• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl
Bavo Kerstviering voor gezinnen

Category Archives: Nieuws

Kerstmis in de kathedraal

Bavo Kerstviering voor gezinnenDe Kerstperiode staat in de nieuwe Bavo bol van de concerten en vieringen. Daarom zetten wij alles voor u overzichtelijk op een rij.

Zaterdag 17 december: Kerstconcert

 

Vrijdag 23 december: Festival of Nine Lessons ans Carols

 • 20:00 uur: Festival of Nine Lessons and Carols met zang van de Bavocantorij. Toegang is gratis.

 

Zaterdag 24 december: Vigilie van Kerstmis

 • 16:30 uur: Kinderviering met zang leerlingen Koorschool
 • 20:00 uur en 22:30 uur: Nachtmissen met zang van het Kathedrale Koor.
  De vaste misdelen zijn uit de Missa in Honorem Sancti Nicolai van J. Haydn
  Voor de nachtmissen zijn toegangsbewijzen nodig. Deze zijn af te halen in de kathedraal na de Hoogmissen op 11 en 18 december.Ook als u nog geen toegangsbewijs hebt, dan bent u uiteraard welkom in de kathedraal. Aan de ingang worden er nog toegangsbewijzen uitgegeven.

 

Zondag 25 december: Hoogfeest van Kerstmis

 • 10:00 uur: Pontificale Hoogmis met zang van het Kathedrale Koor.
  De vaste misdelen zijn eveneens uit de Missa in Honorem Sancti Nicolai van J. Haydn.
  Voor deze viering zijn geen toegangsbewijzen nodig.

 

Maandag 26 december: Tweede Kerstdag

 • 10:00 uur Eucharistieviering met samenzang

 

Jaarwisseling

 • Zaterdag 31 december: Eucharistieviering om 19:00 uur
 • Zondag 1 januari: Hoogmis om 10:00 uur

 

Kerstopenstelling: rondleidingen, kerstgroepen en sfeervolle avondopenstelling

Net als vorig jaar is de nieuwe Bavo ook dit jaar tijdens de Kerstvakantie opengesteld voor bezichtiging. Van 26 december t/m 8 januari is de nieuwe Bavo dagelijks geopend van 12:00-16:00 uur (m.u.v. 1 en 2 januari). Extra bijzonder is dit jaar de sfeervolle avondopenstelling op woensdagavond 28 december. De kathedraal is dan sfeervol verlicht met kaarsen. Voor meer informatie klik hier.

Nieuwe vertaling Onze Vader

onze-vaderHet gebed dat alle christenen bindt en alle ouders aan hun kinderen leren wordt in alle talen die je bedenken kunt gebeden. Dat is mooi. Wat niet mooi is, is dat het soms in één taal op verschillende wijzen wordt gebeden. In het Nederlandse taalgebied doet zich de unieke situatie voor dat we niet alleen twee taalgebieden hebben (Zuid- en Noordnederlands, Hollands of Vlaams) maar ook talrijke religieuze  taalzones. De situatie ten tijde van het Tweede Vaticaanse concilie was dat er in Nederland twee Onze Vaders waren: het katholieke en het protestantse. Tegelijkertijd was er ook een Belgisch Onze Vader dat afweek: drie Onze Vadervarianten dus. Om eenheid te scheppen werd er een ‘Oecumenisch’ Onze Vader samengesteld. Dat was een mooi idee!

Helaas; Niemand gebruikte die tekst zodat wij er gewoon een vierde Onze Vader (!) bij hadden. Daar moest een eind aan komen. Het Vaticaan (progressiever dan je soms denkt) vond dat het hoog tijd werd voor één tekst. Die is er nu: in Vlaanderen en in ‘Holland’ zal nu één tekst worden gebeden. Dat is een vooruitgang! Het wachten is nu op een oecumenische goedkeuring van deze tekst zodat we in plaats van vier eindelijk één Nederlandstalig Onze Vader kunnen gaan bidden.

Volgens mij zijn er verbeteringen aangebracht die ook de reformatorische christenen zullen bevallen. Zo is het ‘Leid ons niet in bekoring’ veranderd in ‘breng ons niet in de beproeving.’ De protestanten spraken altijd van ‘verzoeking’ dat heel eng klinkt, het katholieke ‘bekoring’ klonk te gezellig (een bekoorlijk meisje, de bekoring van het roken en chocola). Met ‘leid ons niet in beproeving’ is bedoeld geef ons geen te zware test van mijn karakter. Een andere variant is: ‘vergeef ons onze schulden’ een betere vertaling van de grondtekst. Ook is het algemene woord ‘anderen’ vervangen door het wat ouderwets (maar wel juiste) ‘onze schuldenaren’. Het griezelige protestantse ‘de boze’ is niet in de tekst terecht gekomen: het kwade is al erg genoeg.

Hein Jan van Ogtrop, pastoor

Hier volgt de nieuwe tekst, de veranderingen zijn gecursiveerd, u kunt ook achter in de kerk gebedskaartjes vinden met de nieuwe tekst.

Aanstaande zondag, 27 november, zullen wij de nieuwe vertaling in gebruik nemen.

De nieuwe tekst:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons heden
ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Tentoonstelling over het leven en werk van de Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet

bijvoet-schildert-gijzelaarspaneelHet KathedraalMuseum Nieuwe Bavo organiseert in 2017 een tentoonstelling over het leven en werk van de Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet (1897-1975). Bijvoet was een veelzijdig en productief man en heeft onder andere ontwerpen gemaakt voor glas-in-loodramen, muurschilderingen (en uitgevoerd), liturgisch vaatwerk, bidprentjes, enz.

Zijn werk is in heel Nederland te zien, zelfs in het buitenland. Voor de Nieuwe Bavo heeft hij vele kunstwerken gemaakt, namelijk 24, waaronder de Maria- en Christusramen in het transept, de kruiswegstaties en diverse muurschilderingen. De vaandels in het KathedraalMuseum zijn ook door hem ontworpen, zie de foto elders op de website.

In de loop van het jaar zullen ook enkele lezingen georganiseerd worden waarin aandacht wordt geschonken aan zijn werk.

 

Uitnodiging eerste communie

Eerste communieBeste ouders/verzorgers,

Ieder jaar vieren wij met veel plezier de eerste communie in onze H.H. Antonius en Bavoparochie. Het moment waarop de kinderen, in de leeftijd vanaf 7 jaar, voor het eerst aan het grote feest van de maaltijd van Jezus mogen deelnemen. Ze behoren natuurlijk al lang tot de geloofsgemeenschap, maar het feest van de eerste communie wil dat nog eens extra onderstrepen! Bovendien leren ze dan wat het onderscheid is tussen hun eigen bruine boterham en het brood van de eucharistie.

De eerste communie wordt in 2017 gevierd op zondag 21 mei 2017 om 10.00 uur in de Kathedraal aan de Leidsevaart. Voorafgaand aan dit feest willen we de kinderen graag meenemen in een leerzaam en ook gezellig voortraject. We gaan ze leren wie Jezus is, wie ze zelf zijn, hoe je om gaat met de mensen om je heen, hoe je kunt bidden, kortom; hoe fijn het is om naar het voorbeeld van Jezus te leven. Daarvoor wordt het project ‘Het geheim van de Eucharistie’ van Peter Vermaat gebruikt. Met dit project hebben wij goede ervaringen.

Vanaf februari zullen de kinderen om de week op een aantal zondagochtenden van 09.45 uur tot ongeveer 11.15 uur te gast zijn op de pastorie van de Kathedraal om zich voor te bereiden. De data zijn: 12 februari, 5 maart, 19 maart, 2 april, 9 april en 14 mei. Voor de zondagochtend is gekozen, omdat u wellicht zelf dan naar de kerk kunt en de kinderen vertrouwd raken met de Kerkgemeenschap. We verzamelen ons om 9.40 uur in de pastorie. Op vrijdagmiddag 19 mei is er van 17.00 uur tot 18.00 uur een generale repetitie in de kerk zelf.

Maar ook u zelf willen wij graag de gelegenheid geven iets meer van ons rijke geloof en haar traditie te leren. Ook als het voor u helemaal nieuw is, bent u van harte welkom. Thema’s als: wie is Jezus, wat betekent bidden en hoe doe ik dat en vooral met mijn kinderen, en wat is nou eigenlijk de eucharistie, zijn belangrijk om bij stil te staan. Maar ook een aantal praktische vragen of andere dingen die bij u leven kan dan aan bod komen. Er zijn daarom vier ouderavonden gepland, te weten op: donderdag 16 februari, donderdag 16 maart, donderdag 6 april en donderdag 18 mei. De laatste ouderavond krijgt u een uitgebreide rondleiding door de kerk en sluiten we feestelijk af met een hapje en drankje.

Wij doen ons best om de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden. Wij verwachten van u daarin een actieve deelname en ook de aanwezigheid van tenminste één ouder tijdens de ouderavonden. Die avonden zijn interactief en zijn vooral bedoeld om u als ouders met elkaar in gesprek te brengen. Op deze avonden kunnen ook praktische vragen aan bod komen over het project.

Aan de voorbereiding van de eerste communie zijn noodzakelijke kosten verbonden.
Het gaat om een bedrag van €30,– Hiervan worden de projectboeken betaald en al het andere dat nodig is om de kinderen de nodige gezelligheid te bieden. Op de eerste ouderavond kan dit bedrag contant worden betaald.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor dit grote gebeuren, dan hopen wij dat u zich snel, en het liefst voor 1 december a.s., bij mij wilt melden: efennis@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

Om uw gegevens compleet te krijgen vraag ik u om uw naam, de naam van uw kind en uw adres en telefoonnummer aan mij te mailen.

Mocht uw kind door omstandigheden nog niet gedoopt zijn, dan is dat geen probleem. Ook daar maken we in de aanloop naar de eerste communie een feestje van.

Van harte hoop ik dat wij als Antonius en Bavogemeenschap dit grote feest met uw kind mogen beleven en elkaar vaak zullen treffen in het komende voorjaar.

Mede namens pastoor Hein Jan van Ogtrop en met veel groeten,

Diaken Eric Fennis
Parochie H.H. Antonius en Bavo Haarlem

Opbrengst tweede kerkenveiling

fxt887328 oktober jl. werd voor de tweede maal een kerkenveiling gehouden t.b.v. de restauratie van de kathedraal.

Onder het genot van een hapje en een drankje werd in een bomvolle zaal in het bisschopshuis aan de Leidsevaart  geboden op kavels van huishoudelijke aard, kunst en kitsch, rondvaarten, servicebeurten voor auto, fiets en mens, overnachtingen in abdij en hotel en nog veel meer moois….

“De veilingmeester is een klasse apart, de typering spraakwaterval doet hem tekort, puur entertainment, we hebben van hem genoten”, was één van de vele positieve commentaren op de avond.

De opbrengst van de veiling – inclusief de lotenverkoop van de nieuwe Bavo loterij – bedraagt 12.750 euro en zal besteed worden aan werkzaamheden die niet gesubsidieerd worden, zoals verwarming, geluidsinstallatie en een nieuw te bouwen sanitaire voorziening.

De winnaars van de loterij zijn op de hoogte gesteld.

Onze dank gaat naar alle sponsoren, kopers en bezoekers.

Wij zien u graag terug op vrijdag 27 oktober 2017!!

Fotoimpressie

Foto’s: Jimmy Purimahu

Tweede Kerkenveiling op 28 oktober: 200 kavels en trekking restauratieloterij

Op vrijdagavond 28 oktober 2016 vindt in het bisschoppelijk paleis (voorheen plebanie) Restauratieveilingin de nieuwe Bavo de tweede editie van de Kerkenveiling plaats. Vanaf 20:00 uur worden de kavels bij opbod geveild. Tijdens de veiling vindt ook de trekking van de restauratieloterij plaats. De ingang is via de tuin aan het Emmaplein en aanmelden is niet nodig. De opbrengst komt geheel ten goede aan de restauratie van de nieuwe Bavo.

200 uiteenlopende kavels

Door het veilingcomité wordt al sinds de vorige veiling in 2015 gewerkt aan het verzamelen van de kavels. Dit heeft geresulteerd in een keur aan kavels met voor een ieder wat wils. De lokale middenstand uit Haarlem en omstreken heeft genereus bijgedragen met mooie producten en diensten. Hotels en restaurants van naam hebben overnachtingen en diners ingebracht en touroperators hebben mooie rondvaarten en excursies ingebracht. Door kerkbezoekers en vrienden van de nieuwe Bavo is kunst, antiek en mooie goederen ingebracht.

Mexicaanse verkoop

Tijdens de avond kan er worden geboden op vijf ballonnen

Mixaanse verkoop in 2015: de bieders ontvangen hun ballon en daarmee hun tot dan toe onbekende prijs.

Mexicaanse verkoop in 2015: de bieders ontvangen hun ballon en daarmee hun tot dan toe onbekende prijs.

met daarin vijf prijzen: € 150,00, een doos Kerstwijn, Staatslot XL, Staatslot en een fles Prosecco. Als alle ballonnen zijn geveild worden de ballonnen geopend en neemt de eigenaren hun ‘prijs’ in ontvangst.

Restauratieloterij

Ook dit jaar vindt weer de restauratieloterij plaats en is de trekking tijdens de veiling. Er zijn in totaal 10 prijzen te winnen. De hoofdprijs betreft een fiets (dames of heren). Verder is er een geldprijs, delicatessen, waardebonnen voor een Kerststuk bij de bloemisten van de Bloemenweide en nog enkele andere prijzen. Loten worden iedere zondag verkocht na de viering in de winkel. Ook kunnen loten worden besteld via restauratie@rkbavo.nl.

Veilingboekje

Half oktober verschijnt het veilingboekje met daarin alle kavels. Dit is te verkrijgen achter in de kerk op de leestafel en is dan tevens hier te downloaden. Op 28 oktober is de zaal geopend vanaf 19:30 uur, de veiling begint om 20:00 uur. Koffie en thee staan voor u klaar en ook aan drankjes en hapjes is gedacht. Bij aankomst ontvangt u een biednummer waarmee u kunt bieden. Aan het eind van de avond kunt de goederen met uw biednummer ophalen. Betalen kan contant en met PIN.

 

Download hier het veilingboekje: Catalogus kerkenveiling nieuwe Bavo 2016 .

 

Omlijnde artikelen verdienen extra aandacht
 
Kavel Artikel Aangeboden door
001 Leisteen serveerset, 8-delig Familie Maas
002 Beeld Maria, houtsnijwerk (Filippijnen) Anoniem
003 Waardebon voor zelf te bereiden wilddiner

– 4 personen

Wals Poelier Bloemendaal
004 Princess Smoothie Maker Club van 1 Miljoen
005 Pastelschilderij ‘Violen’, Anton Brands, Heemstede, amateurschilder Anoniem
006 LP ‘Concert in de kathedraal’,

25 jaar muziekinstituut, olv. Jan Valkestijn, koperkwartet Gerrit van Slooten,

Bernard Bartelink, orgel

Anoniem
007 Antieke stoel, zitting en rugleuning rode kleur voorzien van borduurwerk Anoniem
008 Glas-in-lood raam uit Middenschip Sint Bavo Kathedraal Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
009 Frambozen of bosvruchten taart op afroep Steve Cooper
010 Vacu Vin Wijn Koeler Familie Maas
011 Doos Bavo wijn – rood Club van 1 Miljoen
012 Boek ‘La Divina Commedia’ – Dante Aleghieri

– met 136 gravures van Gustave Doré, 1988

Anoniem
013 Joseph Joseph snijplank met kaas Club van 1 Miljoen
014 Wierook brander met icoon Familie Kools
015 Zilveren armband met 2 blauwe edelstenen Anoniem
016 Print op canvas, Buddha Familie Maas
017 Waardebon voor Weihnachtsstol met spijs

– 1000 gram

Bakkerij Rijkenberg
018 YooCook 2-in-1 digitale maatbeker en keukenweegschaal Club van 1 Miljoen
019 Waardebon voor wassen, knippen, föhnen Kapsalon Koppie Right
020 Onderhoudsbeurt voor racefiets, mountainbike of hybride Dasia Wielersport
021 KLM huisjes – 15 stuks Familie Zuiderhoek
022 Buitenschilderij met bloemen Groenrijk Zwanenburg
023 4 uur klussen Klusjesman Ron van Gellekom
024 Nero Assoluto, dames, Eau de Parfum, Roberto Cavalli – 50 ml Club van 1 Miljoen
025 Waardebon van € 125,-

– te besteden aan een of meerdere dekbedden

Bedtime

Haarlem

026 Fair Trade pakket Wereldwinkel Bavo
027 Waardebon voor één verse en huisgemaakte cheesecake, (écht superlekker!) – op afroep Bar Wolkers

Haarlem

028 Doos Bavo wijn – wit Club van 1 Miljoen
029 Echte Brabantse ‘Koffieleut’ – koperen koffiekan met filter Anoniem
030 Projectie tafel + scherm – beiden nieuw Anoniem
031 Handgemaakt houten poppenhuis met meubels – 40 cm hoog, zonder poppen Meneer Pel
032 Hobbelpaard Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
033 Mexicaanse verkoop – uitleg zie spelregels Club van 1 Miljoen
034 Boek ‘Getooid als een bruid’ – A. Erftemeijer e.a. Anoniem
035 Decoratieve kruik, aardewerk –  hoogte ca 40 cm Anoniem
036 Rondvaart Haarlem – vanaf het Boothuys, 2 pers. ’t Smidtje Canal Cruises
037 Waardebon voor wijnpakket

– Cathy’s Sixpack – 6 heerlijke en bijzondere flessen wijn uitgekozen door vinoloog Cathy Moerdijk www.cathystaste.nl

Restaurant Wijn & Ko, Cathy Moerdijk
038 Honeywell Touchscreen klokthermostaat

– met 7-daags programma

Anoniem
039 Litho ‘De menselijke gedaante’, Toon Teeken,

1997, 57 x 38 cm  – oplage 50 stuks

 

De menselijke gedaante, het onderwerp van de serie van De Anatomische Les, paste ‘wonderwel’ in zijn eigen thematiek, zei Toon Teeken in 1997. De meeste mensen zullen hem vooral associëren met abstracte doeken. Zelf ziet hij echter weinig verschil tussen figuratie en abstractie: ook werken waarop geen mens te zien is gaan in feite vaak over de grens tussen lichaam en materie. In Teekens werk draait het om vier thema’s: plaats, tijd, lichaam en taal. Hij is geïnteresseerd in lichaamstaal maar ook in de gewone, letterlijke taal. ‘Als je iets kunt benoemen heb je het een plaats gegeven.’ Teeken (1944) volgde zijn opleiding aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten en de Jan van Eyckacademie, beiden in Maastricht. Hij won diverse prestigieuze onderscheidingen, waaronder de Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst (1978) en de Van Bommel-Van Dam-prijs (1985)

Anoniem
040 Postzegelalbum gevuld met alleen kersttaferelen Familie Numan
041 Zeer mooie Sake set, porselein Familie Zuiderhoek
042 Waardebon overnachting Mövenpick Hotel Amsterdam – Executive room incl. ontbijt, 2 pers. Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre
043 Kinderspeurtocht. Kijk eens omhoog! Haarlem kent veel gevelstenen. Voor  kinderen is er een speurtocht naar die gevelstenen gemaakt.

Iets voor een verjaardagspartijtje?

In ongeveer anderhalf uur wordt van alles uitgelegd en gepuzzeld. Ongeveer 10 kinderen, tussen 8 en 14 jaar, datum en tijd in overleg.

Annelies Homburg

 

044 Pedicure behandeling

 

 

Conny Kok, Praktijk voor pedicure en voetreflexologie
045 Doos Bavo wijn – rosé Club van 1 Miljoen
046 Tafel hapjespan Steve Cooper
047 Golfset + caddy (incl. winterbanden) Anoniem
048 Opblaasbare boot XQMax, 2 pers. – max. 160 kg Club van 1 Miljoen
049 Boek ‘Het Antieke Rome’

– plattegronden, tekeningen en foto’s, 1955

Anoniem
050 Broodpakket – diverse broden en broodjes Bakkerij van Vessem Heemstede
051 3 Kistjes, houtsnijwerk, Chinese motieven Anoniem
052 Waardebon voor Cut ’n Shave

Verwenmomentje! In de Barbershop wordt je voorzien van een nieuwe coupe én professioneel geschoren door de Pierôt barbers!

Barbershop Pierôt Coiffures
053 Rondleiding beeldentuin met koffie en gebak, geschikt voor een familie-uitje

– groep van max.  10 personen, datum in overleg

Boek ‘Bijbelse Beelden in de Polder”

Johannes de Doper Hoofddorp
054 Handpomp, met double action system Club van 1 Miljoen
055 één auto poetsen/cleanen en reinigen compleet, zowel interieur als exterieur, zodat deze er weer uit ziet als een auto in de showroom – t.w.v. € 200,- Autocosmetiek Kennemerland

Heemskerk

 

056 Ets van A. van Hemert – rechtsonder gesigneerd met potlood en linksonder getiteld

‘Cathedraal H’lem’ – incl. lijst 38 x 33,5 cm

– Anton Willem Joseph Marie van Hemert (1883-1944) woonde en werkte o.a. in Amsterdam, Amersfoort, Utrecht en Den Bosch. Hij schilderde, etste en tekende landschappen, stillevens, portretten en christelijk religieuze voorstellingen. Gaf o.a. les aan de H.B.S. te Utrecht

Anoniem
057 Doos Bavo wijn – rood Club van 1 Miljoen
058 2 kaartjes voor ‘De Dijk’

– Patronaat – 10 december 2016

De Dijk
059 Tuinposter Anoniem
060 12-delige sushi set Anoniem
061 Connoisseur kurketrekker met 4 Bourgogne glazen Club van 1 Miljoen
062 Vaasje van djokja zilver Familie Zuiderhoek
063 Waardebon voor Weihnachtsstol met spijs

– 1000 gram

Bakkerij Rijkenberg
064 Metalen borststuk uit Malta Familie Kools
065 Geslepen peper-, zout- en mosterdset, kristal

– demontabel (1880-1900)

Anoniem
066 High-tea met de plebaan – 14 januari 2017

– 1 persoon

Club van 1 Miljoen
066a High-tea met de plebaan – 1 persoon Club van 1 Miljoen
066b High-tea met de plebaan – 1 persoon Club van 1 Miljoen
066c High-tea met de plebaan – 1 persoon Club van 1 Miljoen
066d High-tea met de plebaan – 1 persoon Club van 1 Miljoen
066e High-tea met de plebaan – 1 persoon Club van 1 Miljoen
067 Handgemaakte kerststal, opklapbaar

– excl. kerstgroep

Johannes de Doper Hoofddorp
068 Boek ‘Wandelingen door Nederland in 1875-1888’ – meer dan 250 afbeeldingen van kastelen, kerken, landgoederen, dorps- en stadsgezichten, 1978 Anoniem
069 Tristar Chocoladefontein Familie Maas
070 Houten icoon met Johannes evangelist

– 40×30 cm

Familie Kools
071 Mexicaanse verkoop – uitleg zie spelregels Club van 1 Miljoen
072 3 Borduurpakketten –  ‘Het melkmeisje’, ‘De appelschilster ‘ en ‘Hollandse Woonkamer’ (laatste reeds gemaakt) Anoniem
073 Föhn + decoratieve vaas Familie Maas
074 2 Stoeltjes, groene geborduurde zitting en rugleuning Bisdom Haarlem- Amsterdam
075 Bijzettafeltje/plantentafeltje Bisdom Haarlem-Amsterdam
076 Stoel met armleuning, rieten zitting Bisdom Haarlem-Amsterdam
077 Princess Gourmet set met Teppanyaki plaat Club van 1 Miljoen
078 Ontspanningsmassage – 50 minuten De Praktijk Heemstede
079 Eerste doos – Exclusieve kerstwijn Club van 1 Miljoen
080 Zeer goede kwaliteit doublé oorknoppen

– niet voor gaatjes

Anoniem
081 Waardebon voor wassen, knippen, föhnen Kapsalon Koppie Right
082 Doos Bavo wijn – wit Club van 1 Miljoen
083 Breill dameshorloge – ‘Snake – double bracelet’ Anoniem
084 Thuisconcert ‘Valsche Noot’

– datum in 2017, www.devalschenoot.nl

De Valsche Noot is een vrolijk mannenkoor met ca.20 leden. Onder de bezielende en vakkundige 

leiding van de gerenommeerde dirigent en pianist Martin van der Brugge brengen ze een uiteenlopend repertoire ten gehore: bekende en onbekende 

nummers in diverse talen, soms vrolijk, soms melancholiek, soms vierstemmig, en soms met een enkele Valsche Noot. Van tijd tot tijd treden ze op bij festivals, zorginstellingen, goede doelen etc. Recente optredens vonden plaats in de Kleine Zaal van het Concertgebouw en op de Kennemer Golfclub.

De Valsche Noot is opgericht in 2001 en repeteert om de week. De datum van het geveilde concert kan in onderling overleg worden vastgesteld maar ligt vóór het Nieuwjaarsconcert in Wenen van 1 januari 2018. Meer informatie, waaronder foto’s, filmbeelden en repertoire  treft u aan op www.devalschenoot.nl

Lodewijk Bosch van Drakestein
085 Handgemaakt Surinaams Vogelkooitje Anoniem
086 Frambozen of bosvruchten taart op afroep Steve Cooper
087 Encyclopedie, 16-delig, geïllustreerd, Winkler Prins, 5e druk, 1932-1938 Kees Out
088 Houten loopfiets Club van 1 Miljoen
089 Geschilderd glazen drieluikje ‘Mirakel Sacrament Amsterdam’ – rond 1947 Anoniem
090 Rondvaart in sloep door de grachten van Haarlem – 2 personen BWI-administraties
091 Cadeaubon voor fles huiswijn Restaurant Variee
092 Diner met mgr. Hendriks – bereid door leden van het kerkbestuur – 17 februari 2017

– 1 persoon

Coenraad van Haren e.a.
092a Diner met mgr. Hendriks – 1 persoon Coenraad van Haren e.a.
092b Diner met mgr. Hendriks – 1 persoon Coenraad van Haren e.a.
092c Diner met mgr. Hendriks – 1 persoon Coenraad van Haren e.a.
092d Diner met mgr. Hendriks – 1 persoon Coenraad van Haren e.a.
092e Diner met mgr. Hendriks – 1 persoon Coenraad van Haren e.a.
092f Diner met mgr. Hendriks – 1 persoon Coenraad van Haren e.a.
093 Boek ‘Het land van Rembrandt’ – C. Busken Huet – Studies over de Noord- Nederlandse beschouwing in de zeventiende eeuw, 1946 Anoniem
094 2 Tennisrackets –Rucanor / Le Coq Sportif

– zo goed als nieuw

Familie Maas
095 Boek met postzegelset Olympische spelen Montreal Canada + losse zegels Familie Zuiderhoek
096 Waardebon van € 125,-

– te besteden aan een of meerdere dekbedden

Bedtime

Haarlem

097 Doos Bavo wijn – rosé Club van 1 Miljoen
098 Waardebon voor knipbeurt bij de Syrische kapper van de plebaan Kapsalon Cronjé
099 Cadeaubon voor 3-gangen diner – Eastwood Beer & Grill restaurant – incl. drank, 2 personen DoubleTree by Hilton Amsterdam
100 Encounter, heren, Eau de toilette, Calvin Klein – 100 ml Club van 1 Miljoen
101 Antieke handgekleurde houtgravure,

‘Gezicht op het Spaarne te Haarlem’ 1875

– afkomstig uit de collectie van Kunsthandel Antiquariaat Beekmans en Waning te Haarlem. Certificaat van echtheid op achterzijde

Anoniem
102 Antieke handgekleurde houtgravure,

‘Het Pavillioen in den Hout’, 1875

– afkomstig uit de kollektie van Kunsthandel Antiquariaat Beekmans en Waning te Haarlem. Certificaat van echtheid op achterzijde

Anoniem
103 Antieke handgekleurde houtgravure,

‘De Amsterdamsche Poort te Haarlem’ 1875

– afkomstig uit de kollektie van Kunsthandel Antiquariaat Beekmans en Waning te Haarlem. Certificaat van echtheid op achterzijde

Anoniem
104 Elektrische luchtpomp Club van 1 Miljoen
105 Buitenschilderij met bloemen Groenrijk Zwanenburg
106 Waardebon voor Weihnachtsstol met spijs

– 1000 gram

Bakkerij Rijkenberg
107 Zilveren armband met lapis lazuli Familie Zuiderhoek
108 Mexicaanse verkoop – uitleg zie spelregels Club van 1 Miljoen
109 Waardebon voor vis

– t.w.v. 25,-

Vishandel Zwarthoed Schalkwijk
110 Snoerloze stofzuiger

– nieuw, wèl uitgepakt maar nooit gebruikt

Anoniem
111 Boek ‘De stad aan het Spaarne in zeven eeuwen’ – 1946, Voorwoord van Burg. Reinalda Anoniem
112 Crucifix met ivoren corpus, 19e eeuw, op donkerrood velour , 63×46,5 cm Kees Out

 

113 Doos Bavo wijn – rood Club van 1 Miljoen
114 Ontspanningsmassage – 50 minuten De Praktijk Heemstede
115 Wit marmeren reliëf van Madonna met Kind

– uit Florence

Anoniem
116 Lunch voor 2 personen bij Zuidam Lunch & Diner – bij de molen aan het Spaarne Zuidam Lunch & Diner
117 Kapstok gemaakt van de achterkant van een Noord-Hollandse boerenkar Anoniem
118 Katholieke illustratie, jaargang 1914-1915 Anoniem
119 Fair Trade pakket Wereldwinkel Bavo
120 2 Porseleinen pierôts Anoniem
121 Doos Bavo wijn – wit Club van 1 Miljoen
122 3-delige smoking, incl. strik, Hugo Boss, lamswol,  maat 52 op maat gemaakt met extra lengte, één keer gedragen De heer W. Linden
123 Tractor met aanhanger Club van 1 Miljoen
124 Diner bij Kookgarage – 2 personen BWI-administraties
125 Frambozen of bosvruchten taart op afroep Steve Cooper
126 Tuinposter Anoniem
127 Litho ‘Zonder titel’, Henk Visch, 1994, opdracht voor de serie ‘Grafiet’, 50 x 30cm,

oplage 250 stuks, afkomstig uit de kunstcollectie van AMC

Anoniem
128 Luxe wijnflesopener set met 4 Bordeaux glazen Steve Cooper
129 INGEbrows behandeling – Een ‘custom made’ wenkbrauw, die jouw gezicht nog mooier maakt.

INGEbrows voor een ‘custom made’ wenkbrauw.

Wenkbrauwen kunnen een gezicht maken of breken.

De INGEbrows-behandelingen maken jouw gezicht nog mooier. Dit dankzij de ontwikkeling van de nieuwe meetmethode, gebaseerd op het principe ‘uitstraling, balans en verjonging’.

Wat INGEbrows uniek maakt is dat het niet wordt toegepast met een sjabloon, maar door te meten met een ingenieuze, simpel maar briljant, door Inge van der Plas ontwikkeld, penseel.

Rob Peetoom

Hair + Make-up Heemstede

130 Zwart houten kaarsenstandaard (1837) met  paaskaars (1979) – afkomstig

uit de voormalig Heilig Hartkerk in het Kleverpark

Familie Numan
131 Waardebon van € 125,-

– te besteden aan een of meerdere dekbedden

Bedtime

Haarlem

132 Rondleiding brandweer Haarlem

– 17 december 2016, 2 personen

Arjan Smit
132a Rondleiding brandweer Haarlem – 2 personen Arjan Smit
132b Rondleiding brandweer Haarlem – 2 personen Arjan Smit
132c Rondleiding brandweer Haarlem – 2 personen Arjan Smit
132d Rondleiding brandweer Haarlem – 2 personen Arjan Smit
133 Glas-in-lood raam uit Middenschip Sint Bavo Kathedraal Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo
134 Boek ‘Nederlandsche Klederdragten’

– Toelichting, oorsprong, gebruiken, klederdrachten, met 54 oorspronkelijke waterverfgekleurde tekeningen naar de natuur getekend, 1978

Anoniem
135 Doos Bavo wijn – rosé Club van 1 Miljoen
136 Witte truffelolie + truffelcrème Club van 1 Miljoen
137 Stoel met armleuning, bruin lederen zitting

 

Bisdom Haarlem-Amsterdam
138 Schilderij, gesigneerd J. Olthof, 1912

 

