• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Category Archives: Word vriend van de Bavo!

Welkom bij de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo

In april 2010 start de grote restauratie van de Kathedrale Basiliek Sint Bavo. Een van de grootste kerken van ons land en een van de meest bijzondere.  Het is de enige Rooms-Katholieke kerk in Nederland die als kathedraal is gebouwd én als zodanig in gebruik is: een gebouw vol symboliek. De restauratie gaat minstens duren tot 2015.

We willen u van harte uitnodigen om nu vriend(in) te worden van de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo, waardoor u deze restauratie kunt ondersteunen en gaan volgen. U wordt dan ook een vriend van de schatkamer van de basiliek, een schatkamer met kerkelijke kunst vanaf de middeleeuwen tot op heden, waarvan de zilvercollectie behoort tot de meest belangrijke van ons land.

Een moderne kathedraal

De huidige kathedraal is gebaseerd op het Gotische kathedraaltype. Architect Jos Cuypers heeft dit echter met elementen van andere herkomst verrijkt. Hij nam kennis van moderne ontwikkelingen en maakte daar ook gebruik van voor  het realiseren van zijn eigen idee: een moderne kathedraal.  Er zijn verschillende elementen te vinden, die ontleend zijn aan niet-Europese, met name byzantijnse en  islamitische bouwtradities. De architect heeft er waarschijnlijk mee willen aanduiden dat de christelijke boodschap een karakter heeft dat de Europese culturele traditie te buiten en te boven gaat.

Aan het interieur hebben de beste katholieke kunstenaars uit de bouwtijd gewerkt, zoals Mari Andriessen, Jan Toorop, de edelsmedenfamilie Brom en niet te vergeten de schilder en glazenier Han Bijvoet. Vanwege dit alles is het gehele kathedrale complex voorgedragen voor plaatsing op de werelderfgoedlijst van de Unesco.

Slijtage

Maar ook dit gebouw is aan slijtage onderhevig. Een ingrijpende restauratie staat voor de deur.

Na de restauratie van de Plebanie (zo heet de pastorie bij een kathedraal) in de jaren 2004-2006 is uitgebreid onderzocht en nagedacht, hoe de restauratie het beste kan worden aangepakt. Welnu: er moet nog voor € 23,5 miljoen aan werk worden uitgevoerd, waarvoor we € 10 miljoen van  het Rijk hopen te krijgen. Uit eigen middelen en bijdragen van derden moet € 13,5 miljoen komen. Daarvoor worden fondsen benaderd, maar ook de steun van particulieren is onontbeerlijk.

Vriendenkring van de Nieuwe Bavo

De Vriendenkring gaat zich vooral richten op het architectuur-historisch belang van deze kerk en op de cultuurhistorische activiteiten, die in deze kerk plaatsvinden. En in de toekomst zijn dat er veel meer. Want naast diverse tentoonstellingen in de vernieuwde Schatkamer, zijn er elk jaar in de zomerperiode orgelconcerten, waaraan de beste organisten uit binnen- en buitenland deelnemen. Verder zijn het Muziekinstituut- en Koorschool Sint Bavo nauw verbonden aan de kathedraal en verzorgen zij er de erediensten. Er wordt op een zeer hoog artistiek niveau koormuziek ingestudeerd en uitgevoerd.

Het ligt in de bedoeling de restauratie van de kathedraal aan te grijpen om deze activiteiten uit te breiden en beter te faciliteren. De Vriendenkring wordt bij al deze activiteiten betrokken en zeker bij het gehele restauratieproces. Zo gaat u regelmatig uitgenodigd worden om de steigers te beklimmen. Kortom: als dit gebouw en de activiteiten erin, u lief zijn, meldt u aan als vriend(in) van de Vriendenkring van de Nieuwe Bavo!

N.B. Er is een online aanmeldingsformulier (nog te ontwikkelen), maar u kunt zich al opgeven per e-mail via vrienden@rkbavo.nl. Vermeld uw naam en adresgegeven, zodat wij u een aanmeldingsformulier kunnen toesturen.

De Vriendenkring is een ANBI, uw gift is dus aftrekbaar van de belasting. Bijgevoegd de Verantwoording van de Stichting over 2013