “Totus Tuus” van Gorecki en de “Canticles” van Howells. De Evensong begint om 16:00 uur en de toegang is gratis. Na afloop vindt een deurcollecte plaats.

Uitnodiging meditaties in de Vastentijd 2015

Photo credit: Ryk Neethling / Foter / CC BY

Photo credit: Ryk Neethling / Foter / CC BY

5 dinsdagavonden om 19.30 uur in de Plebanie.

We nodigen u uit samen te komen zingen, bidden en mediteren over de psalm die velen dierbaar is: Psalm 23 ‘Mijn herder is de Heer, nooit zal het mij aan iets ontbreken.’ Is dat geen goedkope troost of juist echte bemoediging? Jesus heeft die psalm vaak gebeden. De band met Zijn Vader gaf Hem geen garantie voor een gemakkelijk leven. Hij moest lijden en sterven. En hoe is het dan te verklaren dat Hijzelf ook de goede Herder wordt genoemd? De vragen komen aan de orde maar belangrijker is dat wij de psalm biddend zullen overwegen en zo naar Pasen toeleven. De diensten worden gehouden in de Bisschoppelijke Sacristie. Het ‘Tussenkoor’ verleent medewerking.  De meditaties worden verzorgd door diaken Eric Fennis en pastoor Hein Jan van Ogtrop. De laatste dienst in de serie zal de Boeteviering zijn in de Goede Week. Ingang: deur Plebanie aan de tuinkant. Aanmelding niet nodig, u bent welkom! Hierbij de lijst:

1e Avond: Dinsdag 3 maart 19.30 Overweging H.J. van Ogtrop
‘De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort; Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten.’

2e Avond: Dinsdag 10 maart 19.30 Overweging E.H.A. Fennis
‘Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt Hij langs rechte paden omwille van zijn Naam.

3e Avond: Dinsdag 17 maart 19.30 Overweging H.J. van Ogtrop
‘Al voert mijn weg door donkere dalen, ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt. Uw stok en uw herdersstaf geven mij moed en vertrouwen.’

4e Avond: dinsdag 24 maart 19.30 Overweging E.H.A. Fennis
‘Gij nodigt mij aan uw tafel tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft Gij mijn hoofd, mijn beker vloeit over.’

5e Avond: dinsdag na Palmzondag 31 maart 19.30 Boeteviering.
‘Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn voor alle komende tijden.’

Welkom bij deze passende voorbereiding op Pasen, Het pastorale team:

Hein Jan van Ogtrop, pastoor.
Eric Fennis, diaken.

Start van de Veertigdagentijd in de Kathedraal

peterborough-choir-oundleGastkoor zaterdag 20 februari

Op deze avond opent het St. Andrew’s Cathedral Choir uit Aberdeen het eerste weekend van de Veertigdagentijd in de kathedraal van Haarlem. Zij verzorgen de avondmis om 19.00 uur en geven aansluitend een klein concert van ongeveer 20 minuten.

Eerste Zondag van de Veertigdagentijd 21 februari

Traditiegetrouw celebreert de Bisschop altijd op de Eerste Zondag van de Veertigdagentijd in de Kathedraal. Mgr. Jos Punt zal daarom zondag de hoofdcelebrant zijn. Het volledige Kathedrale Koor zal de viering muzikaal verzorgen met o.a. de Missa Quatro Voci van Claudio Monteverdi, het Angelus suis van Rheinberger en het Solus ad victima van Leighton.
Deze viering begint om 10.00 uur.

Drie Britse koren bezoeken de Bavo

In februari, april en mei verlenen koren uit Groot-Brittanniëpeterborough-choir-oundle medewerking aan de vieringen in de Sint Bavo. Op zaterdagavond 21 februari verzorgt het Kathedrale Koor van St. Andrew uit Aberdeen (Schotland) de muzikale liturgie. Op Beloken Pasen (zondag 12 april) zal het Kathedrale Koor van Peterborough Cathedral de liturgie verzorgen en op zondag 3 mei is het de beurt In Voco Parentis. Dit laatste koor betreft de ouders van koorschoolleerlingen van het Kings College.

