• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl
caritas

Category Archives: Nieuws

Helpt de Voedselbank

 

caritas

Diaconaal weekend 11 en 12 november 2017

De Haarlemse Voedselbank bestaat nu al ruim 10 jaar. Het is dus geen tijdelijk initiatief geweest. De Voedselbank is (helaas) niet meer weg te denken uit de samenleving.

Momenteel is er sprake van een structurele verandering. Omdat de Voedselbank in plaats van houdbaar voedsel steeds meer verse waren krijgt aangeboden, vereist dit een ander beleid. Er moet een centraal uitdeelpunt komen, 6 dagen per week. Klanten van de Voedselbank kunnen dan op supermarktwijze hun eigen pakket samenstellen.

Koelvitrines

In verband met bovengenoemde ontwikkelingen vraagt de Voedselbank uw financiële steun voor de aanschaf van koelvirtines en voor de financiering van een koelwagen.

Help de Voedselbank

U kunt een gift overmaken op NL32 RABO 0120 8975 63 o.v.v. Diaconale Zondag 2017 PCI H.H. Antonius Bavo.

Hartelijk dank.

Knippen, scheren en baardtrim voor de kathedraal

flyer-a5

Op zondag 26 november, tussen 11:30 en 17:00 uur, komen Jan Heideman Meesterbarbier, Barber Birdman, Mad Daddy’s barbershop en Barber Albert knippen, scheren en baardtrimmen voor de kathedraal.

De prijs per knip-, scheer- of trimbeurt is vrij maar heeft een minimum van €20,-. De gehele opbrengst komt ten goede aan de restauratie van de kathedraal.

Waar?

Kathedrale Basiliek Sint-Bavo, Leidesevaart 146
Ingang tuin Emmaplein

map

 

Niet komen en wel een gift?

NL22 INGB 0002 7150 42 t.n.v. Stichting Kathedrale Basiliek Sint-Bavo o.v.v. Aktie 1 Miljoen.

Gezinsviering in het teken van Sint Maarten

Kinderviering 140504Beste allemaal,

Aanstaande zondag 12 november is weer de volgende gezinsviering, dit keer in het teken van Sint Maarten, wiens feestdag we op 11 november gedenken. We zullen extra aandacht aan hem besteden en we willen de kinderen die misschien op school of thuis een lampion hebben gemaakt vragen deze zondag mee te brengen naar de kerk. We komen dan in de intochtsprocessie met de lampionnen binnen!

Het Jongenskoor van de Koorschool helpt ons met zingen en na afloop is iedereen welkom voor koffie/thee/limonade en wat lekkers achter in de kerk!

Dus van harte welkom zondag a.s. om 10.00 uur in onze Kathedraal!!

Veel groeten, mede namens de gezinsmisgroep,

Diaken Eric

Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal

Jaarlijks worden op 1 november alle heiligen herdacht in een feestelijke viering. Vrouwen en mannen die ons zijn voorgaan naar de eeuwigheid, maar bij leven veel voor de kerk en haar mensen hebben betekend.

Op 2 november vieren we de gedachtenis aan onze eigen overledenen. Vrouwen en mannen die voor ons persoonlijk leven van betekenis zijn geweest en die we nog zo missen.

Deze twee dagen, Allerheiligen en Allerzielen, zijn nauw met elkaar verbonden en zijn een getuigenis van het feit dat ons geloof hoopvol is.

Die hoop komt tot uitdrukking in de twee prachtige vieringen die op deze dagen zullen plaatsvinden.

Op woensdag 1 november is om 19.30 uur de feestelijke Allerheiligenviering m.m.v. het Mannenkoor. Zij zingen naast gregoriaans ook werken van Lotti, Di Lasso en Strategier. Op donderdag 2 november is eveneens om 19.30 uur de Allerzielenviering m.m.v. de Bavocantorij. Zij brengen delen uit het Requiem van Gabriël Fauré ten gehore.

De ochtendvieringen komen op deze dagen te vervallen.

U bent van harte welkom deze bijzondere momenten met ons mee te vieren.

