• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Goud koepel - slide

Category Archives: Restauratiefasen

Fasering

Met de restauratie van de plebanie is in 2005 een begin gemaaktFasering
met het fasegewijs herstel van de kathedraal. Tevens zijn vanaf 2005 de straalkapellen casco gerestaureerd. Vanaf 2010 waren voldoende middelen beschikbaar om de restauratie weer op te pakken en is gestart met de restauratie van koepel, transepten en sacristie. Toen dit in het voorjaar van 2012 werd opgeleverd werd na de bouwvak gestart met het hoogkoor, kooromgang en straalkapellen. Dit verliep voorspoedig en werd al in het voorjaar van 2014 opgeleverd. In de nazomer is gestart met de vierde fase: het middenschip. Naar verwachting wordt dit in 2016 opgeleverd. Mits er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn wordt dan gestart met de restauratie van de Westtorens en portaal. Het doorgaan hiervan is vooralsnog onzeker.

Restauratiefasen:

 

–     Fase I a.    Plebanie
b.    Straalkapellen (casco)
Uitgevoerd in 2005
Uitgevoerd in 2006 – 2007
–     Fase II c.    Transepten, koepel en traptorens
d.    Sacristie en doopkapel
e.    Kathedraal museum (casco)
Uitgevoerd 2010 – 2012
Uitgevoerd 2011 – 2012
Uitgevoerd 2011 – 2013
–     Fase III f.     Hoogkoor bovengronds
g.    Kathedraal Museum (inrichting)
Uitgevoerd 2013 – 2014
Uitgevoerd 2013 – 2014
–     Fase IV h.    Middenschip Gestart in nazomer 2014, oplevering voorzien begin 2016
–     Fase V i.     Westtorens met westportaal Start is voorzien in 2016

*Het doorgaan hiervan is afhankelijk van voldoende financiële middelen en is vooralsnog onzeker.