• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Kinderviering 140504

Category Archives: Nieuws

Gezinsviering in het teken van de Advent

Kinderviering 140504Beste allemaal,

Nu Sint Nicolaas weer vertrokken is naar Spanje, gaan we ons verder richten op kerstmis.

Aanstaande zondag is het al de tweede zondag van de advent en we nodigen jullie van harte uit om dat met ons mee te vieren. En we vieren ook nog een ander feestje; namelijk de verjaardag van onze pastoor! Dat betekent na afloop limonade en wat lekkers er bij!

We willen de kinderen vragen om zondag achter in de kerk te verzamelen en om met een lichtje mee naar voren te lopen. Aan het einde van de viering brengen we de lichtjes naar de kerststal die al bijna klaar is en die we gaan zegenen.

Dus van harte welkom aanstaande zondag om 10.00 uur!!

Namens de gezinsmisgroep,

Eric Fennis, diaken

Opbrengst barbiers van Haarlem

Op zondag 26 november brachten de barbiers van Haarlem, Jan Heideman Meesterbarbier, Mad Daddy’s, Barber Albert en Barber Birdman, een bezoek aan onze kathedraal om te knippen, te scheren en baarden te trimmen met als doel geld in te zamelen voor de restauratie.

Na een enorm gezellige middag heeft de dag €900 euro opgeleverd!

Wij willen de barbiers nogmaals enorm bedanken voor hun inzet!

Fotorapportage

Unieke compositie in premiere in Haarlemse Kathedraal

Eucharistie thumbOp zondag 19 november a.s. zal een nieuw gecomponeerde mis in premiere gaan in de Bavokathedraal in Haarlem. Het unieke is dat deze gemaakt is door één van de huidige koorleden, Hugo Hopman. Deze getalenteerde zanger en musicus in opleiding maakt onderdeel uit van de Senioren Solisten Opleiding van het Kathedrale Muziekinstituut en is lid van het Kathedrale Koor.

JSO/SSO

De Junioren en Senioren Solisten Opleiding is de kweekvijver voor solisten die, vanuit het Kathedrale Koor, ingezet kunnen worden voor verschillende solowerken binnen en buiten de Kathedraal. Bij concerten en missen met solisten worden zij ingezet, binnenkort zelfs bij het kerstconcert waar delen uit de Messiah van Händel worden uitgevoerd.

‘Satis Bona’

De nieuwe mis heeft de bijzondere naam meegekregen ‘Satis Bona, wat vertaald betekent ‘Goed Genoeg.’ De mis van Hugo Hopman zal zondag dus voor het eerst te horen zijn, tijdens de eucharistieviering die om 10.00 uur begint. De leerlingen van de JSO/SSO zullen gezamenlijk deze viering verzorgen.

Helpt de Voedselbank

 

caritas

Diaconaal weekend 11 en 12 november 2017

De Haarlemse Voedselbank bestaat nu al ruim 10 jaar. Het is dus geen tijdelijk initiatief geweest. De Voedselbank is (helaas) niet meer weg te denken uit de samenleving.

Momenteel is er sprake van een structurele verandering. Omdat de Voedselbank in plaats van houdbaar voedsel steeds meer verse waren krijgt aangeboden, vereist dit een ander beleid. Er moet een centraal uitdeelpunt komen, 6 dagen per week. Klanten van de Voedselbank kunnen dan op supermarktwijze hun eigen pakket samenstellen.

Koelvitrines

In verband met bovengenoemde ontwikkelingen vraagt de Voedselbank uw financiële steun voor de aanschaf van koelvirtines en voor de financiering van een koelwagen.

Help de Voedselbank

U kunt een gift overmaken op NL32 RABO 0120 8975 63 o.v.v. Diaconale Zondag 2017 PCI H.H. Antonius Bavo.

Hartelijk dank.

Knippen, scheren en baardtrim voor de kathedraal

flyer-a5

Op zondag 26 november, tussen 11:30 en 17:00 uur, komen Jan Heideman Meesterbarbier, Barber Birdman, Mad Daddy’s barbershop en Barber Albert knippen, scheren en baardtrimmen voor de kathedraal.

De prijs per knip-, scheer- of trimbeurt is vrij maar heeft een minimum van €20,-. De gehele opbrengst komt ten goede aan de restauratie van de kathedraal.

Waar?

Kathedrale Basiliek Sint-Bavo, Leidesevaart 146
Ingang tuin Emmaplein

map

 

Niet komen en wel een gift?

NL22 INGB 0002 7150 42 t.n.v. Stichting Kathedrale Basiliek Sint-Bavo o.v.v. Aktie 1 Miljoen.

Gezinsviering in het teken van Sint Maarten

Kinderviering 140504Beste allemaal,

Aanstaande zondag 12 november is weer de volgende gezinsviering, dit keer in het teken van Sint Maarten, wiens feestdag we op 11 november gedenken. We zullen extra aandacht aan hem besteden en we willen de kinderen die misschien op school of thuis een lampion hebben gemaakt vragen deze zondag mee te brengen naar de kerk. We komen dan in de intochtsprocessie met de lampionnen binnen!