Nadere informatie over de liturgie volgt nog via de website. Uiteraard zijn wij verheugd deze mooie koren te mogen ontvangen en dat zij hun medewerking willen verlenen aan de liturgie.

41ste serie Zaterdagmiddagconcerten

Dit jaar zal de 41ste serie Zaterdagmiddagconcerten plaatsvinden. De reeks wekelijkse concerten start op de 1ste zaterdag van mei, 3 mei, en wordt voortgezet  t/m 27 september. Deze concertserie wordt georganiseerd rond het monumentale Willibrordusorgel. De concerten beginnen om 15 uur en duren ongeveer één uur.

OrgelconcertDit jaar zijn er twee thema’s:

  • Fantasie & Variatie, twee muzikale vormen die bijzonder op het orgel tot hun recht komen. Het thema  Fantasie komt op bijzondere wijze aan bod met een concert waar de orgelmuziek een schilderes  inspireert tot het vervaardigen van schilderijen tijdens het concert.
  • Het tweede thema is muziek rond de Eerste Wereldoorlog die 100 jaar geleden uitbrak. Hieraan zijn  de concerten op 3 mei door titulair-organist Ton van Eck (met o.a. de weinig gespeelde Sonata No. 2  “Eroica” van Charles Villiers Stanford en werken van Albert Alain, Joseph Boulnois, René Vierne en  Jacques Ibert)  en 14 juni door organist & pianist Jaap Stork (met o.a. het weinig gespeelde Solitude  van Louis Vierne en werken van Andriessen, Ravel en Debussy) gewijd (zie blz. 3 voor nadere  informatie).

Centraal in de serie staat de Internationale Orgelzomer, een orgelfestival in de zomermaanden van 21 juni t/m het slotconcert op 27 september.
Evenals de vorige series Zaterdagmiddagconcerten wordt ook die van 2014 gekenmerkt door een vernieuwen¬de en verrassende programmering waarin het nodige nieuwe en weinig gespeelde repertoire wordt verkend. Door de bijzondere klank van het Willibrordusorgel komt dit daarop buitengewoon tot hun recht.

De serie is gratis toegankelijk, wel wordt aan de uitgang een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Afwisselende programmering

De programmering van de serie 2014 is rijk geschakeerd. Zoals hierboven al gemeld, speelt op 3 mei titulair-organist Ton van Eck een programma rond de Eerste Wereldoorlog, met enerzijds werken van componisten die toen zijn gesneuveld en anderzijds composities ter herdenking van de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Ook het concert van Jaap Stork op 14 juni is aan dit thema gewijd met zowel orgel- als pianowerken van Louis Vierne, Ravel, Debussy en Hendrik Andriessen (Fête Dieu). Van Eck neemt verder de concerten van 13 en 27 sept. voor zijn rekening, op 13 sept. met De Geschiedenis van het olifantje Babar op muziek van Francis Poulenc (met acteur Stef Feld als verteller) en op 27 september met de koren van het Muziekinstituut Sint-Bavo o.l.v. Sanne Nieuwenhuysen.

De andere, bijna jaarlijks terugkerende gastorganisten zijn: Dirk Out (10 mei), Stephan van de Wijgert (17 mei, m.m.v. schilderes Ingrid Jansen) en Tjeerd van der Ploeg (16 augustus).

In mei treden ook twee Noord-Duitse organisten op: Joachim Vogelsänger uit Lüneburg (24 mei) en Eberhard Lauer uit Hamburg (31 mei).
De winnaar van de tweede prijs op het Int. César Franck Concours 2013, Bert van Stam speelt op 7 juni.

Het aandeel vrouwelijke organisten is dit jaar numeriek wat lager dan anders, maar de dames komen met bijzondere programma’s. Het zijn de Belgische Pascale van Coppenolle die werkzaam is in het Zwitserse Biel (23 aug), Eiko Maria Yoshimura (6 sept. organiste van de Dom van St. Blasien in Duitsland) en Gonny van der Maten die sinds kort werkt in de Bavo in Heemstede (20 sept.). Zij speelt samen met paukenist Jos Glaap de Passacaglia van Henk Badings.

