• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Bernard Bartelink

Category Archives: Organisten

Organist Bernard Bartelink overleden

Bernard Bartelink

Bron: www.RefDag.nl

Op zondagavond 19 oktober is organist Bernard Bartelink op 84 jarige leeftijd overleden. Bernard Bartelink was van 1971 tot 1999 titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo en was de grondlegger van de Zaterdagmiddagconcerten rond het Willibrordusorgel waarvan deze zomer de 41ste serie werd gehouden. Daarnaast heeft hij vele composities op zijn naam staan. Op 13 april 2013 beëindigde hij na meer dan 50 jaar zijn carrière op de plek waar hij begon: op ‘zijn Willibrordusorgel’ in de kathedraal gaf hij zijn laatste orgelconcert. Na afloop is hij onderscheiden met de Bavopenning van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Dit voor zijn verdiensten voor zowel de Zaterdagmiddagconcerten als zijn jarenlange verbondenheid aan de Kathedraal. Hij kreeg het ereteken namens bisschop J.M. Punt opgespeld door plebaan H.J. van Ogtrop.

Uitvaart

De uitvaartplechtigheden hebben plaatsgevonden op zaterdag 25 oktober in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo.  De viering werd geleid door plebaan Hein Jan van Ogtrop en viering werd muzikaal opgeluisterd door het Kathedrale Koor. Organist was de heer Ton van Eck.

Overweging

‘De lof van de Heer bezingen’ is de titel van de overweging  die door de plebaan werd opgedragen, deze kunt u hier nalezen.

In memoriam Bernard Bartelink (24-11-1929 – 19-10-2014)Bernard Bartelink

Door: Ton van Eck (titulair-organist Kathedrale Basiliek Sint Bavo)

Op zondag 19 oktober j.l. overleed vrij onverwacht op de leeftijd van 84 jaar Bernard Bartelink, honorair titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem. Zijn benoeming in de Haarlemse Kathedraal in 1971 was een kroon op zijn kerkmuzikale loopbaan. Hij kreeg daar de beschikking over het zojuist geplaatste Adema-orgel uit de kerk van de H. Willibrordus buiten de Veste in Amsterdam.

Bernard Bartelink was niet alleen een bezield liturgisch organist die trouw en geïnspireerd zijn kerkmuzikale plichten vervulde, waarbij hij kon putten uit zijn enorme repertoire, maar tevens nam hij actie om de orgelcultuur in de kathedraal op een uniek hoog plan te brengen door het organiseren van de jaarlijkse Zaterdagmiddagconcerten (van de tweede zaterdag na Pasen t/m de laatste zaterdag in september) sinds 1974 en het driejaarlijkse César Franckconcours sedert 1976. Dankzij deze initiatieven kwamen de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, mede dankzij het Willibrordusorgel al snel internationaal op de kaart te staan als centrum van de orgelcultuur en kregen de concerten en het concours internationaal ook grote waarderingen erkenning. Niet voor niets staat op de plaquette bij het Willibrordusorgel die bij gelegenheid van zijn afscheid in 1999 werd aangebracht: fideliter organisans (met getrouwheid organiserend).

Bernard Bartelink beschikte over een bijzonder groot en breed repertoire uit alle stijlperiodes en was daarnaast een uitmuntend improvisator.

Zijn inspanningen hebben een niet te onderschatten bijdrage geleverd aan de internationale uitstraling van de stad Haarlem als centrum van de orgelcultuur.

Ook na zijn pensionering als organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo bleef hij tot vorig jaar internationaal actief als concertorganist. Op 13 april 2013 nam hij, op 83-jarige leeftijd, met het openingsconcert van de 40ste serie door hem in het leven geroepen Zaterdagmid­dag­concerten, in de Kathedrale Basiliek afscheid van het concertpodium. Hij vertolkte toen een programma met werken van Haarlemse componisten.

De uitvaart zal plaatsvinden in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo op zaterdag 25 oktober a.s. om 11 uur waarna de teraardebestelling volgt op de r.-k. begraafplaats St.-Adelbertus te Bloemendaal.

