• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl
Campagnebeeld (2) crop

Category Archives: Nieuws

Grootste museum van Nederland

Campagnebeeld (2)De Kathedraal van Haarlem, in de volksmond als Nieuwe Bavo bekend, sluit zich, samen met de Munsterkerk in Roermond en de Walburgis­kerk in Zutphen, aan bij het Grootste Museum van Nederland’, een samen­wer­king tussen Museum Catharijneconvent en zestien kerken en synagogen door heel het land.

Sinds de opening vorig jaar hebben zo’n hon­derdduizend mensen de aangesloten kerken en synagogen bezocht en kennis gemaakt met de bijzondere geschiedenis, architectuur en kunst­werken van wat niet voor niets het Grootste Museum van Nederland genoemd wordt.

Met het toevoegen van drie nieuwe locaties zet initiatiefnemer Museum Catharijneconvent samen met de kerken een volgende stap in het toegankelijk maken van het nationaal religieus erfgoed.

Fotoserie

De onderstaande foto’s zijn gemaakt door Arjan Bronkhorst.

Philadelphia Girls Choir zingt in Haarlem

TU 18 PhillyGirls HLM A3 04-001Het Philadelphia Girls Choir zal vrijdag 29 juni 2018 vanaf 20.00 uur een concert verzorgen in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerksplein 36 te Haarlem. Ook onze Koor­school St. Bavo verleent haar mede­wer­king aan het concert.

Het koor uit Philadelphia, Verenigde Staten staat onder leiding van Nathan Wadley en Laura Harmon. Van de Koor­school zal de Capella Puellarum van zich laten horen, onder leiding van Sanne Nieuwenhuissen.

Iedereen is van harte welkom om dit concert bij te wonen.
De toegang is gratis!

Kerk gesloten voor bezoek tijdens Bavodag

In verband met Bavodag zal de kerk op zaterdag 9 juni niet geopend zijn voor bezoek.

Aangepaste tijd H. Mis op zondag 10 juni

VieringIn verband met de televisieuitzending zal de Heilige Mis van 10 juni a.s. om 10:30 uur beginnen.

Wisseling van de wacht

eric fennis

Beste allen die zich bij de Bavo betrokken voelen,

De benoemingsperiode voor het bestuur van onze parochie H.H. Antonius en Bavo zit er op per 1 juni a.s.. Het was een boeiende tijd, waarin de kathedraal weer opgefrist uit de restauratie tevoorschijn kwam, waarin besloten moest worden een andere invulling te zoeken voor de gebouwen aan de Nieuwe Groenmarkt en waarin de samenwerking met het bisdom is aangetrokken.

Op het bestuurlijk en pastorale vlak zal er voor onze parochie in de komende maanden het nodige veranderen. U wordt daar binnenkort verder over geïnformeerd. Wel is al bekend dat diaken Eric Fennis, die vanaf 1 november 2008 werkzaam is voor parochie, ons helaas gaat verlaten.  De bisschop heeft besloten per 1 september a.s. kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst te benoemen als  opvolger van Eric. Pastoor Hein Jan van Ogtrop blijft zijn functie als plebaan vervullen tot het einde van dit kalenderjaar.

IMG_4925-e1516443333478

Kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst

De bisschop heeft Eric gevraagd per 1 september a.s. diaken te worden in de Nicolaasbasiliek te Amsterdam. Hij zal daar ook zijn voorbereiding op het priesterschap verder voort zetten. Daarnaast blijft hij secretaris-generaal van het bisdom. Tot medio juli a.s. vervult hij in onze parochie zijn pastorale en liturgische taken, net als zijn werkzaamheden voor het kathedrale koor.

Op 23 september a.s. nemen we afscheid van Eric, die dan tien jaar aan onze parochie verbonden is geweest. In deze viering bij de start van het werkjaar 2018-2019 hopen wij tevens het nieuwe pastorale team voor onze parochie te kunnen presenteren.

Het wordt een afscheid, maar niet voorgoed. Bovenal wordt het een nieuw begin, opnieuw in groter verband, met onze herrezen kathedraal als stralend middelpunt.

