• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Category Archives: Plebaan en diaken

Personalia H.J. van Ogtrop plebaan

Hein Jan van Ogtrop (geboren te Eemnes 5-12-1939) is sinds januari 1992 plebaan van de Sint Bavokathedraal in Haarlem.100828_Marieke_Paul_086

Hij studeerde van 1960-1966 filosofie en theologie in Warmond. Mede door het onderricht van de professoren Cees Rijk en Ben Hemelsoet ontstond een grote interesse voor het Jodendom. Op 4 juni 1966 werd hij in de eerder genoemde St.Bavokathedraal te Haarlem tot priester gewijd door Mgr. Nierman (Mgr. van Dodewaard was kort tevoren overleden).

Hij was van 1966-1992 werkzaam in Amsterdam als basispastor van de St.Lucasparochie in Osdorp. Daar werkte hij samen met Joseph Keet (oud voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël) die hij in 1982 als pastoor opvolgde.   Hij was in diezelfde tijd vicevoorzitter van de Raad van Kerken in Amsterdam en Regioleider van Amsterdam Nieuw West. Sinds januari 1992 is hij plebaan van de St.Bavokathedraal in Haarlem.

Van 1994 tot 1998 was hij voorzitter van de Katholieke Raad voor Israël, die namens de Rooms-Katholieke kerk het gesprek met de Nederlandse Joodse gemeenschap voert. Van  2004 – 2007 voorzitter van het Overleg Joden en Christenen (OJEC). Sinds 2002 Kanunnik van het bisdom Haarlem.

VERDERE ACTIVITEITEN: Van 1968-1990 was hij met een zekere regelmaat als radiospreker voor de KRO-radio te beluisteren. Hij schreef tussen 1996 en 1999 drie boeken over de  joodse achtergronden van de Evangelieteksten (In het Leerhuis van Matteüs, Marcus en Lucas uitgegeven bij de Katholieke Bijbelstichting). Andere publicaties: De Naam van de Heer, Pelgrims naar Jeruzalem (samen met Joseph Keet), Woorden om te doen (over geloven en politiek handelen) en (met anderen) Kerken in een kathedraal, uitgegeven bij het eeuwfeest van de Bavo in 1998.  Daarnaast schreef hij artikelen in Ter Herkenning, publiceert hij nog steeds in het Tijdschrift voor Verkondiging. Kerugma en De Eerste Dag (over de Joods Christelijke wortels van het geloof) alsmede in het bisdomblad Samen Kerk over de Bijbelse symboliek in de kerkelijke architectuur. Over hetzelfde onderwerp ging zijn Sabbatsscriptie van 2000: Dieu parmi nous. Verder over dat onderwerp schreef hij in het jubileumjaar van het bisdom Haarlem het boek: “Hij wil bij ons wonen”. En boek over de kerken in bisdom Haarlem. Zijn primaire aandacht ligt echter bij de mensen! Mensen in nood moeten worden bijgestaan. Het is een voorrecht –vindt hij- om huwelijken te mogen inzegenen. De interesse voor geloof en levensvragen neemt in deze jaren toe. In deze zelfde laatste jaren zijn er nog al wat jonge mensen die gedoopt wilden worden. Zij zijn een aanwinst voor de parochie en de hoop voor de toekomst.

 

Personalia drs. E.H.A. Fennis diaken

Eric Fennis (geboren te Hilversum op 30 maart 1970) is sinds 1 november 2009 diaken van de Sint Bavokathedraal in Haarlem. Dit naast zijn werkzaamheden als algemeen secretaris en kanselier van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Hij studeerde theologie aan de katholieke universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Van 1992 tot 1998 was hij als parochie-assistent werkzaam in de parochie H.H. Vitus en Willibrord te Hilversum.

In april 1998 werd hij door Mgr. H. Bomers benoemd tot algemeen secretaris van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Na diens overlijden op 12 september 1998 werd hij opnieuw in deze functie benoemd door Mgr. J. Punt, alsmede in de functie van bisschoppelijk ceremoniemeester. In 2001 werd hij tevens benoemd tot Kanselier.

Op 3 december 2000 werd hij in de eerder genoemde Sint Bavokathedraal tot diaken gewijd door Mgr. J. Punt en verleende hij pastorale en liturgische assistentie in de Sint Jansbasiliek te Laren.

Sinds november 2009 is hij als diaken verbonden aan de Kathedraal en tevens aan de Koorschool van het Muziekinstituut. Hij is vice-voorzitter van het bestuur van dit Instituut. In de kathedraal is hij bijzonder verantwoordelijk voor de liturgie en de verkondiging, alsmede voor het individuele pastoraat (met name voor de leden van het Kathedrale Koor)

Sinds 1 januari 2011 is diaken Fennis namens de bisschop tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van het liturgisch beleid in het bisdom. Hij is in die hoedanigheid  lid van de Nationale Raad van Liturgie. Hij heeft namens het bisdom zitting in de Katholieke Vereniging voor Oecumene en is tevens bestuurslid van het landelijke Kardinaal Willebrands archief. Hij is tevens adviseur i.b.d. van het kabinet van de Koning. Verder is hij secretaris van de Stichting Mgr. J.G. van Veen en regent van de Annastichting te Hilversum.

Eric Fennis en Irene Muller zijn samen de trotste ouders van dochter Emma.

‘Het is een feest om in de Bavoparochie werkzaam te zijn, waar zovelen zich echt thuis voelen. De Kathedraal als gebouw nodigt uit tot gebed, de liturgie tilt op uit het alledaagse en de sfeer maakt een dieper contact met God mogelijk. Het helpt om vandaar uit ook op maatschappelijk vlak inzet te tonen voor anderen, en de Kerk naar buiten toe een eerlijk gezicht te geven. Vele mensen van goede wil dragen dit binnen de Bavogemeenschap, en in een sfeer van vriendschap en collegialiteit mogen pastoor Hein Jan van Ogtrop en ik dit van de nodige inspiratie voorzien en Christus op een bijzondere wijze binnen onze gemeenschap present stellen.’