• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Category Archives: Sacrament van het huwelijk

Het sacrament van het huwelijk

Het kerkelijk huwelijk is één van de zeven sacramenten die de Katholieke kerk rijk is en is de vereniging van man en vrouw. Overigens is niet de plebaan of diaken bedienaar van het sacrament, maar dienen jullie elkaar het sacrament zelf toe door jullie ja-woord naar elkaar uit te spreken! De plebaan of diaken is er getuige van en vraagt daarna Gods zegen over jullie huwelijk en zegent en besprenkelt de ringen met wijwater.

Kerkelijk huwelijk

Het sacrament van het huwelijk kan men alleen aan elkaar toedienen als tenminste een van de partners katholiek is gedoopt. Als één van de partners niet is gedoopt of gedoopt in een andere traditie, dan is toestemming (dispensatie) van het bisdom nodig. Dit regelt de plebaan of de diaken.
Als jullie in de Bavo de belofte van trouw  aan elkaar willen uitspreken, dan kan je contact opnemen met de kapelaan of diaken. Voorafgaande aan deze bijzondere viering van het huwelijk, vindt er een periode van voorbereiding plaats.
De meeste stellen kiezen voor een speciaal moment om deze viering te houden, meestal buiten de reguliere missen om. Een enkele keer wordt tijdens de zondagse Hoogmis een kerkelijk huwelijk ingezegend.

100828_Marieke_Paul_078