• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl

Category Archives: Nieuws

Kerkenwachters gezocht

Als u geen genoeg kunt krijgen van de prachtige Nieuwe Bavo dan bieden wij u de gelegenheid om deze elke week te bewonderen en steeds iets nieuws te ontdekken!

De restauratie van de Sint-Bavo kathedraal ofwel de Nieuwe Bavo aan de Leidsevaart is zo goed als voltooid en de deuren van de kerk staan weer  open voor bezoekers.  Steeds meer mensen weten deze mooie kerk te vinden.
Vanaf juni 2018 is de Bavo onderdeel van Het Grootste Museum van Nederland en ook de komende tentoonstelling over Mari Andriessen zal veel bezoekers  trekken.

Daarom is de Nieuwe Bavo  op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het huidige team van “kerkwachten”  komen versterken.

Functie en taken van de kerkwacht:

 • samen met 2 collega’s de Nieuwe Bavo en het museum tijdens een dagdeel bemensen;
 • bezoekers ontvangen,  hun vragen beantwoorden  en eventuele uitleg geven over de kathedraal;
 • aanbieden van koffie of thee;
 • verkoop van items uit de kathedraal winkel;
 • kleine werkzaamheden, zoals het openen en sluiten van de kathedraal.

De werktijden zijn:

 • dinsdag tot en met vrijdag van 11 – 14 uur en van 14 -17 uur. Zaterdag van 11 – 14.30 uur.
  Extra inzet op speciale gelegenheden, zoals Open Monumentendag en  De Nieuwe Bavo bloeit, wordt zeer op prijs gesteld.

Als u geïnteresseerd bent, stuurt u dan een mail naar:  info@rkbavo.nl  t.a.v. Bettina Rigby, coördinator.

Parochieblad 18 maart t/m 3 juni

Parochieblad 2018 2De nieuwste editie van het parochieblad kunt u hier lezen.

Met onder andere:

 • Een terugblik op het Diaconaal weekend t.b.v. de voedselbank Haarlem
 • 45ste serie Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel
 • Een vooruitblik op de vierde editie van ‘De Nieuwe Bavo Bloeit

Het parochieblad wordt in het PDF formaat aangeboden. U kunt hier een programma downloaden en installeren om het te lezen.

Aangepaste tijd H. Mis op zondag 18 februari

VieringIn verband met de televisieuitzending zal de Heilige Mis van 11 februari a.s. om 10:30 uur beginnen.

Bijzondere start veertigdagentijd in de Haarlemse Kathedraal

VieringTwee bijzondere vieringen markeren de start van de veertigdagentijd in de Kathedraal.

Aswoensdag

Op 14 februari is de plechtige Aswoensdagviering welke om 19.30 uur begint. Mgr. dr. J. Hendriks zal deze viering celebreren. De mannen van het Kathedrale Koor zullen deze viering muzikaal verzorgen met werken van o.a. Andriessen, Lotti en Di Lasso.

Televisiemis

Op zondag 18 februari zal vanuit de Kathedraal weer een Televisiemis worden verzorgd.

Ook in deze viering van Mgr. dr. J. Hendriks de celebrant zijn.

Het volledige Kathedrale Koor zal onder leiding van Magistra Cantus Sanne Nieuwenhuijsen delen zingen uit de Missa O quam gloriosum van Victoria en het prachtige motet Angelis suis van Rheinberger.

De viering begint om 10.30 uur en is rechtstreeks te volgen op NPO 2

Aan de ouders/verzorgers van de eerste communicanten 2018

Beste ouders/verzorgers,

Ieder jaar vieren wij met veel plezier de eerste communie in onze parochie.
Het moment waarop de kinderen, in de leeftijd vanaf 7/8 jaar, voor het eerst aan het grote feest van de maaltijd van Jezus mogen deelnemen. Ze behoren natuurlijk al lang tot de geloofsgemeenschap, maar het feest van de eerste communie wil dat nog eens extra onderstrepen! Bovendien leren ze dan wat het onderscheid is tussen hun eigen bruine boterham en het brood van de eucharistie.

Datum eerste communie

De eerste communie wordt in 2018 gevierd op zondag 15 april om 10.00 uur.
Voorafgaand aan dit feest willen we de kinderen graag meenemen in een leerzaam en ook gezellig voortraject. We gaan ze leren wie Jezus is, wie ze zelf zijn, hoe je om gaat met de mensen om je heen, hoe je kunt bidden, kortom; hoe fijn het is om naar het voorbeeld van Jezus te leven. Daarvoor wordt het project ‘Het geheim van de Eucharistie’ van Peter Vermaat gebruikt. We hebben daar al een aantal jaren goede ervaringen mee.

Voorbereidingen

Vanaf januari zullen de kinderen (meestal) om de week op zondagochtend van 09.45 uur tot 11.15 uur te gast zijn op de pastorie om zich voor te bereiden. De data zijn: 14 januari en 28 januari, 11 februari, 4, en 18 maart, 25 maart (Palmpasen) en 8 april. De generale repetitie voor het grote feest is op zaterdag 14 april van 17.00 uur tot 18.00 uur.
Voor de zondagochtend is gekozen, omdat u wellicht zelf dan naar de kerk kunt en de kinderen vertrouwt raken met de Bavogemeenschap. De kinderen kunt u via de kerk naar de pastorie brengen. De voorbereiding van de kinderen is in de uitstekende handen van Marleen van Leeuwen en Ralf Endstra.