Opbrengst en uitslag loterij kerkenveiling

De opbrengst van de 3e kerkenveiling ten behoeve van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo en het Muziekinstituut Sint Bavo is €12.415. Wij willen alle kopers en sponsors hartelijk bedanken en we hopen u volgend jaar op 12 oktober 2018 weer te verwelkomen!

Comité kerkenveiling Kathedrale Basiliek Sint Bavo

Uitslag loterij

Prijs Lot Naam
1e 826 J. Hulshof
2e 501 M. Bolsius
3e 026 Mevr. Schouten
4e 724 C.J. Kools
5e 263 S. Noppers
6e 071 E. Oolders
7e 250 G. Gould
8e 021 Mevr. Stoop
9e 035 Mevr. Dekker
10e 271 G. Beers

Met de winnaars is gecorrespondeerd. Heeft u echter nog geen contact gehad met iemand van het veilingcomité en toch een prijs gewonnen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via restauratie@rkbavo.nl o.v.v. Loterij kerkenveiling 2017.

3e kerkenveiling: Veilingcatalogus

2017_Veilingcatalogus_def-01Over twee weken is het zover, dan zal, in samenwerking met de Koorschool, de derde kerkenveiling plaatsvinden. Er zijn ook dit jaar weer vele mooie kavels beschikbaar mede dankzij onze hoofdsponsor Jan Heideman Meesterbarbier. Wij nodigen u uit om eens rustig de catalogus al eens door te nemen.

U kunt de catalogus in PDF formaat downloaden. Om de catalogus in te zien heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

 

 

 

 

Feestelijk Bavo weekend

3b5ae8b3d3In het weekend van 30 september / 1 oktober wordt feestelijk het patroonsfeest gevierd van het bisdom Haarlem-Amsterdam en van de Haarlemse Kathedraal.

Concert

De feestelijkheden beginnen op zaterdag 30 september met het slotconcert van de orgelserie in de Kathedraal. Titulair organist Ton van Eck en de Bavocantorij van het Kathedrale Koor zullen dit concert verzorgen met o.a. werken van Andriessen en De Klerk. Dit concert markeert eveneens de sluiting van het Andriessen/De Klerk festival. Het concert in de Kathedraal begint om 15.00 uur en de toegang is gratis.

Twee bisschoppen en een bijzonder koor

Op zondag 1 oktober zijn de beide bisschoppen, Mgr. J. Punt en Mgr. J. Hendriks, in de Kathedraal aanwezig voor de liturgische viering van het Bavofeest. Dit jaar wordt de eucharistieviering muzikaal opgeluisterd door de Singknaben van de St. Ursenkathedraal uit Solothurn (Zwitserland) Dit bekende jongenskoor is eerder in Haarlem geweest en staan in een lange traditie van 1200 jaar. Daarmee zijn ze het oudste en meest bekende jongenskoor van Zwitserland. Zij zullen aansluitend aan de viering nog een klein concert verzorgen.

De viering in de Kathedraal begint om 10.00 uur en u kunt de orde van dienst vinden op www.rkbavo.nl

‘Laat heb ik u lief gekregen…’

eric fennisDeze tekst is van de kerkvader Augustinus en prijkt als titel op een boek van de voormalige rector van de priesteropleiding in Bovendonk Mgr. M. Ham. Deze opleiding verzorgt al jaren de vorming van mannen die op latere leeftijd de roeping tot het priesterschap willen onderzoeken. En in dit boek worden hele specifieke thema’s behandeld over hoe het is om, bijvoorbeeld na een maatschappelijke carrière, het verlies van een echtgenote of de ontbinding van een huwelijk, te onderzoeken of een roeping tot het priesterschap als nieuwe levensvervulling tot de mogelijkheden kan behoren. Ik heb dit boek de afgelopen jaren meerdere keren gelezen en niet zonder reden.

