• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Category Archives: Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

De Sint Bavo is de bisschopskerk van het bisdom HaarlemDSC_0928-Amsterdam. Daarom vinden de meeste diocesane vieringen plaats in de Bavo. Ook zijn het Kathedrale  Muziekinstituut Sint Bavo en de Koorschool Haarlem aan de Bavo verbonden. Dit brengt extra activiteiten en (muzikale) evenementen in de kerk.

Wijding Heilige Oliën op woensdag voor Pasen (Chrismamis)

In de Chrismamis worden de Oliën gewijd die in het volgende jaar bij de bediening van een aantal sacramenten in ons bisdom zullen worden gebruikt. Voor deze vieringen worden alle priesters van het bisdom uitgenodigd te concelebreren, om zo te delen in dit bijzondere moment. Het is voor hen een soort van ‘jaarlijks thuiskomen’.

Wijdingen Diakens en PriestersLitanie van alle Heiligen

In de kathedraal worden gewoonlijk de wijdingen tot diaken, priester en (hulp)bisschop toegediend. De diakenwijding is meestal in het najaar (november), terwijl priesters op de eerste zaterdag na Pinksteren worden gewijd. Een bisschopswijding is alleen dan wanneer dit aan de orde is. Hiervoor is geen vast moment in het jaar.

Bavodag (in het voorjaar)

Bisdomdag voor alle vormelingen uit het bisdom.

Festival of Nine lessons and Carols (altijd op 23 december om 20.00 uur)DSC_0635

De oorsprong hiervan gaat terug naar Engeland en kent inmiddels een traditie van 125 jaar! In een volledig duistere kathedraal treedt het koor met brandende kaarsen in processie de kathedraal binnen onder het zingen van ‘Once in a Royal David’s city’. Daarna volgen er negen korte lezingen met de aankondiging van Jezus geboorte. Dit afgewisseld met Engels kerstliederen zoals ‘The First Nowell’ en ‘O come, all ye faithfull’. Een prachtige en sfeervolle voorbereiding op Kerstmis die ook in onze Kathedraal sinds 1992 een traditie is.

Passie Evensong (op de vierde zondag van de veertigdagentijd om 16.00 uur)

Een Evensong is vergelijkbaar met een vesperviering en heeft met name een meditatief karakter. Het vindt zijn oorsprong in de (Engelse) Anglicaanse kerk en bestaat met name uit  koormuziek en enkele lezingen en gebeden In deze Passie Evensong worden prachtige passiestukken ten gehore gebracht door de Bavocantorij en is daarmee een prima voorbereiding op Pasen.

Lamentations op Goede Vrijdag.

Aansluitend aan de avondplechtigheden van Goede Vrijdag vinden de Donkere Metten (Lamentations) plaats, gezonden door de Bavocantorij. In deze indringende viering met koorwerken van T. Tallis of Th. De Victoria wordt middels de klaagzangen extra stil gestaan bij het lijden en sterven van Christus.

Links:

www.bisdomhaarlemamsterdam.nl

www.koorschoolhaarlem.nl