• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl
Paus Franciscus kinderen

Category Archives: Kinderen, tieners en jongeren

‘Laat de kinderen tot Mij komen’

Kinderwoorddienst en Crèche op zondag

Ook of beter gezegd: juist voor de allerkleinsten is er een plaats in de Kerk. Dit biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan de Hoogmis terwijl er goed voor de kinderen wordt gezorgd.

 • Sint-Bavo: Iedere zondag is er tijdens de Hoogmis crèche en kinderopvang. De crèche vindt plaats in de grote zaal van de plebanie. Deze is te bereiken via de sacristie in de kathedraal. Binnenkort zal er ook Kinderwoorddienst worden aangeboden.
 • Sint Joseph: Iedere zondag tijdens de H. Mis van 9.30 uur is er Kinderwoorddienst en ook Crèche. Op 4e zondag, Familiezondag, is er alleen Crèche, maar preek gericht op kinderen.
 • Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Overveen): Iedere derde zondag van de maand tijdens de H. Mis van 10 uur is er Kinderwoorddienst en Crèche.

 

FamiliezondagFamilie picknick zondag Haarlem rk parochie

Er blijkt duidelijk behoefte aan een mogelijkheid om met enige regelmaat andere gezinnen te ontmoeten, iets waar ook om wordt gevraagd door ouders van eerste communicanten en dopelingen van voorbije jaren. Natuurlijk zijn er zo nu en dan familie- of gezinsvieringen in onze kerken, maar dat is vrij onregelmatig. Daarom willen we vanaf september beginnen met iets nieuws: de Familiezondag. Omdat een heel aantal gezinnen elkaar al gevonden heeft bij de Josephkerk, zal daar vanaf september op de vierde zondag van elke maand de Familiezondag plaatsvinden.

De Heilige Mis begint om 9.30 uur, waarbij de zang wordt verzorgd door het gezinskoor met zo nu en dan een bijdrage door de band van LifeTeen. Na de viering zal er een programma zijn voor de verschillende leeftijdsgroepen, waarna rond 12 uur de ochtend wordt afgesloten met een Potluck lunch (iedereen neemt iets lekkers te eten mee).

Doel is natuurlijk om de gezinnen de mogelijkheid te geven elkaar regelmatig te ontmoeten, maar ook om een gelegenheid te bieden om kennis te maken met onze kerk, met ons geloof.

Kort overzicht: elke 4e zondag van de maand in de Josephkerk (Jansstraat 43, Haarlem):

 • 9.30 uur: Heilige Mis met Gezinskoor
 • 10.45 uur: Parallelgroepen met eigen programma’s
  • Bethlehem (0-4 jr)
  • Nazareth (5-11 jr)
  • LifeTeen (12-17 jr)
  • Joseph (jongeren en ouders jonge gezinnen)
  • Maria (andere volwassenen)
 • 12 uur: Potluck Lunch (iedereen neemt wat te eten mee, alles op een grote tafel en iedereen heerlijk eten!)
 • 12.30 uur: Gezamenlijk afsluiting

De eerste Familiezondag vindt plaats op zondag 22 september, aanvang 9.30 uur.

U bent altijd welkom, alle generaties, aanmelden is niet nodig! (Neem wel iets voor de lunch mee!)

Voor vragen: kapelaan Johannes van Voorst

 

Josephclub voor kinderen en ouders

2019-06-01 09.48.24Op twee dinsdagen in de maand is er gelegenheid voor jonge gezinnen om naar de Josephkerk te komen en daar in de tuin (met groot klimrek!) te spelen, vriendschappen op te bouwen en ook een stukje catechese te ontvangen van kapelaan Johannes. Een groep gezinnen is dit samen gestart. Vragen over wat/wanneer? Neem contact op met Janet Schipper (06-44840304).

 

BOAZ Club voor kinderen na Eerste H. Communie

Voor kinderen van 8-11 jaar goede catechese om te leren over God en de Kerk! Elke 2 weken op donderdag (18.45-19.45 uur) in Overveen door kapelaan Nars Beemster. Info en details via secretariaat in Overveen.

 

Eerste H. Communie en Vormsel

Klik hier voor meer informatie.

 

LifeTeen voor tieners

Lifeteen Haarlem is dé plek voor tieners en jongeren in en rond Haarlem waar jij vrienden ontmoet, vragen stelt aan God, je geloof, de kerk en het leven. Lifeteen organiseert activiteiten voor tieners vanaf de 1e klas, jongeren en jongvolwassenen.

lifeteen-tienersBij Lifeteen zijn tieners en jongeren bezig met het geloof en ondernemen ze van alles. Eén ding is zeker: het geloof is hier niet saai en ouderwets. Je zit er met doorvragers, diepgravers en lolbroeken! Tieners uit de 1ste klas kunnen bij de Lifeteen activiteiten aansluiten. Jongeren en jongvolwassenen zijn zeker ook van harte welkom. Soms wordt er ook iets georganiseerd voor de tieners uit groep 8. Er is niet altijd voor iedere leeftijdsgroep een aparte activiteit, soms wel.