Het Jongenskoor van de Koorschool helpt ons met zingen en na afloop is iedereen welkom voor koffie/thee/limonade en wat lekkers achter in de kerk!

Dus van harte welkom zondag a.s. om 10.00 uur in onze Kathedraal!!

Veel groeten, mede namens de gezinsmisgroep,

Diaken Eric

Allerheiligen en Allerzielen in de Kathedraal

Jaarlijks worden op 1 november alle heiligen herdacht in een feestelijke viering. Vrouwen en mannen die ons zijn voorgaan naar de eeuwigheid, maar bij leven veel voor de kerk en haar mensen hebben betekend.

Op 2 november vieren we de gedachtenis aan onze eigen overledenen. Vrouwen en mannen die voor ons persoonlijk leven van betekenis zijn geweest en die we nog zo missen.

Deze twee dagen, Allerheiligen en Allerzielen, zijn nauw met elkaar verbonden en zijn een getuigenis van het feit dat ons geloof hoopvol is.

Die hoop komt tot uitdrukking in de twee prachtige vieringen die op deze dagen zullen plaatsvinden.

Op woensdag 1 november is om 19.30 uur de feestelijke Allerheiligenviering m.m.v. het Mannenkoor. Zij zingen naast gregoriaans ook werken van Lotti, Di Lasso en Strategier. Op donderdag 2 november is eveneens om 19.30 uur de Allerzielenviering m.m.v. de Bavocantorij. Zij brengen delen uit het Requiem van Gabriël Fauré ten gehore.

De ochtendvieringen komen op deze dagen te vervallen.

U bent van harte welkom deze bijzondere momenten met ons mee te vieren.

Opbrengst en uitslag loterij kerkenveiling

De opbrengst van de 3e kerkenveiling ten behoeve van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo en het Muziekinstituut Sint Bavo is €12.415. Wij willen alle kopers en sponsors hartelijk bedanken en we hopen u volgend jaar op 12 oktober 2018 weer te verwelkomen!

Comité kerkenveiling Kathedrale Basiliek Sint Bavo

Uitslag loterij

Prijs Lot Naam
1e 826 J. Hulshof
2e 501 M. Bolsius
3e 026 Mevr. Schouten
4e 724 C.J. Kools
5e 263 S. Noppers
6e 071 E. Oolders
7e 250 G. Gould
8e 021 Mevr. Stoop
9e 035 Mevr. Dekker
10e 271 G. Beers

Met de winnaars is gecorrespondeerd. Heeft u echter nog geen contact gehad met iemand van het veilingcomité en toch een prijs gewonnen, dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen via restauratie@rkbavo.nl o.v.v. Loterij kerkenveiling 2017.

3e kerkenveiling: Veilingcatalogus

2017_Veilingcatalogus_def-01Over twee weken is het zover, dan zal, in samenwerking met de Koorschool, de derde kerkenveiling plaatsvinden. Er zijn ook dit jaar weer vele mooie kavels beschikbaar mede dankzij onze hoofdsponsor Jan Heideman Meesterbarbier. Wij nodigen u uit om eens rustig de catalogus al eens door te nemen.

U kunt de catalogus in PDF formaat downloaden. Om de catalogus in te zien heeft u Adobe Acrobat Reader nodig.

 

 

 

 

Feestelijk Bavo weekend

3b5ae8b3d3In het weekend van 30 september / 1 oktober wordt feestelijk het patroonsfeest gevierd van het bisdom Haarlem-Amsterdam en van de Haarlemse Kathedraal.

Concert

De feestelijkheden beginnen op zaterdag 30 september met het slotconcert van de orgelserie in de Kathedraal. Titulair organist Ton van Eck en de Bavocantorij van het Kathedrale Koor zullen dit concert verzorgen met o.a. werken van Andriessen en De Klerk. Dit concert markeert eveneens de sluiting van het Andriessen/De Klerk festival. Het concert in de Kathedraal begint om 15.00 uur en de toegang is gratis.

Twee bisschoppen en een bijzonder koor

Op zondag 1 oktober zijn de beide bisschoppen, Mgr. J. Punt en Mgr. J. Hendriks, in de Kathedraal aanwezig voor de liturgische viering van het Bavofeest. Dit jaar wordt de eucharistieviering muzikaal opgeluisterd door de Singknaben van de St. Ursenkathedraal uit Solothurn (Zwitserland) Dit bekende jongenskoor is eerder in Haarlem geweest en staan in een lange traditie van 1200 jaar. Daarmee zijn ze het oudste en meest bekende jongenskoor van Zwitserland. Zij zullen aansluitend aan de viering nog een klein concert verzorgen.

De viering in de Kathedraal begint om 10.00 uur en u kunt de orde van dienst vinden op www.rkbavo.nl