Ouderavonden

Maar ook u zelf willen wij graag de gelegenheid geven iets meer van ons rijke geloof en haar traditie te leren. Ook als het voor u helemaal nieuw is, bent u van harte welkom. Thema’s als: wie is Jezus, wat betekent bidden en hoe doe ik dat, en wat is nou eigenlijk de eucharistie, zijn belangrijk om eens bij stil te staan. Maar ook een aantal praktische vragen of andere dingen die bij u leven kunnen dan aan bod komen. Er zijn daarom vier ouderavonden gepland, te weten op: donderdag 1 februari, donderdag 20 februari, donderdag 13 maart en donderdag 12 april, telkens van 20.00 uur tot 21.30 uur op de pastorie van de kathedraal. Wij gaan er van uit dat als uw kind wordt voorbereid op de eerste communie, u zelf aan de ouderavonden deelneemt.

Aanmelden kan nu al!

U kunt uw kind nu aanmelden. Dan hopen wij dat u zich snel bij mij wilt melden: efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Om uw gegevens compleet te krijgen hoop ik dat u dan uw naam, de naam van uw kind en uw adres en telefoonnummer aan mij wilt mailen. Na uw aanmelding ontvangt u verdere aanvullende informatie.
Mocht uw kind door omstandigheden nog niet gedoopt zijn, dan is dat geen probleem. Ook daar maken we in de aanloop naar de eerste communie een feestje van.

Aan de voorbereiding en het feest zelf zijn onkosten verbonden. Het betreft o.a. de aanschaf van het projectboek en de kosten rond de viering zelf. Het bedrag is €30, – en kan contant worden voldaan op een van de ouderavonden.

Van harte hoop ik dat wij als parochie gemeenschap dit grote feest met uw kind mogen beleven en elkaar vaak zullen treffen in het komende voorjaar.

Mede namens Marleen en Ralf en met hartelijke groeten,

Diaken Eric Fennis

Bavoparochie Haarlem

Kerstvieringen Haarlemse Kathedraal druk bezocht

Bavo Kerstviering voor gezinnenDe zeven kerstvieringen in de Haarlemse St. Bavo Kathedraal zijn ook afgelopen jaar weer druk bezocht. Ruim 6000 parochianen en gasten wisten de Kathedraal tussen 23 en 26 december j.l. te vinden voor één of meerdere feestelijke vieringen.

Kerkopenstelling

Nog eens ruim 1000 bezoekers wisten zich in de kerstweek welkom in de Kathedraal om de kerk en de kerststallententoonstelling te bezoeken. Dit kan overigens nog t/m zondag 7 januari a.s., dagelijks van 12.00 uur tot 16.00 uur.

Driekoningen

Op zondag 7 januari  a.s. wordt de kerstperiode in de Kathedraal feestelijk afgesloten met het hoogfeest van de Openbaring des Heren, beter bekend als het feest van Driekoningen.

Om 10.00 uur is dan de Pontificale Hoogmis waarin Mgr. dr. J. Hendriks zal celebreren.

De Bavocantorij van het Kathedrale Koor zal de gezangen verzorgen en nog enkele kerstmotetten uit hun rijke repertoire van de afgelopen weken ten gehore brengen.

Kerstopenstelling en kerstgroepententoonstelling

Kerstopenstelling Nieuwe Bavo

Speciale aandacht vragen we voor de hoogtepunten uit de openstelling vanKerstopenstelling Nieuwe Bavo
26 december t/m 7 januari.

dinsdag 26 december tot en met zondag 7 januari

Openstelling van 12:00 tot 16:00 uur (m.u.v. 1 januari).
Grootse kerstgroepen expositie in de kapellen. Zo’n 40 groepen afkomstig van diverse continenten met bijzondere exemplaren bestaande uit o.a. houtsnijwerk, kristal, zilver en glas.
Dagelijks om 14:00 uur een rondleiding. Aan de kinderen is ook gedacht met een kinderkerststal en activiteiten zoals een speelhoek met tekentafel.

donderdag 28 december – avondopenstelling

De avondopenstelling van 19:30 tot 22:30 uur is in de sfeervol verlichte kathedraal en is er de mogelijkheid om de klokkentoren toren te beklimmen voor een prachtig uitzicht over de verlichte stad.

Foto: Jimmy Purimahuwa

Foto: Jimmy Purimahuwa

Toegang 4 euro – kinderen 1 euro.
Torentochten: 3 euro – kinderen 1 euro (alleen 28 dec ’s avonds).

Entree via het hoofdportaal Bottemanneplein onder de twee torens.
Ruime parkeergelegenheid op het Emmaplein.
Voor autobussen zijn aparte plaatsen aan het Bottemanneplein.