Lifeteen Haarlem wordt gedragen door de tieners, jongeren en jongvolwassenen zelf. De meeste leiding is zelf jongere of jongvolwassene, Je kunt zelf kiezen of je iets wilt doen voor Lifeteen of dat je gewoon leuke, (vaak) katholieke leeftijdsgenoten wilt ontmoeten. Ben je benieuwd? Of wil je een keer een kijkje nemen? Van harte welkom!

Vraag jij je af waarbij jijzelf, of een tiener/jongere die je kent, het beste kunt aansluiten? Kijk dan op de website www.lifeteen-haarlem.nl of neem contact met hen op. Je kunt ook via de nieuwsbrief van Lifeteen Haarlem op de hoogte blijven.

Contact: Matthijs Jansen (matthijs@lifeteen-haarlem.nl, 06-10193610)

 

RKJ Haarlem

De Rooms-Katholieke Jongeren zijn er voor katholieke jongvolwassenen in Haarlem, omdat er veel honger is om meer te leren over God, om te groeien in geloof, in Christus en in vriendschap met elkaar. Er zijn jongeren betrokken op verschillende manieren en bij verschillende activiteiten. Veel daarvan speelt zich af rond het Josephhuis. De gemeenschap van het Josephhuis wil graag een actieve rol spelen in wat er gebeurt voor en door de katholieke jongeren. Vanaf september zijn er verschillende activiteiten die wellicht nog verder uitgebreid gaan worden:

 • Bijbel-vraagogenLighthouse: een avond met verdieping in een onderwerp en uitwisseling onderling, afgesloten met gezelligheid. Verzorgd door jongeren van het Josephhuis met vaak een gastspreker. Eerste donderdag van de maand.
 • Verbum: een avond om samen diep te duiken in de Bijbel, het Woord van God, en vanuit de rijke Traditie van onze Kerk daarin te leren. Verzorgd door kapelaan Johannes. Derde en evt. vijfde donderdag van de maand.

Avonden zijn altijd in het Josephhuis (Jansstraat 41, Haarlem) en beginnen om 19.30 uur. Voor vragen: kapelaan Johannes van Voorst of het Josephhuis. Welkom!

 

Het Josephhuis (jongerengemeenschap)

Naast de kerk is in de voormalige pastorie (nu: “Het Josephhuis”) onder andere een katholieke jongerengemeenschap gevestigd. Het Josephhuis werd op 18 oktober 2015 voorafgaand aan een plechtige Heilige Mis ingezegend door hulpbisschop mgr. J. Hendriks. Het Josephhuis biedt plaats aan acht jongeren die midden in het leven staan en aan de slag willen met hun geloof. De meeste jongeren studeren, hebben hobby’s en voelen zich geroepen om verder te bouwen aan het Rijk Gods. Ieder doet dat met zijn of haar gegeven talenten, want: “Ieder van ons is de vrucht van een gedachte van God. Ieder is gewenst, ieder is geliefd, ieder is nodig” (Paus Benedictus XVI bij zijn ambtsaanvaarding).

Het Josephhuis is meer dan een katholiek studentenhuis van losse individuen, maar een gemeenschap waarin jongeren elkaar bijstaan in geloof en bemoedigen. De jongeren kiezen er bewust voor om in een gemeenschap te leven, waarbij zij een gemeenschappelijk huishouden hebben. In de regel wordt er samen (avond) gegeten, is er een wekelijkse ‘gemeenschapsavond’ en zijn er gemeenschappelijke gebedstijden. En natuurlijk is het hartstikke leuk om, als je zo in het centrum woont, regelmatig met elkaar de stad in te gaan.

De jongeren in Het Josephhuis worden begeleid door een jong gezin bestaand uit Marius en Annemieke van der Knaap met hun drie kinderen. Zij wonen in een eigen appartement in het Josephhuis en zijn het eerste aanspreekpunt. Daarnaast beschikt het Josephhuis over een zelfstandig bestuur dat nauw samenwerkt met het bestuur van de St. Josephparochie.

Meer informatie: www.hetjosephhuis.nl

 

Jongekerk.nl

Het jongerenpastoraat van het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft ook een website. De website is www.jongekerk.nl. Daar vind je informatie en nieuwsberichten voor begeleiders. Er is een plek op de site waar in korte teksten op een persoonlijke, aansprekende en duidelijke manier uitleg wordt gegeven over geloofsonderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren. Ook vind je hier nieuws over de activiteiten van het bisdom waar jij je bij kan aansluiten. Blijf ook op de hoogte via Social Media!
https://www.instagram.com/lifeteenhaarlem/
https://www.facebook.com/lifeteenhaarlem/