• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Givt_Logo-tagline NL_bluebackground (1)

Category Archives: Nieuws

Digitale collecte met Givt

Givt_Logo-tagline NL_bluebackground (1)

Wellicht is het u opgevallen dat er mensen tijdens de dienst aan de collecte geven met hun smartphone. Deze nieuwe manier van geven werkt gewoon naast contant geld en heeft veel voordelen. Zo bent u niet beperkt door wat u aan contant geld bij u heeft én krijgt u aan het einde van het jaar een overzicht van uw giften (wat aantrekkelijk is voor de belasting). Maar bovenal hoeft u voor de dienst niet meer na te denken of u genoeg contant geld bij u hebt.

Het gebruik van de Givt-app is makkelijk en eenvoudig. U opent de app, selecteert het bedrag en haalt uw telefoon langs de collecteschaal of -mand.

Wilt u ook met deze slimme manier geven? Download dan de Givt-app op www.givtapp.net/download. U kunt na het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. U kunt op een later moment uw verdere registratie afronden.

Installatiehulp

Voor installatie kunt u de handleiding raadplegen, maar mocht u er zelf niet uitkomen of heeft u andere vragen dan kunt u in de komende weken na de H.Mis op zondag terecht bij één van onze experts achter in de kerk.
appstore-300x98-300x89google-play-badge-300x89-300x89

Video Eerste Communie

Video van de Eerste Communie op 26-5-2019 in de kathedraal.

Eucharistieviering op maandag

Eucharistie Communie Bavo HaarlemPer ingang van maandag 17 juni zal er voortaan ook een H.Mis zijn op maandag. Dat betekent dat er van maandag t/m vrijdag een eucharistieviering is om 9:00 uur. De tijden van de H.Mis op zaterdag (19:00 uur) en zondag (10:00 uur) blijven ongewijzigd.

De H.Mis op maandag zal worden opgedragen door Eric Fennis, die 15 juni j.l. is gewijd tot priester.

Heilig Vormsel van 10 vormelingen

vormselOp zaterdag 8 juni vieren we op de vooravond van Pinksteren om 18 uur het Heilige Vormsel van 10 vormelingen uit onze regio.

Na een heel aantal bijeenkomsten komen zij nu op het punt dat ze van de bisschop, Mgr. J. Punt, het Vormsel en daarmee de uitstorting en gaven van de Heilige Geest gaan ontvangen.

De Heilige Mis van het Vormsel wordt om 18 uur gevierd in onze Sint-Bavo Kathedraal. (Er is geen andere H. Mis om 19 uur.)

Bijzonder Pinksteren met Kardinaal Sarah uit het Vaticaan

Kardinaal Robert Sarah Sint Bavo Kathedraal HaarlemOp Pinksteren, zondag 9 juni is er een bijzondere Hoogmis in onze Sint-Bavo Kathedraal met kardinaal Robert Sarah, een man met een bijzonder levensverhaal.

Kardinaal Robert Sarah werd in 1945 in een arm gezin geboren in Guinée. Amper 33 jaar oud werd hij de jongste aartsbisschop ter wereld in een periode dat het land verscheurd werd door een bloedige dictatuur. Zijn inzet voor vrijheid van het volk bracht hem bovenaan de dodenlijst. Paus Johannes Paulus II riep hem in 2001 naar Rome, waar paus Benedictus XVI hem in 2010 tot kardinaal creëerde en paus Franciscus hem tot één van zijn naaste medewerkers maakte.

Op zondag 9 juni zal de huidige prefect van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst de Heilige Mis in de Sint-Bavo Kathedraal van 10 uur vieren. De liturgie zal grotendeels in het Latijn zijn, met complete vertalingen in het boekje naar het Nederlands. De preek zal in het Engels zijn met Nederlandse vertaling.

Het Kathedrale Koor zingt in die Heilige Mis de Krönungsmesse van W.A. Mozart, het Ave Maria van F. Biebl en ook andere rijke Pinkstergezangen.

36 Communicantjes ontvingen hun Eerste Heilige Communie in de Bavo-kathedraal op 26 mei 2019

Zondag 26 mei was het dan zo ver: na een periode van intensieve voorbereiding deden 36 kinderen uit de parochies van de BOAZ, Haarlem Centrum en Haarlem Schalwijk hun Eerste Heilige Communie in de kathedrale basiliek St. Bavo. Verspreid over de maanden januari t/m mei hadden de kinderen zich op 12 vrijdagmiddagen voorbereid om deze grote dag. De voorbereiding werd gedaan door kapelaan Nars Beemster en kapelaan Johannes van Voorst tot Voorst en mevrouw Irene Vorstman. Bijzonder was dat dit jaar, ook vanwege de groepsgrootte, dat de bijeenkomsten niet georganiseerd waren in ontmoetingscentrum ‘De Spar’ op het terrein van de Antoniuskerk in Aerdenhout, maar in de plebanie van de kathedrale basiliek St. Bavo.

Ook dit jaar werd gewerkt met het project ‘De verborgen Jezus’. In het project wordt uitgelegd dat God niet één is maar drie en dat God de Zoon, omdat God zoveel van ons mensen houdt, door Maria bij ons is gekomen door mens te geworden. Dat de kinderen deze boodschap goed meegekregen hebben was duidelijk te horen toen kapelaan Nars hen tijdens de preek de vraag stelde: “God is niet één, maar God is….?” Een vraag die de kinderen volmondig en luid, als in koor, beantwoordden met: “drie!!!”.
Tijdens de intrede processie werd de feestelijke viering geopend door de kinderen van het Bavo-koor met het lied: ‘Kom o Geest, vervul de wereld met uw kracht’. Samen met koormeester Rens Tienstra en de beide kapelaans, werd na het ‘Heer ontferm U’, dat de kinderen ook goed hadden ingestudeerd, het feestelijk klinkende Engelenlied, ‘Eer aan God’ in afwisseling gezongen. Na de lezingendienst vertelde kapelaan Nars over het grote eucharistisch wonder van ‘Tumaco’, een eilandje voor de kust van Columbia. Het wonder voltrok zich op 31 januari 1906, ‘s morgens om tien uur. Op die dag dreigde Tumaco overspoeld te worden door een tsunami die op het eilandje afkwam. Een enorme tsunami met een alles verwoestende kracht, die echter als een muur bleef staan en terugzakte in de zee, toen pastoor Gerald Larondo, staande op de deels drooggevallen zeebodem, met het Allerheiligste, de Verborgen Jezus, een kruisteken maakte over de gigantische golf op het moment dat die op enkele tientallen meters afstand van Tumaco was genaderd. Een buitengewoon indrukwekkend wonder, dat, zo vervolgde kapelaan Nars, ons nogmaals bevestigt in de wetenschap dat God nog altijd met ons is in dit zo Heilig Sacrament. Na de geloofsbelijdenis zongen de kinderen het lied: ‘Parel in Gods hand’. Indrukwekkend was het spontaan getuigenis van één van de kinderen op de vraag van kapelaan Nars, wat het betekent om een parel in Gods hand te zijn: “Dit betekent dat ieder mens, klein of groot, waar ook ter wereld, voor God van oneindig waarde is…” Kapelaan Nars werd er even stil van… Nadat de kinderen hun Eerste Heilige Communie hadden gedaan brachten de twee kleinste kinderen van de groep met kapelaan Nars bloemen en een kaars naar de icoon van Maria. Daar werd, samen ook met alle kinderen en aanwezigen het ‘Weesgegroet’ gebeden. Na de zegen en het slotlied was er achter in de kathedraal gelegenheid elkaar te feliciteren en blikten de aanwezigen terug op een prachtige, vreugdevolle viering, die door kapelaan Nars was geopend met de woorden: “De kerk is vandaag prachtig en iedereen ziet er even feestelijk uit! En dat is niet zomaar, nee, dat is omdat jullie, beste jongens en meisjes, vandaag jullie eerste Heilige Communie gaan doen. En dat is echt geweldig! Want de Heilige Communie dat is niet zomaar een stukje brood; neeeeee; het is niet zomaar een symbool…;  Neeeee….; de Heilige Communie dat is echt de verborgen ….?” Waarop de kinderen uit als uit één mond met kracht getuigden: ‘Jezus’.
Hem en Zijn allerheiligste Moeder zij dan ook alle lof, eer en dank voor de viering van de Eerste Heilige Communie die we met deze prachtige kinderen en met elkaar hebben mogen beleven.

