• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl
Man in actie - slide

Category Archives: Help mee en doneer!

Doneren en schenken

U kunt bijdragen aan het welslagen van dit ambitieuze project. Er is namelijk nog 1 miljoen euro nodig om restauratie af te ronden!

Bouw mee aan 115 jaar geschiedenis en maak uw donatie over op NL22INGB 000 27 15 042 t.n.v. Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo o.v.v. Restauratie-aktie 1 miljoen euro. Hartelijk dank!

Schenken met belastingvoordeel

Meehelpen kan op vele manieren. Met behulp van een gift steunt u direct de restauratie. Door het doen van een periodieke gift maakt u ook nog eens maximaal gebruik van belastingaftrek.

Hoe werkt het?

Als u ons namelijk vijf jaar lang een vast bedrag schenkt, dan kunt u die gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting, ongeacht de hoogte van het bedrag. Dit wordt een periodieke gift genoemd.
Tot 1 januari 2014 moest voor een periodieke gift een notariële akte opgemaakt worden en moest een kopie van het legitimatiebewijs meegezonden worden. Als gevolg van nieuwe wetgeving is dat niet meer nodig.

Uw voordeel bij een periodieke gift

Met een periodieke gift behaalt u belastingvoordeel. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u 37% tot 52% van het gedoneerde bedrag terug van de fiscus. Met dezelfde netto gift kunt u dus meer voor de restauratie schenken.

Stel, u zit in het 42% belastingtarief en u schenkt 400 euro per jaar. Met een periodieke gift kunt u uw bijdrage verhogen tot 689 euro per jaar.

Vanwege het belastingvoordeel kost u dat nl. nog steeds 400 euro netto. Want u krijgt 42% van 689 euro = 289 euro terug van de belastingdienst.

Hoe krijgt u dit belastingvoordeel?

U krijgt dit belastingvoordeel door eenvoudig de volgende stappen te doorlopen.

 • Download hieronder de Overeenkomst periodieke gift (pdf of excel)
 • De Overeenkomst bestaat uit twee exemplaren, één voor u en één voor de Bavo. Vul beide overeenkomsten volledig in en onderteken beide.
 • Stuur beide overeenkomsten in een envelop naar
  Club van 1 Miljoen
  p/a Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
  Leidsevaart 146
  2014 HE Haarlem
  Let op! U hoeft deze formulieren niet naar de belastingdienst te sturen.
 • De Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo vult op de overeenkomst het transactienummer in, die u t.z.t. moet invullen bij uw belastingaangifte.
 • U ontvangt het Exemplaar voor Schenker van deze Overeenkomst na verwerking en ondertekening door de Stichting retour. U dient deze Overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u kan vragen deze te overleggen.
Betaling van uw periodieke giften
 • Het jaarlijkse bedrag hoeft niet in één keer te worden voldaan. Het bedrag kan ook in maandelijkse termijnen worden betaald.
 • De Belastingdienst heeft bepaald dat giften gedaan in het eerste kalenderjaar, maar voor de ingangsdatum van de overeenkomst, niet mee tellen voor de periodieke gift in het eerste kalenderjaar.
 • Wanneer u uw periodieke gift in maandtermijnen betaalt, dat wordt het eerste kalenderjaar het jaarbedrag verdeeld over de resterende maanden van het jaar afgeschreven.

Overeenkomst Periodieke gift: