• Leidsevaart 146
  • 023 - 532 30 77
  • info@rkbavo.nl

Kerkbalans

Doe mee aan de Aktie kerkbalans!

We doen weer een beroep op u om via de Actie Kerkbalans onze parochie financieel draaiend te houden. Wij moeten het vooral van deze actie hebben; die is naast de opbrengst van de miscollectes en de jaarlijkse bijdrage van het bisdom onze voornaamste bron van inkomsten.

Ruim veertig procent van de begrote kosten zijn bruto personeelskosten. Dat betreft de pastores, verder onze koster, tevens secretarieel medewerkster en tot slot onze organist en zijn plaatsvervanger. Verder gaat vijfentwintig procent op aan onderhoud, energie en verwarming van kathedraal en pastorie. De resterende vijfendertig procent gaat op aan de wekelijkse missen; het pastorale werk; verplichte afdrachten aan bisdom, dekenaat en Caritas; en beheer.

Hoe groot moet mijn bijdrage zijn?

De afgelopen jaren is het niet gelukt om onze begroting sluitend te krijgen. Veel is duurder geworden terwijl de inkomsten ongeveer gelijk bleven. Anders dan de jaren daarvoor hebben we nu al drie jaar aanzienlijk moeten interen op de toch al bescheiden reserves van de parochie. Dat kunnen we ons niet langer permitteren. Maar we willen toch graag de diensten blijven vieren met de luister die deze kathedrale basiliek kenmerkt, en ook verder voor de parochie, jong en oud, klaar staan zoals u dat gewend bent. Op u durf ik dan ook een beroep te doen omdat wij als leden en vrienden van deze parochiegemeenschap samen verantwoordelijk zijn voor de financiën van onze parochie. Het moet dus echt van u komen…

Wij hebben in ons parochie- en vriendenbestand ongeveer 2000 gezinnen of eenpersoonshuishoudens die wij voor deze actie kunnen aanschrijven. Op ruim 700 daarvan konden wij de afgelopen jaren voor een jaarbijdrage rekenen. Mogen wij dit jaar en volgende jaren ook op uw bijdrage rekenen?

Hoe kan ik betalen?

U bespaart ons veel administratieve last als u ons machtigt uw bijdrage eenmalig of gespreid over het jaar van uw rekening af te schrijven. Daartoe kunt u een machtiging invulling (neemt u hiervoor contact met ons op). Maar elke andere manier van betalen is natuurlijk welkom. Verder wijs ik u erop dat giften zoals deze, onder voorwaarden, voor u mogelijk ook aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.

Parochiebestuur Sint Bavo

gironummer NL58 INGB 0000 0923 87

ING-bank NL44 INGB 0654 4943 12

BIC INGBNL2A

Caritas Instelling van de Kathedraal

Om parochianen die in financiële nood zitten te kunnen helpen, heeft de PCI de steun van andere parochianen hard nodig. U kunt uw donatie storten op rekeningnummer NL32 RABO 012 08 97 563 van de Parochiële Caritas Instelling, H.H. Antonius Bavo te Haarlem. Aanvragen voor financiële ondersteuning, schriftelijk bij de PCI p/a Sint Bavo, Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem.

Rekeningnummer: NL32 RABO 012 08 97 563