HARTELIJK GEFELICITEERD AAN ALLE 36 COMMUNICANTJES!

Tijdens de viering hingen aan de zijkant de “paspoorten” die de kinderen hadden gemaakt, waarop te zien was wie en wat voor hen belangrijk zijn. Hieronder wat teksten die op de paspoorten stonden:

Ik heb een broertje en dat broertje kan huilen, maar hij is het liefste broertje in de wirlt en dat broertje heet Milo!!!

Mijn liefelingseete is mama.s spaagetie. Dit vint ik leker: panenkoek.
Mijn kippen heten: hettie bea miep.

Ik dank God voor mijn gezin en dat ik in nederland woon. Ik bedankt God voor de wereld. Ik wil Goed bedanken dat hij de aarde voor ons gemaakt heeft. Ik dank God voor me hius, mijn vrienden.

Wat wensen de kinderen? Geen ruzie met elkaar op de wereld; dat alle zieken mensen in de werelt beeter worden. Ik wens dat mijn familie gezond blijft. Ik wens dat ik een mini bike krijg. Ik wens dat de oceaan schooner wordt; dat al het oorlog op aarde stopt; lief zijn voor iedereen dus ook de dieren en natuur.

Wat willen de kinderen later worden? Weerman, voetballer, ninja, uitvinder, reeskorur, kok, piloot, ik wil het beste YT (you tuber) worden, meester, juf en moeder, freerunner. Politievrouw, dokter, ik word later JUF. Ik wil in Artis werken.

Hallo, school vind ik het alerleukste op deze planeet. Iedereen moet wel school kenen. Kom er zeker bij, er is altijd plek voor jou.

Ik ben half Colombiaans en daar ben ik trots op.

Ik hou van vamielie en vakansie. Ik hou van sneeuw. Ik lach graag.

Mijn oma woont in Polen en ik vond het heel erg leuk dat ze naar ons toegekomen is, omdat het 12 uur rijden is, maar met de bus is het 18 uur en me oma ging met de bus.


Me vader is een muziekant hij kan goed zingen, me moeder is het beste in kokken.
Ik hou van uitstapjes maar zoms niet en zoms zurf ik ook.

De kinderen hebben als hobby: voetbal en acrogym, karate, grafiti, ik hou van buitenspelen en van paeiaanoospeelen en van hokei, legoo bouwen, gamen, sporten. Ik doe vaak kikboksing.
Ik wil graag op muziek en het liefst wil piano en drummen dat lijk me superleuk.

Foto’s van Elisabeth Beelaerts

Europese prijs voor restauratie Bavo-kathedraal Haarlem

koepelOp dinsdag 21 mei 2019 is bekend gemaakt, dat aan onze stichting de Europa Nostra Award is toegekend voor de restauratie van onze kathedraal, thans ook KoepelKathedraal Haarlem genaamd.

Het bestuur is zeer ingenomen met deze prestigieuze onderscheiding. De kathedraal krijgt hiermee een officiële Europese uitstraling. In het juryrapport wordt niet alleen de deugdelijke aanpak van alle restauratie-onderdelen – vaak gebaseerd op uitgebreid onderzoek – genoemd, maar ook de durf voor eigentijdse toevoegingen.

De kathedraal staat er weer prachtig bij, reden om weer eens een bezoek aan deze kerk te brengen! Dat komt in deze maanden helemaal goed uit, nu de Klim naar het licht is georganiseerd met een gewelven- en koepeltocht naar de twee torens, die met elkaar verbonden zijn met een daartoe tijdelijk aangebrachte loopbrug. Kaartjes zijn te bestellen via www.klimnaarhetlicht.nl.