Namens het bestuur van onze huidige parochie H.H. Antonius en Bavo,

met hartelijke groet,

Pieter Klein Beernink,
vice-voorzitter.

45ste serie Zaterdagmiddagconcerten

3 slag 2018 - full

Flyer

Thema: Organisten en componisten uit Noord-Holland

Locatie: Kathedrale Basiliek Sint Bavo, Leidsevaart 146, 2014 HE  HAARLEM

Data en tijden5 mei t/m 29 september 2018, iedere zaterdagmiddag van 15 tot ca. 16 uur (behalve 9 juni: aanvang 20.15 uur)

Negende lustrum van de serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel

Op zaterdag 5 mei start de 45ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten wordt voortgezet t/m de laatste zaterdag van september, 29 september.

De concerten beginnen om 15 uur (behalve het concert op 9 juni dat 20:15 uur begint), en duren ongeveer één uur.

Dit seizoen wordt er speciale aandacht besteed aan componisten die een deel van hun leven doorbrachten en -brengen in de provincie Noord-Holland, waarvan Haarlem de hoofdstad is. Een eerste inventarisatie leverde een lijst van 60 namen op!

Tevens is een groot aantal organisten die in de serie optreden, in Noord-Holland werkzaam.

De provincie Noord-Holland kent al sinds de late Middeleeuwen een rijke orgelcultuur die ook na de Reformatie bleef bestaan dankzij de openbare orgelbespelingen in de steden. De provincie beschikt over een groot bestand aan historische orgels met een grote diversiteit, waaraan bovendien veel goede organisten als vaste bespeler zijn verbonden.

In deze lustrumserie willen we vooral een aantal jongere organisten die werkzaam zijn in onze provincie aan bod laten komen naast een aantal regelmatig terugkerende gastorganisten.

Aan allen is gevraagd minstens één compositie te spelen van een componist die in Noord-Holland werkzaam is (geweest), en dat zijn er veel meer dan men zo op het eerste gezicht verwacht.

Georg Wilhelm Derx, Johannes Gijsbertus Bastiaans, Johannes Worp, Jan Albert van Eijken, Julius Röntgen, Hendrik de Vries, Christiaan Frederik Hendriks. Albert Pomper, Jan Zwart, Philip Loots, Ant. Wilh. de Rijp, Cornelis de Wolf, Jacques Bonset, Sem Dresden, Theo van der Bijl, Simon Landsman, Bernhard van den Sigtenhorst Meyer, Cornelis Kint, Hendrik Andriessen, Arie van Opstal, Harold Charles King, Marius Monnikendam, Jan Pouwels, Anthon van der Horst, Cor Kee, Hennie Schouten, Jacob Bijster, Jan Nieland, Leon Orthel, Adriaan Engels, Han Hoogewoud, Jan Felderhof, Francina Hinloopen, Willem Mudde, Hans Osieck, Wolfgang Wijdeveld, Johan Weegenhuise, Herman Nieland, Paul Christiaan van Westering, Jan Koetsier, Jan Mul, Albert de Klerk, Simon C. Jansen, Rudolph Escher, Piet van Egmond, Bram Bruin, Klaas Bartlema, Piet Post, Willem Vogel, Jurriaan Andriessen, Otto Deden, Klaas Bolt, Mathieu Dijker, Piet Kee, Haite van der Schaaf, Jan Valkestijn, Nico Verrips, Bernard Bartelink, Jaap Dragt, Carel Brons, Tera de Marez Oyens, Joep Straesser, Thijs Kramer, Daan Manneke, Wim de Ruiter, Jacques van Oortmerssen, Anton Pauw, Maurice van Elven, Dick Koomans.

Daarnaast telt deze serie drie koorconcerten:

 • op 2 juni (15 uur) zingt kamerkoor Vocoza uit Amsterdam begeleid door een groot blazers­ensemble van het Nederlands Filharmonisch Orkest de Mis in e-klein van Anton Bruckner
 • op 9 juni (let op: aanvang 20.15 uur) vertolkt Haarlem Voices de Petite Messe Solennelle van Gioachino Rossini (150 jaar geleden overleden) met begeleiding van piano en harmonium
 • op 29 september (15 uur) verzorgt een van de koren van het Muziekinstituut Sint-Bavo traditiegetrouw het slotconcert.