Totale opbrengst Diaconaal weekend van 11 en 12 november 2017

caritas

Het diaconaal weekend van 11 en 12 november 2017 stond in teken van hulp aan de Voedselbank.

De bijdrage Antonius – Bavo (inclusief een gift van € 500,= van de Wereldwinkel) bedraagt € 2863,=

De totale opbrengst van de r.k. kerken in Haarlem die ingezameld hebben voor de Voedselbank komt hiermee op € 5896 .=

De penningmeesters van de diverse PCI’s hebben inmiddels deze gelden naar de Voedselbank overgemaakt.

Op dinsdagavond 16 januari 2018 zal de directeur van de voedselbank, dhr. Armand Hamers, in het bisschopshuis een symbolische cheque in ontvangst nemen met daarop vermeld het mooie bedrag van € 5896,=

Alle gevers hartelijk dank voor deze geweldige opbrengst

Vieringen kerstavond in de kathedraal

Bavo Kerstviering voor gezinnen

Voor de vieringen van 20:00 uur en 22:30 uur op kerstavond in de kathedraal zijn alle plaatsbewijzen uitgegeven. Er zijn voor beide vieringen alleen nog ‘vrije’ zitplaatsen beschikbaar die op kerstavond ter plekke kunnen worden ingenomen. Dit zijn plaatsen met mogelijk wat minder zicht. U kunt u vanaf 30 minuten voor de aanvang van de viering melden bij de ingang.

Voor de kinderviering op 24 december van 16:30 uur zijn geen plaatsbewijzen nodig.

Ook voor de Pontificale Hoogmis op 25 december om 10:00 uur zijn eveneens geen plaatsbewijzen nodig.

Vieringen, concerten en openstelling in de Kersttijd

Kerstopenstelling Nieuwe BavoDe Kerstperiode is een aangename periode om de Nieuwe Bavo te bezoeken. Er zijn feestelijke vieringen en sfeervolle concerten. Daarnaast is de Nieuwe Bavo in de Kerstvakantie dagelijks geopend voor bezichtiging met een sfeervolle avondopenstelling op woensdagavond 28 december.

zaterdag 16 december 19:00 uur Kerstconcert Kathedrale koor

Jaarlijkse kerstconcert door het Kathedrale Koor en deelkoren met o.a. Christmas Carols plus delen uit de Messiah van G.F. Händel.
Kaarten vanaf begin december te bestellen via: www.bavoconcert.nl plus vanaf 18:30 op de avond zelf.

zondag 17 december 15:00 uur Kinderconcert van het Kinderkoor Haarlem.

65 kinderen luiden de kerst alvast muzikaal in. Bekende kerstliederen om mee te zingen zullen niet ontbreken!
Kaartverkoop aan de deur vanaf 14:30 uur.

woensdag 20 december 14:30 uur Kinderrondleiding ‘Rondom Kerstverhaal’

zaterdag 23 december 20:00 uur Festival of Nine Lessons and Carols.

Deze 125 jaar oude Engelse traditie is sinds 1992 ook in Haarlem te genieten. M.m.v. de Bavo Cantorij
Toegang gratis.

zondag 24 december – Kerstavond

16:30 uur kindernachtmis met zang van leerlingen Koorschool Haarlem.
20:00 en 22:30 uur Nachtmissen met zang van het Kathedrale Koor met de vaste misdelen uit de Messe de Minuit van Charpentier.
Voor de twee nachtmissen zijn zitplaatsreservering noodzakelijk. Deze zijn op 10 en 17 december na de viering van 10:00 uur in de kathedraal verkrijgbaar (uitgifte vanaf ca. 11:15 uur).

maandag 25 december – Eerste kerstdag

10:00 uur Pontificale Hoogmis m.m.v. het Kathedrale Koor
Geen zitplaatsreservering nodig.
13:30 uur Kindje wiegen

Kerstopenstelling

Speciale aandacht vragen we verder voor de hoogtepunten uit de openstelling van
26 december – 7 januari. Kijk voor het volledige programma op www.nieuwebavo.nl.

dinsdag 26 december tot en met zondag 7 januari

Openstelling van 12:00 tot 16:00 uur (m.u.v. 1 januari).
Grootse kerstgroepen expositie in de kapellen.
Dagelijks om 14:00 uur een rondleiding. Aan de kinderen is ook gedacht met activiteiten zoals een speelhoek met tekentafel.

donderdag 28 december – avondopenstelling

De avondopenstelling van 19:30 tot 22:30 uur is in de sfeervol verlichte kathedraal en is er de mogelijkheid om de klokkentoren toren te beklimmen voor een prachtig uitzicht over de verlichte stad.

Foto: Jimmy Purimahuwa

Foto: Jimmy Purimahuwa

Toegang € 4,00 – kinderen € 1,00, incl. koffie en thee.
Torentochten: € 3,00 – kinderen € 1,00 (alleen 28 dec ’s avonds).

Entree via hoofdportaal westzijde, Bottemanneplein tussen de twee torens.
Ruime parkeergelegenheid op het Emmaplein.
Voor autobussen zijn aparte plaatsen aan het Bottemanneplein.