Al sinds 2008 mag ik als diaken, naast mijn werk voor het bisdom, actief zijn in het pastoraat van onze parochie en woon ik sindsdien in de plebanie, nu het bisschopshuis. Een zorgvuldig proces van bijna tien jaar heeft er toe geleid dat, met volledige instemming van mijn echtgenote Irene, en de na de daarvoor geldende kerkelijke procedure te hebben doorlopen, ons huwelijk is beëindigd. Dit geeft mij de gelegenheid mij te oriënteren op de weg naar het priesterschap, en dus op een andere manier van dienstbaar zijn aan God en Zijn kerk. Deze oriëntatie wordt vanuit Bovendonk en de abdij van Egmond begeleidt en bestaat uit een aantal objectieve toetsingsmomenten, spirituele begeleiding en een verdere verdieping in het priesterlijk dienstwerk, omdat het wezenlijk anders is dan het diaconaat. Het zijn niet voor niets ambten die in de kerk een zelfstandigheid kennen en dus niet inwisselbaar zijn. De titel ‘Laat heb ik u liefgehad’ verwijst dan ook niet zozeer naar een periode in mijn leven waarin ik dit niet zou hebben ervaren, maar naar een stem die mij nu specifiek roept tot een andere ‘way of life’.

Enkelen van u hebben mij in de afgelopen jaren wel eens de vraag naar het priesterschap gesteld. Ik ben daarom blij dat ik dit verlangen nu met u mag delen, ook in de wetenschap dat Irene en mijn dochter Emma inmiddels volop achter mijn keuze staan en mij daarin steunen. De weg van een huwelijk naar het priesterschap komt zelden voor en ik kan mij voorstellen dat dit ook vragen kan oproepen. Ik wil die graag beantwoorden en daarmee aangeven dat het in alle opzichten een beproefde weg is geweest die nu met een verdere verdieping hopelijk mag leiden tot een nieuwe levensinvulling. Ik hoop dat u dit voor mij belangrijke traject wilt begeleiden met uw gebed.

En met deze mededeling begint een nieuw werkjaar voor onze parochie. Met twee prachtige gebouwen waarin wij de eredienst mogen vieren, is het een uitdaging Gods woord ook in deze tijd voor alle mensen van goede wil bereikbaar te houden. In onze beide kerken treffen we mensen aan die op latere leeftijd ‘inhaken’. In de wetenschap dat God ons als eerste liefheeft, nog voor we geboren zijn, mogen we Hem leren liefhebben, ook als wij Hem misschien een periode in ons leven minder hebben toegelaten. Wij hopen ook in dit nieuwe seizoen een gastvrije parochie te zijn om nieuwe mensen welkom te heten en met elkaar getuigenis af te kunnen leggen van het goede! Geloof, hoop en liefde blijven de pijlers waarop we ook in dit nieuwe werkjaar onze gemeenschappen willen bouwen. De pastoor en ik hopen daar samen met u opnieuw onze bijdrage aan te kunnen leveren, dankbaar voor wat zovelen al voor onze gemeenschappen doen!

Eric Fennis, diaken

3e kerkenveiling: ÉÉNMAAL, ANDERMAAL…….. VERKOCHT!!!

fxt8859De eerste kerkenveiling werd in oktober 2015 gehouden. De bedoeling van de veiling is en was geld inzamelen voor de restauratie en het onderhoud van de kathedraal St.-Bavo. Vrijdag 13 oktober a.s. vindt de 3e editie plaats in het Bisschopshuis (voorheen plebanie) aan de Leidsevaart, ingang de tuin aan het Emmaplein.

Dit jaar hebben de veilingcommissie en directrice van de Koorschool Annemarie van Zoest de handen ineen geslagen en hebben we besloten samen op te trekken om mooie kavels bij elkaar te vinden. Dat betekent dat een deel van de opbrengst voor de restauratie-pot is van de kathedraal en een ander deel voor het Muziekinstituut zal zijn; deze opbrengst zal ook worden besteed aan de reis naar Assisi in 2018.

Evenals vorig jaar zijn er weer veel bedrijven bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan de veiling; hetzij door het plaatsen van een advertentie in de catalogus, hetzij door het beschikbaar stellen van goederen of diensten of door een financiële bijdrage. Zo hebben wij bijvoorbeeld in Jan Heideman Meesterbarbier, een hoofdsponsor gevonden.