Bisdom Haarlem-Amsterdam
139 2 Stoeltjes, rond model, groen geborduurde zitting Bisdom Haarlem-Amsterdam
140 Schaalmodel van de doopvont, Albert Termote, 1961, zoals deze in de kathedraal te vinden is. De vont en deksel stellen een boom voor, waaruit de geestesduif opvliegt

Bijzonder kruisbeeld met corpus, gips, Albert Termote, gesigneerd

Boekje ‘Albert Termote – van kleinplastic tot ruiterstandbeeld’, biografie

Th.A.M. van Rijn
141 Waardebon voor wassen, knippen, föhnen Kapsalon Koppie Right
142 Een volledige service-, sleutel-, en poetsbeurt, ongeacht het merk/kleur/maat of type fiets Free Wheely

Haarlem

143 Handgemaakt zijden boeket Patrice Bloemiste Heemstede
144 Boek ‘Nederland in den aanvang der twintigste eeuw’ – verschillende schrijvers, inclusief landkaart, 1910 Anoniem
145 Mexicaanse verkoop – uitleg zie spelregels Club van 1 Miljoen
146 Tuinposter Anoniem
147 High-tea met de plebaan – 14 januari 2017

– 1 persoon

Club van 1 Miljoen
147a High-tea met de plebaan – 1 persoon Club van 1 Miljoen
147b High-tea met de plebaan – 1 persoon Club van 1 Miljoen
147c High-tea met de plebaan – 1 persoon Club van 1 Miljoen
147d High-tea met de plebaan – 1 persoon Club van 1 Miljoen
147e High-tea met de plebaan – 1 persoon Club van 1 Miljoen
148 Duralex tumbler glazen – 18 stuks Anoniem
149 Postzegelmapjes – Unicef en Sesamstraat Familie Zuiderhoek
150 Midweek-verblijf van 3 nachten in de Sint Adelbertabdij, te Egmond – t.w.v. € 300,-

– voor 2 personen incl. maaltijden

Abt G. Mathijsen

St. Adelbertabdij

151 Zilveren tientje ter herinnering aan 50 jaar Benelux Familie Kools
152 Rondvaart Haarlem – vanaf het Boothuys, 2 pers. ’t Smidtje Canal Cruises
153 Cadeaubon voor fles huiswijn Restaurant Variee
154 Bord met blauwe bloemmotieven

– 26cm (1880-1900)

Anoniem
155 Aquarel ‘Spaanse dame’, C. Kools – 2013 Mevrouw C. Kools
156 Kerststal, incl. kerstgroep Johannes de Doper Hoofddorp
157 Tafelgrill, geschikt voor houtskool Club van 1 Miljoen
158 Boek ‘Gewijde Taferelen’ met tekeningen Gustave Doré Familie Numan
159 Schoolplaat ‘Bloembollenteelt’ Familie Numan
160 Doos Bavo wijn – rood Club van 1 Miljoen
161 Waardebon voor zelf te bereiden wilddiner

– 4 personen

Wals Poelier Bloemendaal
162 Waardebon voor HairBar Look Hair & Make-up – Zin in een glamoureuze entree bij een bijzondere gelegenheid? Laat je haar stylen & je make-up verzorgen in de HairBar van Pierôt! Pierôt Coiffures
163 Pure saffraan – 2 gram Club van 1 Miljoen
164 Standaard met kruiden – witte peper, kardamom, komijn, bonenkruid, colombo Club van 1 Miljoen
165 Schaaltjes voor creme caramel met brander Familie Maas
166 Schilderij, ongesigneerd, kopie naar ‘Zwart Vierkant’ van Kazimir Malevitsj

Het origineel bevindt zich in het Russisch Museum in St. Petersburg en is naar alle waarschijnlijkheid een verwijzing naar een werk van Alphonse Allais

Anoniem
167 Boek ‘Chinese Propaganda Posters 1921-1971’ – 200 afbeeldingen, historisch overzicht geschiedenis van China, 2008 Anoniem
168 La Bonne Graine appelschiller Club van 1 Miljoen
169 Rondje Oude Bavo – Leer mij Haarlem kennen! Kinder speurtocht door het oudste deel van Haarlem, ongeveer 10 personen, datum in overleg

voor kinderen van ongeveer 8 tot 12 jaar, eventueel met begeleiding

Annelies Homburg

 

170 Waardebon voor Weihnachtsstol met spijs

– 1000 gram

Bakkerij Rijkenberg
171 Schilderij met Chinese voorstelling – olieverf Familie Maas
172 Zilveren koffiekan, theepot, melkkan en suikerpot, Sheffield – decoratief, 1880-1900 Anoniem
173 Set om thuis zelf pasta te maken Club van 1 Miljoen
174 Een complete winterbandenset!

Dus banden én stalen velgen, maat 14, 15 of 16 inch, gemonteerd onder personenauto of SUV – t.w.v. € 750,-

Autobedrijf Jan Niesten

in samenwerking met

Bridgestone

175 Doos Bavo wijn – wit Club van 1 Miljoen
176 Schilderij ‘Irissen’, olieverf Anoniem
177 Cadeaubon voor 3-gangen diner – Eastwood Beer & Grill restaurant – incl. drank, 2 personen DoubleTree by Hilton Amsterdam
178 Houten ei met geschilderde Maria icoon

– op voetje, 14 cm hoog

Anoniem
179 Waardebon voor knipbeurt bij de Syrische kapper van de plebaan Kapsalon Cronjé
180 Mexicaanse verkoop – uitleg zie spelregels Club van 1 Miljoen
181 Waardebon van € 125,-

– te besteden aan een of meerdere dekbedden

Bedtime

Haarlem

182 Growers cup thee set (6 zakjes + rekje) Club van 1 Miljoen
183 Kerstgroep – 25 cm hoog Johannes de Doper Hoofddorp
184 Ivoren beeldje, Afrikaanse vrouw Familie Zuiderhoek
185 2 kaarten voor de Divine Jopen&Gospel Tour – – 12 november 2016, www.jopenkerk.nl/haarlem/ product/divine-jopen-gospel-tour-3 Jopen Brouwerij
186 Frambozen of bosvruchten taart op afroep Steve Cooper
187 Dameshorloge met bijbehorende armband, in kwaliteit doublé, mooie fantasieschakel Anoniem
188 Litho ‘Vijfde Landschap’ (1952), van graficus Aart van Dobbenburgh            (1899-1988). Zijn werk is te zien in o.a. in Frans Halsmuseum en Teylers Museum. In de omgang nabij de Mariakapel van de Grote of St. Bavo te Haarlem worden later in 2016 drie door van Dobbenburgh betekende lithostenen, met taferelen uit het leven van Jezus herplaatst. Een expositie van zijn werk is nog te bezichtigen tot 27 november a.s. in het Nederlands Steendrukmuseum, CAROLUS Gebouw te Valkenswaard Familie Zuiderhoek
189 Doos Bavo wijn – rosé Club van 1 Miljoen
190 Tuinposter Anoniem
191 Wierook standaard van Djokja zilver Familie Zuiderhoek
192 Rondvaart in sloep door de grachten van Haarlem – 2 personen BWI-administraties
193 Paaskaars 2015 Parochie Sint Bavo