De Europese uitreiking van de Award vindt plaats in Parijs op 29 oktober as. Op een nog nader te bepalen datum in september/oktober wordt in de kathedraal nader bij de toekenning van deze prijs stil gestaan.

Eerste Heilige Communie van 36 kinderen

Komende zondag, 26 mei, vieren we de Eerste Heilige Communie. Om 10 uur zullen 36 kinderen voor het eerst Jezus ontvangen in de H. Communie.

Het is de eerste keer dat we dit grote feest als regio gezamenlijk vieren. Iedereen is van harte welkom in deze Heilige Mis.

De kinderen van groep 5 en 6 van de Koorschool zullen ook zingen. De Communicanten zelf hebben ook veel liedjes geleerd en zullen dus ook uit volle borst meezingen.

 

46ste serie Zaterdagmiddagconcerten

3 slag 2019 v1_compressed-1 (1)Thema’s:

Componerende organisten
Eugène Gigout en Charles-Marie Widor, twee symfonische Parijse orgelmeesters

Locatie:

Kathedrale Basiliek Sint-Bavo
Leidsevaart 146, 2014 HE  HAARLEM

Data en tijden:

4 mei t/m 28 september 2019
iedere zaterdagmiddag van 15 tot ca. 16 uur
(m.u.v. 22 juni: aanvang 20.15 uur)

Op zaterdag 4 mei start in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo aan de Leidsevaart de 46ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel. De reeks wekelijkse concerten met afwisselende programma’s wordt voortgezet t/m de laatste zaterdag van september, 28 september.

De concerten beginnen om 15 uur (behalve het concert op 22 juni dat 20:15 uur begint), en duren ongeveer één uur. Het pdf-bestand van de flyer kunt u hier downloaden.

Dit seizoen wordt er speciale aandacht besteed aan twee thema’s:

– componerende organisten, waarbij sommige organisten eigen werken spelen, maar anderen composities van een bevriende collega-organist, en
– Eugène Gigout en Charles-Marie Widor, twee symfonische, Parijse orgelmeesters,
Met name Gigout, die wat in de schaduw is gebleven van zijn tijdgenoten, verdient wat extra aandacht. Is Widor de kampioen van de grote vorm, zoals zijn orgelsymfonieën, Gigout is de meester van de, elegante kortere stukken, passend bij het ‘fin de siècle’.

Traditiegetrouw is de serie gratis toegankelijk. Wel wordt na afloop een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Projectgroep Zaterdagmiddagconcerten van de Stichting Willibrordusorgel
Postadres: Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem.
E-mail: concerten@rkbavo.nl
Tel. : 070-3839842
Website : www.rkbavo.nl of www.willibrordusorgel.nl (download van de flyer na 8 april)
Facebook : www.facebook.com/koepelkathedraal

