• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Category Archives: Koorschool Haarlem

Koorschool Haarlem – De basisschool waar muziek in zit!

De Koorschool is een bijzondere basisschool voor jongens en meisjes vanaf groep 5, waar naast de normale vakken veel aandacht wordt besteed aan een hoogwaardige muziekopleiding van de leerlingen. Daarnaast bespelen alle kinderen een muziekinstrument. Het is een kleine school met gemiddeld 65 leerlingen, ongeveer 16 leerlingen per klas.

Het muziekonderwijs is gericht op het zingen in de Kathedrale Koren. In toerbeurten verzorgt één van deze koren de muziek tijdens de wekelijkse Hoogmis in de Kathedraal van Haarlem. Gemiddeld betekent dat dat een koorschoolzanger eens in de drie à vier weken op zondag de mis zingt. Kerstmis en Pasen zijn natuurlijk hoogtijden – het zingen in het Kathedrale Koor is dan topsport! Daarnaast geven de koren regelmatig concerten en wordt meegewerkt aan radio- en televisieopnamen, cd-producties en tournees in binnen- en buitenland.

Meer informatie vindt u op koorschoolhaarlem.nl

Historie Koorschool Haarlem

Vooral tijdens de Middeleeuwen werden aan kathedralen scholen opgericht ter bevordering van de liturgische muziek, inzetbaar voor alle vormen van eredienst. Ook Haarlem bleef bij deze ontwikkeling niet achter en de eerste berichten over zang in de (oude) Bavo stammen van rond 1300. De reformatie in de 16e eeuw maakte ook in Haarlem een einde aan de inmiddels bloeiende praktijk van de kerkmuziek.

In 1937 werd Dr. A. Kat benoemd als kapelaan aan de Kathedrale Basiliek St. Bavo. Bijna vijftien jaar werkte hij aan zijn ideaal: de herleving van de kerkmuzikale traditie in de Haarlemse Bavo, en dan met name de heroprichting van de eerste Koorschool in Nederland na de reformatie. Zijn ideaal was om een school, net als in de middeleeuwen, verbonden aan de kathedraal op te richten.

In 1946 werd de eerste stap in deze richting gezet door oprichting van de ‘Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo te Haarlem’. Deze had als doel het bevorderen van de kennis en de praktijk van de kerkmuziek en de liturgie in de kathedraal.

In 1951 zag Dr. Kat zijn ideaal verwezenlijkt: een eigen basisschool aan het Wilhelminapark voor de koorjongens van de kathedraal met dagelijks, naast het reguliere onderwijs, muziekonderricht in stemvorming, muziektheorie en repertoirestudie.

1963: mgr. Jan Valkestijn aangesteld als directeur van de Koorschool na het plotseling overlijden van Dr. Kat in 1958.

1965: eerste buitenlandtournee naar Sens, Frankrijk.Schoolgebouw

In 1973 zijn Koorschool en Muziekinstituut verhuisd naar de Westergracht, waar een voormalig nonnenklooster ingrijpend werd verbouwd. In 2002 heeft opnieuw een grote verbouwing plaatsgevonden.

1986: op uitnodiging neemt het jongenskoor deel aan een korenfestival in het Poolse Poznan.

In 1989 wordt Fons Ziekman geïnstalleerd als Magister Cantus.

Door het aannemen van meisjes vanaf 1992 beschikt het Muziekinstituut nu over verschillende deelkoren die zelfstandig ingezet kunnen worden voor vieringen en concerten. Uit het Kathedrale Koor zijn inmiddels voortgekomen: het Mannenkoor, het Jongenskoor, de Meisjescantorij, de Bavocantorij en de Cappella Puellarum. De leerlingen die verbonden zijn aan de Koorschool vormen samen ook nog het Schoolkoor. Meer informatie over de deelkoren vind u op de pagina “Koren”.
Hoewel de primaire taak van het Muziekinstituut ligt bij de verzorging van de eredienst in de Kathedraal, heeft het bestuur in 2010 besloten de ontwikkeling van niet-liturgische muziek te stimuleren ten behoeve van een breder publiek. Dit alles is vastgelegd in een muzikaal artistiek beleidsplan, dat komende tijd uitgangspunt zal zijn van het muzikale beleid van het Muziekinstituut.

Op 29 september 2013 is Sanne Nieuwenhuijsen geïnstalleerd als Magistra Cantus. Daarmee is zij de eerste vrouw in Nederland die in deze functie benoemd wordt. Fons Ziekman is bij zijn afscheid benoemd tot ‘Ridder in de orde van Sint Sylvester’ voor zijn uitzonderlijke inzet voor het Muziekinstituut, de koren en kerkmuziek.