• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl
Restauratie Bavo

Category Archives: Waarom restaureren en wie betaalt dat?

Waarom restaureren en wie betaalt dat?

Sinds het najaar van 2010 staat de Bavo in de steigers. Hoogste tijd om de balans op te maken!

Hoever is de restauratie gevorderd?

De restauratie is in alle opzichten halverwege. Eind 2010 is gestart

Verticale scheuren in het Noorderportaal

Verticale scheuren in het Noorderportaal

met de werkzaamheden en het hele project zal nog duren tot eind 2017. Eerder zijn in 2004 de plebanie en enkele straalkapellen al gerestaureerd. Vanaf 2010 zijn de koepel en transepten en daarna het hoogkoor onder handen genomen. Nu is het middenschip aan de beurt en vanaf 2016 volgen de torens. Er is dus al veel werk verzet, maar er komt ook nog veel werk aan. Sinds enkele weken worden de steigers weer opgebouwd. Eerst aan de buitenzijde, dat is al goed zichtbaar en inmiddels ook binnen in de kerk. Omdat het middenschip nu niet meer beschikbaar is, vieren we inmiddels andersom: de altaartafel is omgedraaid en de kerkbanken zijn verplaatst naar het hoogkoor. Een mooie en praktische oplossing om de zondagse Hoogmissen en de missen op zaterdag door te laten gaan. De weekmissen zijn verplaatst naar de grote zaal van de plebanie.

Wat was ook al weer de aanleiding voor de restauratie?

Het gebouw was in meerdere opzichten aan groot onderhoud toe. Weer en wind alsook de tijd hebben hun tol geëist. Om maar een paar voorbeelden te noemen: voegen zijn verdwenen of uitgesleten, blikseminslag heeft voor ernstige scheurvorming in de torentjes gezorgd, slechte waterafvoer zorgt voor houtrot en lekkages en installaties zoals de verwarming zijn zwaar verouderd en niet meer in stand te houden. Ook zijn de glas-in-lood ramen uitgezakt en dreigen uit de sponning te komen. Op sommige plaatsen komt zelfs het plafond naar beneden. Ieder gebouw heeft onderhoud nodig en dat geldt nu zeker voor de Bavo!

Wat moet er nu nog gebeuren?

Houtrot na lekkage.

Houtrot na lekkage.

Als eerste staat nu de restauratie van het middenschip op het programma. Een omvangrijke klus: reparatie en herstel van het dak en de dakkapellen, voegwerk, sierstenen en hemelwaterafvoer. Ook worden alle glas-in-lood ramen vervangen. Hierover volgt in het volgende BavoJournaal meer informatie. De restauratie van het middenschip is verdeeld in twee fases: eerst de noordzijde en daarna de zuidzijde (respectievelijk Westergracht- en Emmapleinzijde) en zal duren tot medio 2016. Hoewel het financieel absoluut nog niet rond is, is de start van de restauratiewerkzaamheden aan de torens voorzien in 2016. Hier staan o.a. voegwerk en vervanging/verbetering van het klokkenspel op het programma.

Wat levert de restauratie ons op?

Als de restauratie eind 2017 is afgerond hebben we een schitterende kathedraal geschikt voor de toekomst! Het is er nu al aantrekkelijk kerken; het monumentale en kleur- en vormrijke gebouw zal veel bezoekers trekken. De Bavo is een bijzonder bouwwerk door de functie die het heeft en de

Na kleuronderzoek bleek de Bavo ontzettend veel kleur te bevatten!

Na kleuronderzoek bleek de Bavo ontzettend veel kleur te bevatten!

periode waarin het gebouwd is. De overgang van ‘klassieke kerkenbouw’ eind 1880 naar de ‘strenge’ stijl van de nieuwe zakelijkheid waarin de torens zijn gebouwd is in geen ander gebouw in Nederland zo duidelijk weergegeven. De Bavo is daarmee een uniek bouwwerk!
De restauratie heeft al een schat aan informatie opgeleverd over het kleurgebruik. Dit is nu duidelijk te zien is aan de torentjes op het hoogkoor. Er wordt gewerkt aan een boek om alle ontdekkingen vast te leggen en te behouden voor de toekomst. De restauratie haalt regelmatig de media. In het Haarlems Dagblad zijn al diverse werklieden en kunstschilders de revue gepasseerd en er zijn mooie artikelen geplaatst met de plebaan als woordvoerder of over de aan te brengen glas-in-lood ramen van Jan Dibbets.

Wat kost de restauratie en wie betaalt dat?

De restauratie is een zeer kostbare aangelegenheid. De totale kosten zijn geschat op € 26 miljoen. Het Rijk, de Provincie, het Bisdom en diverse fondsen dragen bij aan de restauratie van dit Rijksmonument. Zij dragen echter alleen bij aan de instandhouding van het gebouw en de kunstwerken, dus niet aan voorzieningen voor het gebruik ervan zoals verwarming, verlichting, geluidinstallatie etc. Niet alles wordt gesubsidieerd en ook is de dekking van de totale kostenbegroting nog niet rond.

Uw hulp is nodig!

Uw hulp is hard nodig om de restauratie af te kunnen ronden. Het voortzetten van de restauratie van de torens is door onvoldoende middelen onzeker. Ook moeten verwarming, verlichting, geluid en toiletten nodig worden vervangen. Help daarom mee en doneer! Maak uw gift over op IBAN NL22INGB 000 27 15 042 t.n.v. Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo te Heemstede. Meer informatie over fiscaalvriendelijk schenken vindt u hier.

‘Nog 1 miljoen euro te gaan: help mee en doneer!’

Uitgebreide fotorapportage: klik hier.

De fases van de restauratie: klik hier.

De Bavo bezichtigen tijdens de restauratie: klik hier.

Voor vragen of meer informatie mail naar: restauratie@rkbavo.nl