• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl

Preken archief

 • 28 oktober: Iedereen in het licht!

  [print]

  30e Zondag door het Jaar

  Schriftlezingen:

  • Jeremia 31,7-9

  • Hebreeën 5,1-6

  • Marcus 10,46-52

  Jericho is niet zomaar een stad!
  Het is de stad met de muur aller muren:
  Ze stonden ooit streng overeind
  en de poorten waren gesloten
  toen weerloze slaven van Egypte die zochten naar woonruimte
  om levensruimte vroegen.
  Maar, u kent het verhaal:
  ‘ the walls came tumbling down.’

  Wat is dit actueel in onze dagen!
  Duizenden en duizenden mensen zijn op zoek
  naar leefruimte maar overal zijn hekken en muren.

  Door een geweldloze actie van de weerlozen
  die zeven maal rondom de stad liepen
  met de ark van God in handen
  gingen de muren eraan en stortten in.
  Een verhaal met een rijke symboliek:
  het woord van God
  (gesymboliseerd door de ark met de tien geboden)
  is alle gewelddadigheid de baas.
  Nog een beetje mooier gezegd:
  geen muur houdt stand voor de kracht van de liefde.

  Jesus passeert Jericho als Hij op weg gaat naar Jeruzalem.
  Jericho in Jesus’ tijd een spookstad,
  alles in puin en de profeten hadden gezegd
  ‘nooit mogen die muren worden herbouwd.’

  Jesus passeert Jericho als een tussenstation
  op zijn weg naar Jeruzalem.
  Daar vermeldt Marcus Jesus’ ontmoeting
  op zijn weg naar Jeruzalem met een blinde.
  Het is de 4e ontmoeting in de serie ontmoetingen van Jesus
  op weg naar Jeruzalem waar Hij zijn leven voor de mensheid zal offeren.
  De eerste die hij tegenkwam (1) was de farizeeër,
  die vroeg of je als man je vrouw mocht wegsturen
  toen kwamen de kinderen (2); de leerlingen wilden die wegsturen,
  toen (3) de rijke jongen die Jesus wilde volgen
  maar niet alles wat hij bezat durfde te verkopen,
  en nu is er (4) de blinde bedelaar.
  In al die ontmoetingen leren wij iets over
  hoe Jesus de mensen benadert
  en wie Jesus voor de mensen wil zijn.

  Laat ons goed opletten:
  wat gaat Hij doen, wat gaat Hij zeggen?

  * Wat gaat Hij doen?
  Allereerst: hij loopt de blinde niet voorbij
  zoals zovelen die geen aandacht besteden aan mensen in nood,
  die naast de weg terecht gekomen zijn.
  ‘Langs de weg’ lag hij, zo vermeldt de evangelist.
  Hij kon niet meelopen met alle anderen
  die druk doende waren, allemaal gewichtig op weg naar belangrijke dingen.

  De blinde doet daar niet aan mee, hij ligt aan de weg, is machteloos.
  Hij leeft van wat een vriendelijke onnozelaar hem geeft
  maar hij hoort niet bij de anderen,
  Hij ligt LANGS de weg.

  Als de mensen merken dat hij naar Jesus roept
  vallen ze eerst tegen uit:
  ‘hou je mond, jij hoort niet bij ons.’

  Maar Jesus stopt. Hij heeft hem gehoord.
  Heel schijnheilig gaan de anderen dan op eens om
  en zeggen: ‘heb goede moed, hij roept je.’
  Maar die omstanders zijn niet belangrijk.

  Het gaat om Jesus en de man langs de weg.
  Jesus stopte zagen we, maar wat doet hij nog meer?
  Hij richt het woord tot Hem.

  * En wat gaat Hij dan zeggen?
  Zoiets als ‘arme sukkelaar, zal ik je helpen.’
  Neen, Jesus stelt zich niet boven deze naaste.

  Hij zegt iets anders. Niet ‘ik zal wel even dit’
  maar Hij richt zich tot de ander
  Hij neemt hem serieus als Hij vraagt:
  ‘wat wil jij dat ik voor jou zal doen.’

  Een nieuwe levenshouding van
  aandacht en trouw aan wat de ander van jou wil.