 Biografische gegevens

Bernard Bartelink werd geboren in 1929 in Enschede. In 1954 behaalde hij de Prijs van Uitnemendheid voor Orgel aan het Amsterdams Conservatorium en in 1955 het diploma voor theorie en compositie. In 1961 was hij winnaar van het Internationaal Orgelimprovisatie Concours te Haarlem. Daarna was hij meerdere malen jurylid bij ditzelfde concours.

Tot september 1989 was hij als hoofdvakdocent voor orgel en improvisatie verbonden aan het Sweelinckconservatorium te Amsterdam en aan het Twents Conservatorium te Enschede waar hij vele leerlingen opleidde.

Na een aantal jaren werkzaam geweest te zijn als organist van de Obrechtkerk in Amsterdam werd hij in 1971 benoemd tot titulair-organist van de
Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Haarlem waar in hetzelfde jaar het Willibrordusorgel was geplaatst en waar hij tot eind 1999 werkzaam bleef.

Hier kon Bernard Bartelink zich volledig ontplooien. In 1974 nam hij het initiatief tot de Zaterdagmiddag­concerten, een gedurfde onderneming want Haarlem was al de stad in Nederland waar door de gemeentelijke orgelconcerten jaarlijks al de meeste openbare orgelbespelingen plaatsvonden.

Ook zijn tweede initiatief: het driejaarlijkse César Franck Concours, waarvan de eerste editie in 1976 plaatsvond, heeft zich als snel een internationale reputatie weten te verwerven.

Daarnaast was hij de drijvende kracht achter de voltooiing van het Willibrordusorgel met een vierde klavier en met de ontbrekende registers.

Bernard Bartelink concerteerde veelvuldig in binnen- en buitenland, met name tijdens tournees in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika, Korea, Nieuw-Zeeland, Rusland, Noorwegen, Denemarken en Duitsland. Meerdere malen was hij te gast als solist in The Royal Festival Hall in Londen en verder in de kathedraal Notre Dame in Parijs en The National Cathedral in Washington D.C. Ook trad hij regelmatig op met het Koninklijk Concertgebouworkest, waaraan hij tot 1994 verbonden was. In de afgelopen jaren (vanaf 2001) concerteerde hij in Spanje, Polen, Frankrijk en Engeland (St. Paul’s Cathedral en Westminster Cathedral).

Tevens was hij regelmatig jurylid bij nationale en internationale concoursen, met name in Haarlem (Internationaal Improvisatieconcours en het Internationaal César Franck Concours) en in Kazan (Rusland). Bij de Bernard BartelinkInternationale Improvisatiewedstrijd van het festival van Europese Kerkmuziek in Schwäbisch-Gmünd (Duitsland) was hij tevens juryvoorzitter.

Als componist van koor-, orgel- en kamermuziek kreeg hij opdrachten van o.a. de stad Amsterdam, het toenmalige Ministerie van Cultuur Recreatie en Maatschappelijk werk, de Nederlandse St. Gregoriusvereniging, de Kathedrale Basiliek Sint Bavo, de Nationale Commissie voor Liturgie en de S.N.K (Samenwerkende Nederlandse Korenorganisaties).

Bernard Bartelink is tevens een aantal jaren bestuurslid geweest van de Koninklijke Nederlandse Organistenvereniging (thans de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici). Ook was hij enige tijd adviseur bij de Katholieke Klokken- en Orgelraad.

Bernard Bartelink is onderscheiden als officier in de orde van Oranje Nassau.

 

 

 

 

Ton van Eck – titulair organist

Ton van Eck – titulair organist (1999-heden)

Na het behalen van het diploma Gymnasium B in 1966 aan het Aloysiuscollege in Den Haag, studeerde Ton van Eck orgel bij Bernard Bartelink onder wiens leiding hij aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam het diploma Uitvoerend Musicus met aantekening voor improvisatie behaalde. Tevens studeerde hij van 1972 t/m 1975 bij Marie-Claire Alain te Parijs.

In 1969 werd hij organist van de St. Jacobuskerk in Den Haag en sinds 1 december 1999 is hij titulair-organist van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo aan de Leidsevaart in Haarlem.

Hij was prijswinnaar/finalist op internationale improvisatieconcoursen te Chartres, Haarlem en Rennes en behoorde driemaal tot de prijswinnaars op het César Franckconcours te Haarlem (1976 en 1979: 3e prijs, 1982: 1e prijs).

Sedert 1967 concerteert hij regelmatig en verzorgt hij radio-opnamen in Nederland en vrijwel alle Europese landen en Zuid-Amerika. Ook wordt Van Eck internationaal regelmatig uitgenodigd als jurylid, voor het geven van cursussen en lezingen en als gastdocent aan conservatoria en universiteiten.

Hij componeerde een Concerto voor orgel en strijkorkest (1977) en enige andere werken voor koor en orgel. Zijn koorwerk De Profundis werd bekroond bij de Alphons Diepenbrock Compositiewedstrijd 1995.

Vanaf 1979 is hij werkzaam als adviseur bij de Katholieke Klokken- en Orgelraad, waar hij inmiddels de bouw en restauratie van vele (historische) orgels heeft begeleid.

Zijn talrijke publicaties bevatten vele orgelmonografieën en artikelen in internationale vaktijdschriften over orgelbouw, orgelhistorie, uitvoeringspraktijk en orgelcomponisten.

Albert-Jan Roelofs – co-titulair organist

Albert-Jan Roelofs – co-titulair organist (2000-heden)

Albert-Jan Roelofs studeerde orgel en klavecimbel aan de conservatoria van Maastricht en Amsterdam. Hij behaalde solodiploma’s voor beide hoofdvakken na studies bij o.a. Piet Kee, Jean Wolfs, Rémy Syrier en Anneke Uyttenbosch. Tevens volgde hij masterclasses bij Gustav Leonhardt, Ton Koopman en Harald Vogel.

Naast veel concerten in Nederland (waarbij hem eervolle uitnodigingen voor concerten op de wereldberoemde orgels te Haarlem en Amsterdam ten deel vielen) gaf hij recitals in Duitsland, België, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Denemarken, China, Nieuw-Zeeland en USA. Bijzonder succesvol waren zijn concerten met complete uitvoeringen van J.S. Bachs Die Kunst der Fuge (recent ook op CD verschenen), het Klavecimbelconcert van Manuel da Falla (met ensemble Contraint) en het Concert Champêtre van Françis Poulenc (met Het Gelders Orkest).

Hij is een graag geziene gast op internationale festivals voor Oude Muziek (Utrecht, Berlijn, Irsee) en jury-lid van concoursen (Premio Bonporti, Rovereto, Italië).

Op het Label Contrapunctus Musicus verscheen de CD: Jan Kalsbeek fecit; harpsichords after J. Ruckers, L. Denis, G.B. Giusti and M. Mietke played by Albert-Jan Roelofs.

Door zijn rijke ervaring in en diepgaande kennis van historische uitvoeringspraktijk – hij studeerde muziekwetenschap aan de Rijksuniversiteit Utrecht – staat Albert-Jan Roelofs inmiddels bekend als specialist in de interpretatie van muziek uit de 17e en 18e eeuw. Samen met Elizabeth Wallfisch legt hij zich toe op vertolking van klaviermuziek met begeleiding van (solo)-instrumenten. De CD La Superbe; French harpsichord music from the 18th century (2004), waarop als voorbeeld van dit genre muziek van Jacques Duphly te beluisteren is, ontving lovende recensies.

Albert-Jan Roelofs is tevens mede-oprichter en vaste continuospeler van het barokorkest de Wallfisch Band dat onder leiding staat van Elizabeth Wallfisch.

Cor Oost – dirigent-organist Klein Bavokoor

Cor Oost – dirigent-organist Klein Bavokoor

Cor Oost (1 oktober 1942 – 9 februari 2017) was dirigent-organist van het Klein Bavokoor dat de rouw- en trouwmissen en één keer per maand op de zaterdagavond de Eucharistieviering verzorgde. Daarnaast zong het Klein Bavokoor op Tweede  Kerstdag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag en een aantal zondagen in de zomervakantie.

Daarnaast was Cor Oost als dirigent-organist verbonden aan de H. Willibrordusparochie in Heiloo en de St. Jozefkerk te Bennebroek.

Hij was tevens pianist en richtte zich daarbij in het bijzonder op pianomuziek uit de barok en uit de klassieke en vroeg-romantische periode. Tevens componeerde hij koorwerken, piano- en orgelmuziek.