• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Category Archives: Ontdek onze vrijwilligers

Ontdek onze vrijwilligers

Kosters

Onze kosters zijn echte alleskunners. Ze zijn er vaak als eerste om de deur te openen en vertrekken als laatste met het sluiten van de deuren. Daartussen veel in korte tijd: kaarsen aansteken en verlichting aan, credenstafel inrichten, geluid testen, klokken luiden, cazuivels klaarleggen, gastpriesters ontvangen etc. Tijdens de Mis rust en aansluiten bij de viering.

Bloemengroep

De vrijwilligers van de bloemengroep geven de toch al mooie Kathedraal een extra glans. Grote bloemstukken sieren het altaar. Iedere twee weken een dankbare klus op vrijdag- of zaterdagmiddag.

Acolieten en misdienaars

De acolieten en misdienaars zijn de assistenten van de plebaan en diaken tijdens de viering. We hebben in de Bavo misdienaars, junior- en senioracolieten. Ze helpen o.a. bij het klaarmaken van de Tafel en het uitreiken van de Communie.

De KOG

Over alleskunners gesproken: de heren van de Klein Onderhouds Groep verrichten allerlei technisch onderhoud en modificaties in en om de Kathedraal. Wist u bijvoorbeeld dat leden van de KOG jaarlijks de lampen reinigen die hoog in de gewelven hangen?

Kathedraalwachten

Tijdens de openstelling van april t/m september zijn de Kathedraalwachten het ontvangstcomité van de Bavo. Zij verwelkomen gasten en geven tekst en uitleg over het gebouw. Daarbij houden ze meteen een oogje in het zeil en verkopen ondertussen ook nog CD’s en boeken.

De Bavo jongeren

Tijdens de vieringen rond Kerst en Pasen is het een drukte van belang in de Bavo. De Bavojongeren zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. Dat begint met kaartverkoop, ontvangst van bezoekers, beantwoorden van vragen, EHBO etc. Ook op andere drukke momenten zoals wijdingen bieden zij een helpende hand.

Nog heel veel meer vrijwilligers

Wist u dat in de Bavo nog veel meer vrijwilligers actief zijn? Wat dacht u van de redactie van het BavoJournaal, collectanten, gastvrouwen, parochiesecretariaat, parochiebestuur, stichtingbestuur, webmasters, zilverpoetsers, ziekenbezoek etc.