  De oktobermaand is missiemaand,
  de vorige week hebben we voor de missie gecollecteerd.
  Het gaat dan niet om neerbuigendheid en betweterigheid
  het gaat om waarachtige dienstbaarheid.

  Een goede missionaris zegt niet:
  ‘arme sukkels in breng jullie een blijde boodschap’
  maar vraagt – net als Jesus in het evangelie vandaag- :
  ‘wat kan ik voor jullie betekenen.’

  Tegenwoordig wordt het erg belangrijk geacht
  – en vroeger was het dat eigenlijk ook al –
  om te beseffen wat mensen
  van de landen waar jij op bezoek bent zelf willen.

  Ze vragen dat je hun cultuur bijvoorbeeld
  serieus neemt. En daarom zijn zij degenen
  die bij het tweede Vaticaanse concilie ervoor gezorgd hebben
  dat de volkstaal, voor ons het Nederlands, in de liturgie kwam.

  Het waren niet de moderne westerse theologen die dat bereikten
  maar dat waren de missionarissen in Indonesië
  en op de Filipijnen die de dwaasheid inzagen
  van het begroeten van mensen
  met een eigen cultuur van duizenden en duizenden jaren
  in het Latijn, de hoftaal van het westromeinse keizerrijk
  dat vergeleken met hun cultuur pas kwam kijken.

  ‘Wat wil jij dat ik voor jou wil doen’
  is de vraag die missionarissen en zendeling uitspreken
  bij hun contact met anderen

  maar dat zal ook de vraag moeten zijn
  die alle mensen op de lippen moeten nemen
  als zij zich keren tot hun medemensen,
  actueel vandaag nu er zoveel duizenden vragen om hulp.

  Het is de vraag van de mens
  die zich werkelijk voor een ander interesseert,

  het is de vraag van de man of de vrouw
  die zijn of haar partner serieus neemt
  en misschien ook die van de ouders aan hun kind-

  het is de vraag die de hulpverlener, de professionele
  of de vrijwilliger van een parochie bijvoorbeeld
  op de lippen moet nemen
  als hij het voorrecht heeft een ander te mogen bezoeken;
  WAT WIL JIJ DAT IK VOOR JOU ZAL DOEN.

  De blinde weet wat hij zeggen moet:
  ‘Heer dat ik weer mag zien!’
  Hij wordt geholpen,
  hij zal zien.

  Dat zal heel wat voor hem gaan betekenen
  maar niet alleen omdat hij
  nu de bloemetjes en de bijtjes kan bekijken.

  Hij zal Jesus zien, de Messias
  en hij zal zien wat Jesus gaat doen en welke weg Hij zal gaan.

  En nu zou ik zeggen:
  -arme blinde was je maar niet genezen-
  want je zult zien hoe Jesus opgaat naar Jeruzalem
  je zult zien hoe Hij daar veroordeeld wordt,
  hoe Hij zal lijden en sterven aan het kruis.

  Je zult Jesus’ vernedering zien
  en zijn graflegging.

  En als dat allemaal gebeurd is
  komt het op het echte zien aan.

  Het zal er dan op aan komen
  te zien dat deze Jesus werkelijk de zoon van God was
  dat Hij werkelijke de solidaire vriend van de kleinen was
  en dat Hij in zijn trouw aan de wil van de Vader
  de ware Messias was die gevolgd moet blijven worden.

  De mens die zover is dat hij dit alles ziet
  zal ook het vervolg mogen zien: de verrijzenis.

  De mens die ziet dat de mens die in deze duisternis ging
  werkelijk de gestalte van God is
  zal op de paasmorgen ook het ware licht zien
  dat iedere mens verlicht;

  Als mensen Hem durven volgen
  zullen alle muren van haat en achterdocht
  net als die van Jericho instorten,
  zal de dienst aan de naaste hoogtij vieren,
  zullen alle tranen worden gedroogd
  en zal God alles in allen zijn.

  Deze zaterdag hadden we onder de Mis
  de Vormselviering van een volwassene
  en op zondagmorgen de doop van een klein meisje:
  God werk met ons gaat door.

  Wat zou het fijn zij als God echt alles in allen zou zijn
  deze wereld helemaal nieuw en glanzend
  en iedereen levend in het licht! Amen.

  Hein Jan van Ogtrop, pastoor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec