• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Category Archives: Priesters en Diakens

Pastoraal Team

Het pastoraal team bestaat naast pastoor Bart Putter uit kapelaan Nars Beemster, kapelaan Johannes van Voorst en diaken Gert Jan van der Wal, en de BOAZ coördinator Paula van der Voorn.

Pastoor Bart Putter: Aan de pastoor is in eerste instantie het pastoraat toevertrouwd. Zeker als het gaat om de verdichtingsmomenten van het katholiek gelovig leven is hij de eerst aanspreekbare: bij de doop van een kind of volwassene en de voorbereiding op en de beleving van het sacrament van de ziekenzalving. De pastoor is beschikbaar voor persoonlijk gesprek en geestelijke leiding, al of niet in het kader van het beleven van een biecht. Hij bereidt gewoonlijk degenen voor die kerkelijk willen trouwen en verzorgt hun viering. Bij overlijden is hij beschikbaar om de familie naar behoeven te begeleiden naar de uitvaart. Kern van pastoraat is bekendheid. De pastoor gaat op uitnodiging of eigen initiatief op bezoek bij parochianen. Deze bezoeken staan in het teken van kennismaking, uitwisseling van ervaringen met het parochiële leven en beschikbaarheid voor eventuele meer persoonlijke onderwerpen. Hij is de eerst aanspreekbare pastor voor de parochies in Zandvoort en Bloemendaal.

Kapelaan Johannes van Voorst: Onze parochies kennen de bijzondere situatie dat de pastoor slechts voor een deel van zijn tijd beschikbaar is voor de parochies. Dat betekent in de praktijk dat kapelaan Johannes van Voorst, priester, veel van de pastorale taken van de pastoor waarneemt. U kunt hem altijd uitnodigen voor een bezoek door te bellen naar het secretariaat BOAZ-parochies (zie Contact), of door hem direct te benaderen.

Kapelaan Nars Beemster: kapelaan Nars Beemster, priester, is in deeltijd werkzaam voor onze parochies en houdt zich vooral bezig met kinderwerk (hij bereidt de kinderen voor op de Eerste Heilige Communie), jeugdwerk. Ook bezoekt hij graag oudere mensen. Dus mocht u een bezoek van deze kapelaan op prijs stellen, dan kunt u bellen naar het secretariaat BOAZ-parochies (023-5277462, zie ook Contact) of door hem direct te benaderen.

Diaken Gert Jan van der Wal: Diaken Gert-Jan van der Wal is in de vier parochies voor 70% van zijn werktijd. Hij is de eerste aanspreekbare voor de parochies van Aerdenhout en Schalkwijk. Hij begeleidt de vrijwilligersgroepen, gaat op huisbezoek en is beschikbaar voor pastorale begeleiding van mensen in bijzondere levenssituaties. Daarnaast gaat hij regelmatig voor in de vieringen van de vier parochies en begeleidt hij de PCI’s en is actief in het diaconaal werk.

Diaken Gert-Jan van der Wal is ook bereikbaar voor noodsituaties en crisismomenten (zie Contact).

 

Andere vaste pastorale krachten in onze regio:

Kannunik Hendriks: voormalig pastoor van de H. Josephkerk, is kannunik Hendriks nu nog werkzaam voor het dagelijkse pastoraat en liturgie in de H. Josephkerk.

Diaken Ph. Weijers: Diaken Philip Weijers is benoemd om in de liturgie van de Kathedraal vast te assisteren, voornamelijk als een van bisschoppen celebreert. Ook zet hij zich regelmatig in voor uitvaarten.

 

Vaste assistenten:

Pastor H.J. van Ogtrop: Lang en toegewijd plebaan geweest van de Sint Bavo Kathedraal, maar sinds november 2018 met emeritaat. Nog altijd valt pastor van Ogtrop met enige regelmaat in voor vieringen in onze regio.