• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

website Kathedraal Sint Bavo is ‘digitaal erfgoed’

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door technologische veroudering en andere risico’s.

Om die reden zal de KB de websites archiveren van Nederlandse overheden, wetenschappelijke- en cultureel erfgoed organisaties. De website van de kathedraal Sint Bavo is met ingang van 2010 ook hiervoor geselecteerd.

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet tevens analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Ook deze website zal daartoe geharvest, duurzaam opgeslagen en beschikbaar gesteld worden aan een algemeen publiek via de website van de Koninklijke Bibliotheek. Opeenvolgende versies met een regelmatige frequentie worden opgenomen.