Actuele informatie is te verkrijgen op:

Uitgezonderd de concerten van 2 en 9 juni (het laatste vangt aan om 20.15 uur), en dat van 15 september is de serie gratis toegankelijk. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

ZATERDAGMIDDAGCONCERTEN 2018, aanvang 15 uur, behalve 9 juni: 20.15 uur; duur 1 uur (behalve 2 juni en 9 juni: duur ca. 2 uur, incl. pauze). Toegang gratis, behalve 2 & 9 juni en 15 september.
Datum Solist Medewerkenden en/of bijzonderheden Programma
5 mei Dirk Out Cor Kee, Jan Zwart, Langlais, Dupré
12 mei Mark Heerink Monnikendam, van Elven, Beijer, Franck
19 mei Una Cintina & Erik Jan Eradus Valkestijn, Litaize
26 mei Christiaan de Vries Piet Post, Rachmaninow, Widor
2 juni Vocoza o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen m.m.v. van blazersensemble Ned. Filharmonisch Orkest Toegang € 17,50/€ 12,50 € 2,50 korting in de voorverkoop via vocoza.nl A. Bruckner (o.a. mis in e-klein),
9 juni

20.15 uur

Haarlem Voices o.l.v. Sarah Barrett m.m.v. Lennie Kerkhoff (piano) & Ton van Eck (harmonium) Let op: afwijkende aan­vangs­tijd; avondconcert; toegang € 17,50/€ 10,-. € 2,50 korting in de voor­ver­koop via info@haarlemvoices.nl Rossini, Petite Messe Solennelle
16 juni Matthias Havinga C.F. Hendriks jr., v. Oortmerssen , Mendelssohn,
23 juni Stephan van de Wijgert F. Poulenc (concert voor orgel strijkers en pauken), De Klerk, Duruflé
 30 juni Petra Veenswijk L. Vierne (4de symfonie), C. Kint, J. Langlais
7 juli Jaap Stork Debussy, Bijster, Bartelink
14 juli Ton van Eck Donateursconcert Stichting Willibrordusorgel Mozart, J. Nieland, Bartelink
21 juli Int. orgelfestival i.s.m. het Int. Orgelfestival Nog niet bekend
28 juli Deelnemers Int. Zomeracademie. i.s.m. het Int. Orgelfestival Nog niet bekend
  4 aug Susanna Veerman & Wim Does Saint-Saëns (Danse macabre), Widor, Wammes, Bijster, Gigout
  11 aug Agnieszka Tarnawska 1ste prijs Int. C. Franck Concours 2017 Franck, Vierne Hindemith
18 aug Tjeerd van der Ploeg Piet Post, Widor (Symf. Gothique)

Karg Elert (Passacaglia op. 150)

25 aug Matteo Imbruno Dick Koomans, Anton Pauw, Boëllmann
1 sept Henk G. van Putten Andriessen, Franck, Rheinberger
  8 sep Ton van Eck Open Monumentendag Latijns-Amerikaans programma
15 sept Zuzana Ferjenčíková i.s.m. Stichting Vox humana; betaalde toegang Liszt, Franck, Dupré Guillou
22 sept Christoph Kuhlmann Bach, Schumann, Franck
29 sept Ton van Eck Een van de koren van het Muziekinstituut St.-Bavo L. Vierne, Corn. de Wolf, J. Nieland

 

Goede Week en Pasen in de Kathedraal 2018

pasenPalmzondag

Op Palmzondag 25 maart is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis, waarin de Bisschop Mgr. dr. J. Punt de hoofdcelebrant is. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen.

Boeteviering

Op dinsdag 27 maart is er om 19.30 uur een boeteviering en aansluitend gelegenheid voor het persoonlijk ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Chrismamis

Op woensdag 28 maart is om 19.30 uur de Oliewijding (Chrismamis) De Bisschop Mgr. dr. J. Punt zal in concelebratie met de priesters van het bisdom en het militair ordinariaat hier in voor gaan. De gezangen worden verzorgd door de Senioren en Mannen van het Kathedraal Koor.