Overzicht zaterdagmiddagconcerten 2019

 ZATERDAGMIDDAGCONCERTEN 2019, aanvang 15 uur, behalve 22 juni: 20.15 uur;
duur 1 uur. Toegang gratis.
 Datum  Solist  medewerkenden of bijzonderheden  Programma
 4 mei  Ton van Eck, Dirk Out, Jaap Stork,
Stephan van de Wijgert
 Werken met een relatie tot de Tweede Wereldoorlog
van Durufl’é, Alain, Langlair & Bartelink
 11 mei  Wilbert Berendsen (Doesburg)  Andriessen, Gigout, Verrips  Duruflé (Veni Creator)
 18 mei  Wouter van Belle (Utrecht)  Franck, Gigout, Andriessen, Van Belle
 25 mei  Ton van Eck  Bavocantorij o.l.v.
Sanne Nieuwenhuijsen
 o.a. Maurice Duruflé (Requiem)
1 juni  Marcel Mangnus (Hulst)  Widor, Mangnus, Sietze de Vries, Arthur Wills
8 juni  Bert den Hertog (Den Haag)  Demessieux (7 Méditations sur le Saint- Esprit)
15 juni  Tjeerd van der Ploeg (Schagen)  Widor (delen uit Suite Latine); Gigout (Praeludium uit 12 Pièces & Pièce Jubilaire); Dupré (Trois Hymnes op. 58)
 22 juni
20.15 uur
 Jaap Stork (Heemstede)  Orgel & piano  Brewer, Ravel (Pavane pour une infante défunte, Le tombeau de Couperin)
 29 juni  Gonny van der Maten (Soest)  Doris Hochscheid, cello
Frans van Ruth, piano
 O.a. nieuwe werken van Wouter van Belle en Rick van Veldhuizen
6 juli  David Cassan (Parijs, F)  Mozart, Gigout, Bonnet, Bartók, Dupré
13 juli  Matteo Imbruno (Amsterdam)  Provesi, Mendelssohn (Son. VI), Bach/Vivaldi, Franck
20 juli  Andreas Meisner (Altenberg, D)  J.S. Bach, Mendelssohn (Son. 1), Widor, Jongen (Sonata Eroïca)
27 juli  Ton van Eck  Widor (Symf. VI), Gigout, Van Eck
3 aug  Jochem Schuurman (Franeker)  Franck, Gigout, Widor, Vierne
10 aug  Winfried Bönig (Keulen, D)  Fantasieën (Louis Vierne) en Fuga’s (Joh. Seb. Bach
17 aug  Bert van Stam (Den Haag)  Franck (Trois Pièces), Bert van Stam
24 aug  Ines Maidre (Bergen, N)  J.S. Bach, E. Gigout,  Alfred Karindi (Sonata nr 4), A. Guilmant
31 aug  Jan Hage (Utrecht)  o.a. Richard Rijnvos (Quattro quadri)
7 sept  Stephan van de Wijgert  (Amsterdam)  Widor (symf. IV), Saint-Saëns, Strategier, Toebosch
14 sept  Dirk Out (Haarlem)  Open Monumentendag  Tschaikovsky (delen uit Notenkrakersuite) en Gershwin (Rhapsody in Blue)
21 sept  Leon van den Brand (Ravenstein) Hans Weijenburg, slagwerk  Widor, Gigout, Ravel (Ma mère l’oye, Boléro)
28 sept  Ton van Eck  Michelle Mallinger, sopraan  Andriessen, Hakim, Vierne, Widor, Gigout

Wijzigingen voorbehouden!

De concertserie in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onder meer

Stichting Het Haarlemsche Muziekfonds
– Cultuurstimuleringsfonds van de Gemeente Haarlem
– Bisdom Haarlem – Amsterdam
– Adema’s Kerkorgelbouw

Vrijwilligers gezocht

klimnaarhetlicht-thumbNa de restauratie zijn we op zoek naar een meer duurzame bron van inkomsten. Dit om de exploitatiekosten van gas, licht, water en schoonmaak te kunnen bekostigen. Deze inkomsten zoeken we niet alleen bij de kerkgangers maar ook bij toeristen. Evenementen helpen ons de toeristen en andere geïnteresseerde naar onze mooie kerk te krijgen. Want we merken dat wanneer men eenmaal binnen is men pas ziet hoe mooi de kerk is.

Naast de extra activiteiten met Kerst, het Monumentenweekend en de Nieuwe Bavo Bloeit hebben jullie ook vast wel gehoord van de Klim naar het licht. Een brug tussen de twee torens moet echt een publiekstrekker worden. Hiervoor zijn we nog hard op zoek naar vrijwilligers. Meer weten? Mail dan naar info@rkbavo.nl of kom naar de vrijwilligersavond op 23 april!

Word jij vrijwilliger bij het gaafste evenement van Haarlem? Draag jij straks bij aan het succes van Klim naar het licht? Kom voor meer informatie naar de vrijblijvende vrijwilligersavond op dinsdag 23 april vanaf 19.00 uur in de kathedraal (Leidsevaart 146, Haarlem).

Vrijwilligers zijn het gezicht van Klim naar het licht: zij bemannen de kassa, scannen tickets en begeleiden bezoekers (op grote hoogte)! Help de Klim voor één dag, meerdere dagen of elke week, alles is mogelijk. We zien je graag op 23 april!