Internationale Orgelzomer

De Internationale Orgelzomer start dit jaar op 21 juni met een concert door Wolfram Syré. Een week later speelt co-titulair-organist Albert-Jan Roelofs samen met barok-hoboïst Martin Stadler werken uit de Italiaanse en Duitse barok. Daarna volgt een afwisselende reeks binnen- en buitenlandse organisten van wie Mattias Wager uit Stockholm (5 juli) de eerste is. Twee concerten vinden plaats in samenwerking met het Internationaal Orgelfestival: op 12 juli speelt Louis Robilliard Franse symfonische composities en op 29 juli verzorgt Bernhard Haas de wereldpremière van These Livid Flames van de Franse componist Hugues Dufourt. Het concert van 19 juli wordt eveneens verzorgt door een docent van de Zomeracademie: Jürgen Essl. In augustus treden, naast de hierboven al genoemde organisten, ook op: Jean-Pierre Griveau titulair van de kathedraal in Orléans (2 aug.),  Wladyslaw Szymański titulair van de Basiliek in Mikołow (9 aug.) en Thomas Lennartz titulair van de Hofkirche in Dresden.

Open Dag

Vanwege het succes van het afgelopen jaar zal er op zaterdag 11 oktober van 14 – 18 uur wederom een open dag plaats rond het Willibrordusorgel, waarbij amateurorganisten in de gelegenheid worden gesteld het instrument zelf te bespelen. Zie voor nadere informatie en voor opgave na 1 mei: www.rkbavo.nl.

Programma

3-mei Ton van Eck 1914-1918, Stanford, Boulnois, René Vierne, J. Ibert
10-mei Dirk Out Franck, Roger-Ducasse, Bovet
17-mei Stephan van de Wijgert met Ingrid Jansen, schilderes Hakim, Franck, Mozart, Liszt (Ad nos)
24-mei Joachim Vogelsänger Eben, Franck, Bunk
31-mei Eberhard Lauer Mendelssohn, Franck
7-jun Bert van Stam Franck Janacek, Jongen
14-jun Jaap Stork orgel en piano 1914-1918, Andriessen, Vierne, Debussy, Ravel
21-jun Wolfram Syré Widor, Hollins, Syré, Yon, Guilmant
28-jun Albert-Jan Roelofs Martin Stadler, barokhobo & blokfluit Bach, Corelli
5-jul Mattias Wager Alain, Bach, Frylöf, Rosenberg
12-jul Louis Robilliard i.s.m. het Internationaal Orgelfestival Franck, Fauré, Vierne, Liszt, Rachmaninow
19-jul Jürgen Essl Franck, Tournemire, Essl
26-jul Bernhard Haas i.s.m. het Internationaal Orgelfestival wereldpremière These livid flames van Hugues Dufourt
2-aug Jean-Pierre Griveau Mendelssohn, Dubois, Duruflé, Griveau
9-aug Wladyslaw Szymański Bach, Ritter (Son. 2), Zeleński, Gorski, Szymański
16-aug Tjeerd van der Ploeg Widor (symfonie nr. 7), Dupré (Souvenir et Carillon op. 27)
23-aug Pascale van Coppenolle Messiaen, Schneider, Liszt (Weinen, Klagen)
30-aug Thomas Lennartz Reger, Mendelssohn, Helmschrott, Lennartz
6-sep Eiko Maria YoshimurA Bach, Ritter (Son. 3), Liszt (Ad nos)
13-sep Ton van Eck met Stef Feld, verteller o.m. De geschiedenis van het olifantje Babar van Francis Poulenc
20-sep Gonny van der Maten Jos Glaap (pauken) Badings (Passacaglia), Daniel Lesur, Messiaen
27-sep Ton van Eck met Kathedrale Koor o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen Dupré (var. Sur un Noël), Franck, Fauré