• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Rondleiding

Category Archives: Nieuws

Startzondag 2014 met een gevarieerd programma

Zondag 31 augustus gaat het nieuwe parochieseizoen van start. Op deze Startzondag nodigen plebaan, diaken en Startzondaghet parochiebestuur u als parochiaan, vrijwilliger of anderszins betrokkene uit om het nieuwe seizoen feestelijk in te luiden. En er is voor een ieder wat wils met een gevarieerd programma. Zo zijn er lezingen en rondleidingen, wordt de inwendige mens niet vergeten en voor de kinderen zijn er leuke activiteiten. Ook is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten en vakantieverhalen te delen.

De dag begint om 10:00 uur met een feestelijke Hoogmis die muzikaal wordt opgeluisterd door het Kathedrale koor. Na de viering start het gevarieerde programma dat duurt tot ca. 14:30 uur. Ten behoeve van de catering vernemen we graag uw komst. Daarom willen we u vragen u aan te melden via het parochiesecretariaat via 023-532 30 77.

We hopen oprecht u op 31 augustus te mogen begroeten.

298 kaarsjes voor de slachtoffers MH17

Aan het begin van de zondagse viering zijn in de Nieuwe Bavo 298 kaarsjes ontstoken ter nagedachtenis aan de slachtoffers van vlucht MH17. Mgr. Jan Hendriks stond vooraf stil bij het leed wat deze nietsvermoedende onschuldigen en hun nabestaanden is overkomen. Van de 298 passagiers en bemanningsleden waren er 38 afkomstig uit het bisdom Haarlem-Amsterdam en vijf uit de stad Haarlem. Tijdens het aansteken van de kaarsen klonk van het Willibrordusorgel het passende ‘Schmücke dich o liebe Seele’ van J.S. Bach. De herdenking werd afgesloten met een minuut stilte en vervolgens het zesde couplet van het Wilhelmus:

“Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt”.

Tevens was er de mogelijkheid een intentie op te tekenen in het intentieboek.

 

Fotorapportage feestelijke Eerste communie

Op zondag 18 mei ontvingen 17 kinderen in het bijzijn van hun ouders voor het eerst de Communie. Hiervan waren vele parochianen en meegekomen familie tijdens de feestelijke Hoogmis getuige. De kinderen hebben zich goed voorbereid op deze dag. Dit begon al in januari en vond in totaal zeven keer plaats in de plebanie tijdens de viering op zondagochtend. Hierdoor leerden de kinderen elkaar niet alleen goed kennen, ook leerden ze over het hoe en waarom van de Eucharistie. Daarbij was het ook nog eens een keer harstikke gezellig!

Gezins- en kindervieringen

Zo’n zes keer per jaar worden er speciaal voor gezinnen met jonge kinderen kindervieringen georganiseerd. De viering is compleet met eucharistie maar de teksten en liedjes zijn afgestemd op het vieren met kinderen. En natuurlijk is de duur wat korter dan de Hoogmis op zondag! De viering wordt voorbereid door een actieve groep ouders en kinderen  kunnen ook zelf een rol krijgen door het bespelen van een instrument of het voordragen van een lezing. De volgende kinderviering is op zondag 21 september 2014 om 12:00 uur.  Voor de andere data klikt u hier.

 

Fotorapportage priesterwijding 14 juni

In een volle kathedraal zijn op 14 juni Mario Agius en Johannes van Voorst tot Voorst door mgr. Punt tot priesters van het Bisdom Haarlem-Amsterdam gewijd. Onder de aanwezigen waren vele nationaliteiten die door de bisschop in het Nederlands, Engels, Duits en Spaans welkom werden geheten. De bisschop stond tijdens de overweging stil bij de essentie van het priesterschap: het voortzetten van het werk van Christus. Na de overweging vonden de wijdingsplechtigheden plaats en gingen de nieuw gewijde priesters daarna voor het eerst voor in de Eucharistie. Onderstaande fotorapportage is van de hand van Wim Koopman.