Bijeenkomst Vriendenkring: De torenbouwer stond met zijn voeten op de grond

vriendenkringOnder de titel ”De torenbouwer stond met zijn voeten op de grond” besteedt dr. mult. Erik Sengers, werkzaam voor het bisdom Haarlem-Amsterdam, aandacht aan de ‘sociale bisschop’ Aengenent en zijn programma voor de Sint Bavo kathedraal. Op 22 november 1928 legde deze bisschop Aengenent de hoeksteen van de ‘vrouwentoren’ van de kathedraal. Daarmee luidde hij de laatste fase in waarin de kathedraal in zijn huidige vorm werd afgebouwd. Zijn hele leven was hij betrokken bij de bouw ervan. Wie was deze ‘sociale bisschop’ en vinden we iets van zijn inzet voor de sociale kwestie terug in het bouwprogramma? In de lezing zal leven en werk van deze enigszins vergeten maar voor de Haarlemse Kerk niet onbelangrijke bisschop worden voorgesteld.

Na de pauze zal Rens Tienstra, de nieuwe tweede dirigent van het Kathedrale Koor, enkele Gregoriaanse gezangen uitvoeren afkomstig uit de vespers van lokale heiligen. Rens Tienstra kwam via meerdere wegen in aanraking met de kerkmuziek – in het bijzonder het gregoriaans. Na een driejarige studie van het gregoriaans zette hij deze studie voort aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. In 2013 studeerde hij af als Master of Music in Compositie met een onderzoek naar de raakvlakken tussen Gregoriaans en hedendaagse compositie.

Plaats van deze bijeenkomst is de bisschoppelijke sacristie. De lezing start 20:00 uur en eindigt tegen 22:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Ingang via de tuin aan het Emmaplein.

Wij vragen u uw komst tijdig aan te melden via ons emailadres vrienden@rkbavo.nl.

Impressie van de officiële opening Haarlemse Open Monumentendagen

Dit jaar hadden de Open Monumentendagen als onderwerp ‘Iconen en Symbolen’. Als er één gebouw in Haarlem is, waar dit onderwerp aan de orde komt, is het wel onze kathedrale basiliek Sint Bavo – ofwel de Nieuw Bavo – aan de Haarlemse Leidsevaart. Tijdens de restauratie was er alle gelegenheid om dit ontwerp van Joseph Cuypers – zoon van Pierre Cuypers – van dichtbij te onderzoeken. Dat leidde tot ontdekkingen die het aanzien van de Nieuwe Bavo hebben veranderd.

Weinig andere vakbroeders waren zo bewust bezig om de atmosfeer van het Hollandse landschap naar binnen te halen. Maar ook een fenomeen dat al vanaf het ontstaan van de kathedraal zichtbaar was kon minutieus worden onderzocht: het onvoltooide karakter. Achter dit Gesamtkunstwerk gaat dan ook een fascinerend programma schuil.

Boekpresentatie

Tijdens de officiële opening van de Open Monumentendagen op jongstleden vrijdag 9 september 2016 is het boek gepresenteerd van het langverwachte werk van Bernadette van Hellenberg Hubar – De Nieuwe Bavo te Haarlem – Ad Orientem – waarin de achtergronden, de symboliek en het gehele iconografische programma van dit illustere bouwwerk aan de orde komen.
Het boek is vanaf 9 september 2016 te koop in de kathedraal:
400 pagina’s, ca. 250 afbeeldingen, in gebonden uitvoering.
Prijs tot 9 december 2016 € 39,95 daarna € 49,95

Beeldimpressie

Mozes, de kudde en het braambos

In aanwezigheid van o.a. opdrachtgevers het echtpaar Hans en Iesje Vermeulen-Haanappel, kunstenaar Gijs Frieling, kardinaal emeritus Simonis en vele genodigden is het jongste kunstwerk, Mozes, de kudde en het Brandend Braambos, in de kathedraal ingezegend op 2 juli jl.

“Jos Cuypers omarmde het begrip van de ‘Unvollendete’ en probeerde regisseur te zijn door open vlakken open te houden”, sprak Wim Eggenkamp tijdens zijn toespraak. De kathedraal, gebouwd op een breukvlak van Neo-stijlen, biedt aan elke generatie een ‘open vlak’ om in te vullen. Met het mozaïek van Mozes is invulling gegeven aan zo’n vlak en is tevens de wens van bisschop A.J. Callier voor ‘een Mozes’ in vervulling gegaan.

U kunt Mozes, de kudde en het Brandend Braambos vinden in de kooromgang tegen de muren van de sacramentskapel.

Fotoimpressie

Foto’s: Jimmy Purimahuwa

Allemaal heilig? Bezoek aan moeder Teresa

20160902_moeder_teresa-xl-2Vandaag, 4 september, wordt moeder Teresa heilig verklaard. In 1973 bezocht ze al eens de St. Lucaskerk, waar onze plebaan toen kapelaan was. En in 1987 deed zich de mogelijkheid voor om haar te bezoeken in Calcutta.

Een verslag van plebaan Hein-Jan van Ogtrop:

De polder lijkt ver

De keurig aangeharkte Nederlandse wereld lijkt ver weg als we door de eindeloze suburbs van Calcutta reizen. Het is donderdag 22 januari 1987 en we komen geleidelijk aan de bewoonde wereld binnen. Overvolle straten vol mensen, auto’s en koeien midden op de straat. We zijn op weg naar de Main Street waar de Mission van Mother Theresa haar huis heeft. Iedere taxi-chauffeur weet waar dat is: zij is de meest geliefde inwoner van deze gigantische stad. De binnenstad nadert. Verlaten spoorwegstations herbergen talloze tentjes (of wat dat moet voorstellen): enkele lappen met een stok. We zien zowaar op weg naar het klooster een moeder trots haar pasgeboren kindje tonen. Dan komen we in de Main Street. Plotseling draait de chauffeur een klein zijstraatje in en daar is de ingang van de Mission van Mother Theresa (hoe oneerbiedig ook: vanaf nu afgekort met M.T.).