Inmiddels is de lotenverkoop van start gegaan. Maar u kunt ons ook steunen door:

 • In te schrijven op de “Vinum Sancti Bavonis”; een uitmuntende Valpolicella Ripasso Superiore, à € 75,-/6 fls.
 • In te schrijven voor een bloembollenpakket à € 40,-/doos met zo’n 200 stuks voorjaarsbloeiers, speciaal voor u samengesteld door bloembollen exporteur Kébol in Rijsenhout. (Ook een leuk cadeau of relatiegeschenk).

De inschrijflijsten liggen na de H.Mis op zondag achter in de kerk, maar u kunt ook een bestelling doen door een email te sturen naar clubvan1miljoen@gmail.com met het aantal dozen wijn/bloembollen voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer.

Wij houden rekening met (weer) een grote opkomst van personen die naar de veiling komen en een bod uitbrengen op de vele kavels. Vergeet u vooral niet dat u uw bijdrage als gift kunt aftrekken bij uw belastingaangifte! Maar u bent ook van harte welkom als bezoeker en een gezellige avond wilt beleven.

De veilingcatalgus zal omstreeks 1 oktober a.s. verspreid worden en zal dan ook te vinden zijn op www.rkbavo.nl.

Als u een gezellige avond wilt bijwonen, kom dan vooral langs. U bent van harte welkom!

Namens de veilingcommissie,

Bibiana Massaro

Open Monumentendag

Open MonumentendagIn 1893 kreeg architect Joseph Cuypers (1861-1949 de opdracht om in Haarlem een majestueuze kathedraal te bouwen en daarbij ten aanzien van grandeur geen concessies te doen.

Hij ontwierp de kathedrale basiliek Sint Bavo, ook wel ‘Nieuwe Bavo’ genoemd; één van de grootste kerken van Nederland.

Uniek en bezienswaardig door zijn glas-in-loodramen, mozaïek, beeldhouw- en edelsmeedkunst en schilderingen met werk van o.a. Han Bijvoet, Jan Toorop, Mari Andriessen en recentelijk Jan Dibbets, Marc Mulders en Gijs Frieling.

Diverse bouwstijlen

De kerk werd tussen 1895 en 1930 in drie verschillende periodes gebouwd, waardoor er diverse bouwstijlen zijn terug te zien; neogotisch, Jugendstil en zelfs de opmaat naar de Amsterdamse School en Berlage.

Bijzonder is dat zowel in het interieur als het exterieur ornamenten en bouwvormen van oriëntaalse invloeden zichtbaar zijn.

Aan de Nieuwe Bavo is daarmee goed te zien hoe de architectuur zich in Nederland in die periode ontwikkelde.

Samen met de Sagrada Família in Barcelona, de Sacré-Coeur in Parijs, Westminster Cathedral in Londen en de Basiliek van Koekelberg in Brussel staat de kerk in de top vijf van belangrijkste Europese kerken uit de periode 1850-1950.

Programma monumentendag

Zaterdag 10:00 – 18:00 uur

Nieuwe Bavo, Leidsevaart 146, 2014 HE  Haarlem ingang Bottemanneplein

 • Koepeltochten *
 • Rondleidingen
 • Tentoonstelling over het leven en werk van de Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet in het KathdraalMuseum
 • Orgelconcert 15:00 – 15:45: Dr. Ton van Eck speelt op het Willibrordusorgel Andriessen; Variaties over volksliederen

 

Zondag 11:30 – 17:00 uur

Nieuwe Bavo, Leidsevaart 146, 2014 HE  Haarlem ingang Bottemanneplein

 • Koepeltochten *
 • Rondleidingen
 • Toren beklimmen tot aan galmgaten*
 • Tentoonstelling over het leven en werk van de Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet in het KathdraalMuseum
 • Hoogmis 10:00 uur m.m.v. van het Mannenkoor
 • 13:00 – 16:00 uur lezing estafette o.a. de restauratie, Moderne Kunst, De Nieuwe Bavo voor Dummy’s

* Wij vragen voor deze activiteit een kleine bijdrage