Witte Donderdag

Op Witte donderdag 29 maart is om 19.30 uur de plechtige avondmis, waarin het Mannenkoor de gezangen zal verzorgen.

Goede Vrijdag

Op Goede vrijdag 30 maart is om 15.00 uur de Kruisweg en zijn om 19.30 uur de Goede Vrijdag Plechtigheden, waaronder de kruisverering. De Bisschop Mgr. dr. J. Punt zal in de avondplechtigheid voorgaan. De Bavocantorij zal de gezangen verzorgen, waaronder de bekende Johannespassie van Jan Valkestijn.

Aansluitend worden vanaf 21.00 uur de Lamentaties van Goede Vrijdag gezongen door de Bavocantorij.

Paaswake

De Paaswake op zaterdag 31 maart begint om 21.00 uur, waarin Hulpbisschop Mgr. J. dr. Hendriks hoofdcelebrant zal zijn. De Senioren en Mannen van het Kathedrale Koor zullen de gezangen verzorgen, waaronder delen uit de Missa Brevis in C major (Spatzenmesse) van W.A. Mozart.

Hoogfeest van Pasen

Op Eerste Paasdag 1 april is om 10.00 uur de Pontificale Hoogmis van Pasen, waarin de Bisschop Mgr. dr. J. Punt zal voorgaan. Het Kathedrale Koor zingt o.a. de vaste misdelen uit de Missa Brevis in C major (Spatzenmesse) van W.A. Mozart. Ook Händels Halleluia zal feestelijk klinken.

Op Tweede Paasdag 2 april is de viering om 10.00 uur met samenzang.

Kerkenwachters gezocht

Als u geen genoeg kunt krijgen van de prachtige Nieuwe Bavo dan bieden wij u de gelegenheid om deze elke week te bewonderen en steeds iets nieuws te ontdekken!

De restauratie van de Sint-Bavo kathedraal ofwel de Nieuwe Bavo aan de Leidsevaart is zo goed als voltooid en de deuren van de kerk staan weer  open voor bezoekers.  Steeds meer mensen weten deze mooie kerk te vinden.
Vanaf juni 2018 is de Bavo onderdeel van Het Grootste Museum van Nederland en ook de komende tentoonstelling over Mari Andriessen zal veel bezoekers  trekken.

Daarom is de Nieuwe Bavo  op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het huidige team van “kerkwachten”  komen versterken.

Functie en taken van de kerkwacht:

 • samen met 2 collega’s de Nieuwe Bavo en het museum tijdens een dagdeel bemensen;
 • bezoekers ontvangen,  hun vragen beantwoorden  en eventuele uitleg geven over de kathedraal;
 • aanbieden van koffie of thee;
 • verkoop van items uit de kathedraal winkel;
 • kleine werkzaamheden, zoals het openen en sluiten van de kathedraal.

De werktijden zijn:

 • dinsdag tot en met vrijdag van 11 – 14 uur en van 14 -17 uur. Zaterdag van 11 – 14.30 uur.
  Extra inzet op speciale gelegenheden, zoals Open Monumentendag en  De Nieuwe Bavo bloeit, wordt zeer op prijs gesteld.

Als u geïnteresseerd bent, stuurt u dan een mail naar:  info@rkbavo.nl  t.a.v. Bettina Rigby, coördinator.

Parochieblad 18 maart t/m 3 juni

Parochieblad 2018 2De nieuwste editie van het parochieblad kunt u hier lezen.

Met onder andere:

 • Een terugblik op het Diaconaal weekend t.b.v. de voedselbank Haarlem
 • 45ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel
 • Een vooruitblik op de vierde editie van ‘De Nieuwe Bavo Bloeit

Het parochieblad wordt in het PDF formaat aangeboden. U kunt hier een programma downloaden en installeren om het te lezen.

Aangepaste tijd H. Mis op zondag 18 februari

VieringIn verband met de televisieuitzending zal de Heilige Mis van 11 februari a.s. om 10:30 uur beginnen.