Wat er aan vooraf ging

UnknownIn de zomer van 1973 bezocht moeder Theresia (M.T.) de St. Lucasparochie in Amsterdam-Osdorp. Ze wilde die zondag de Eucharistie incognito bijwonen in een ‘gewone’ parochie. Tevoren had zij bezoeken gebracht aan een aantal sociale instellingen en bejaardenhuizen in de hoofdstad. Ze wilde dat er in de viering geen aandacht aan haar aanwezigheid besteed zou worden. In de ontmoetingsruimte van de St. Lucasparochie dronk ze koffie met enkele parochianen en vroeg ze wat de schriftlezingen waren. Met behulp van een Engelse bijbel werd dat uitgelegd. De rest van de dienst kende zij omdat het ging om ‘Jesus Christ, bread of life’. Later werd (in 1980) ter gedachtenis aan dit bezoek de kleinste van de twee nieuwe klokken die in de toren van de St. Lucaskerk waren gehesen naar haar genoemd.

Januari 1987

Pas in januari 1987 kwam hierop een vervolg. Tevoren was een brief verzonden waarin aan haar bezoek aan Amsterdam werd herinnerd en een verzoek werd gedaan om een ontmoeting met haar en een bezoek aan de huizen van haar Mission. M.T. bleek zich haar bezoek aan Amsterdam van ’73 te herinneren en stemde toe. De taxi zette ondergetekende (toen nog pastoor van de genoemde Lucasparochie in Amsterdam) met reisgenoot W. Froger en de vrouw van de toenmalige Nederlandse ambassadeur af bij de Mission van M.T. In een donker spreekkamertje werden wij geparkeerd en moesten we wachten. Op de tafel lag alleen een Bijbel (gekaft).

De ontmoeting

Plotseling verscheen zij en gaf ons allen een hand die zij omvatte. Alsof wij oude bekenden waren begon ze gewoon te babbelen. Ik vertelde haar dat wij haar nog dankbaar waren voor haar bezoek aan Amsterdam en vertelde haar dat er inmiddels een klok naar haar genoemd was. Daar moest ze toch wel even om lachen. Toen we vertelden dat een andere klok de naam van Helder Camara droeg had ze er wat meer vrede mee. Ze noemde hem toen ‘a great friend of mine’. Daarna begon ze te vertellen dat de armen mensen waren van wie wij niets dan goeds konden ontvangen. Toen W. Froger haar berichtte over de zusters van haar congregatie die hij kende begon ze te vertellen hoe dankbaar ze waren omdat ze zo goed ontvangen waren. Toen ze uitleg gaf over haar werk zei ze plotseling: ‘ik hoef jullie dat helemaal niet uit te leggen, jullie kunnen als priester alles veel beter uitleggen dan ik. Toch zal ik het maar proberen want woorden zijn ons gegeven om ze te gebruiken.’ Toen begon ze te vertellen over haar werk dat haar vreugde gaf en haar medezusters met haar, want (ze telde op haar vingers vijf letergrepen af) ‘you did them did me’. Ze vroeg hoeveel lettergrepen deze zin van Matteus 25 in het Nederlands had. We kwamen op zeven uit. ‘Dat moet korter’ zei ze. Op onze vraag hoe het Pausbezoek aan Calcutta was verlopen antwoordde ze dat de Paus het huis van de stervenden wilde bezoeken. ‘Helaas’ waren er die dag nog geen doden in het mortuarium zodat de Paus niet kon zien hoe de tekst ‘We are on our way to heaven’ daar werkelijkheid werd en hij de doden zou kunnen zegenen. ‘We hadden tevoren gebeden dat er die dag toch mensen zouden sterven. Bijna toen de Paus weg wilde gaan stierven er twee zodat hij die toch zijn zegen kon geven.’ Nuchter lachte ze. ‘Veel mensen worden actief en daar ben ik blij om.’ – ‘Als ze ons komen helpen merken ze dat we geen wasmachines hebben; we vinden dat niet nodig en zo staan vaak thuis heel belangrijke mensen hier de was te doen aan de tobbe.’ Iedereen mag komen helpen, er wordt niet naar godsdienstige achter­grond gekeken. Na enig heen en weer gepraat liep het gesprek ten einde. ‘Hoe gaat het verder met u zelf,’ vroeg ik. ‘Heel goed,’ zei ze: ‘Jesus is het brood des levens, dus ik blijf alsmaar leven.’

De kapel

Unknown-1We wilden nog wat foto’s maken. Op het binnenplaatsje deden we dat; we hoorden boven gezang. ‘De novicen bidden.’ Het bleek dat ze zelf daar eigenlijk ook bij had moeten zijn. Dus gingen we gauw de kapel binnen. Buiten was het een enorm verkeerslawaai, maar het leek wel alsof het gebed van de zusters alle herrie van de hoofdstraat naar buiten duwde. In de kapel knielde M.T. meteen op de grond neer. Wij ook. Tevoren had ze gevraagd of een van ons de zegen met het Allerheiligste zou willen geven. De novicen zaten al langer devoot voor het Allerheiligste geknield. M.T. stond echter plotseling op en zei: ‘we gaan maar weg.’ Buiten zei ze, toen we vroegen of er nog gezegend moest worden: ‘dat duurt veel te lang.’ We liepen naar beneden. Daar werden wat foto’s gemaakt. Ze bleef peinzend staan kijken naar een mooie plaat waarop verschillende bekende mensen stonden. Ze herkende de meesten (Martin Luther King, Ghandi, Max Thurian etc.), alleen Sacharov en Walesa niet onmiddel­lijk. Ze vond het schilderwerk mooi gedaan. Het moment van afscheid naderde. Ze zei ons dat we voor elkaar moesten bidden (tevoren had ik dat aan haar gevraagd). Ze zou bidden voor onze parochies en voor onszelf. Hierna gingen we op weg naar enkele huizen van haar Mission.

De huizen

We bezochten een weeshuis, een school. Het was een vrije dag maar wij mochten toch overal naar binnen omdat wij een briefje bij ons hadden door M.T. ondertekend (dat nu een soort relikwie is geworden): ‘Please show them the houses’, ondertekend: ‘Mother’. Het laatste bezochten wij het Huis van de Stervenden. Naast de enorm drukke Kalitempel was dat een oase van rust. Er lagen nog zes mensen op sterven. Indrukwekkend was het nog om te zien hoe daar een heel mager mannetje werd bijgestaan door een heel stevige Duitse jongen van de Aktion Söhnenhilfe, die hem een slokje water gaf. Zo werd Mattheus 25 werkelijkheid in onze dagen.

Weer thuis

De zondag na thuiskomst stond in het evangelie: ‘Gij zijt het licht der wereld… het zout der aarde.’ Wij hadden Moeder Theresa gezien, een vrouw van licht in de duisternis, een teken van hoop. ‘Ik ben niets bijzonders.’ zei ze steeds. ‘Jullie allemaal hebben de taak om heilig te zijn.’

Bron: kerkengek.nl