• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Category Archives: Bouwhistorie

Het ontstaan van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo

1559 Oprichting van het bisdom Haarlem.

1561 De Sint Bavokerk op de Grote Markt wordt bij pauselijk besluit van 11 maart kathedraal d.w.z. bisschopskerk. Ze blijft dit tot 29 mei 1578. Op 1 februari doet de eerste bisschop van Haarlem, Nicolaas van Nieuwland, er zijn intrede.

1853 na een onderbreking van 275 jaar komt er met Mgr. F.J. van Vree weer een Rooms-katholieke bisschop in Haarlem. De parochie van de H. Joseph aan de Jansstraat wordt zijn kathedraal.

1895 Op een terrein buiten de bebouwde kom van Haarlem aan de Leidsevaart gaat op 18 juni de eerste paal de grond in voor een nieuw te bouwen kathedraal. Op 4 oktober legt bisschop Bottemanne de eerste steen.

360x230-eerste-bouwfase-zw-w1898 Op 2 mei wordt het eerste deel van de kathedraal (hoogkoor en transkapellen) door bisschop Bottemanne geconsacreerd. De verjaardag van de Wijding van de kathedraal wordt ieder jaar op deze datum gevierd.

1902-1906 Tweede fase van de kathedraalbouw. In vier jaar worden gebouwd: dwarsschip, koepel, schip met zijbeuken en de torens tot aan het dak van de kerk.

1930 Afbouw van de torens. Op zondag 27 juni en maandag 28 juni 1930 werd de voltooiing van de kathedraal gevierd.

1948 Bij haar 50-jarig bestaan krijgt de kathedraal van Paus Pius XII de titel basiliek.

1998 Op twee mei viert de kathedraal haar 100-jarig bestaan. Tegelijkertijd wordt het nieuwe liturgisch centrum in gebruik genomen recht onder de koepel.

2010 Start van de grondige restauratie die tot ca. 2016 zal duren.