• Leidsevaart 146
 • 023 - 532 30 77
 • info@rkbavo.nl

Preken archief

 • 1 september: Heilzaam ontregelen

  [print]

  22e Zondag door het Jaar

  Schriftlezingen:

  • Sirach 3,17-18.20.28-29

  • Hebreeën 12,18-19.22-24a

  • Lucas 14,1.7-14

  Ik begin met een herinnering aan een TV uitzending over prinses Diana,
  iemand die ‘in the picture was’
  zoals dat heet. Een oorspronkelijke vrouw.
  Toen ze binnenkwam in een bejaardenhuis
  waar mensen een beetje mistroostig zaten te kaarten zei ze:
  ‘wie speelt er vals?’ en meteen was er deining in de zaal en gelach.
  Ook haar bezoek aan AIDS-patiënten in een ziekenhuis/
  Iedereen was in die dagen als de dood voor AIDS
  en de patiënten werden zorgvuldig geïsoleerd.
  De bezoekers, zo ze er al waren
  waren als de dood dat zij besmet zouden worden.
  Ik herinner mij dat mij toen ook die angst werd aangepraat
  toen ik een keer op bezoek ging in het AMC.
  Diana loopt zo op een patiënt toe en schudt hem de hand.
  Grote paniek bij de beveiligers.

  Onze Paus Franciscus gaat op deze voet verder:
  beter gezegd is degene die de hele wereld aan het wakker schudden is!
  Dat is belangrijk: het is uiterst heilzaam dat wij bestaande kaders doorbreken
  en andere mensen durven ontmoeten.
  Misschien zag u al wat afleveringen van de serie van Andries Knevel
  -nota bende van de degelijk protestantse E.P.-
  die deze paus volgt op al zijn tochten naar de echt belangrijke mensen.

  De Schrift, en met name het evangelie, spreekt erg kritisch
  over mensen die vooraan zitten omdat ze altijd al vooraan zaten.
  In de eerste lezing krijgen we het al te horen:
  ‘hoe meer aanzien je hebt,
  hoe meer je je moet vernederen.

  Jesus gaat daarop verder en ontmaskert, in het evangelie van vandaag
  aan de hand van wat zich iedere dag voordoet
  … het ambitieuze gedoe in de maatschappij,
  waarbij anderen opzij gedrukt moeten worden
  om sommigen de kans te geven zelf vooraan te komen.

  En daarna wijst Hij degenen aan
  die het eerste recht hebben om aan te zitten
  aan de maaltijd der volkeren.
  Dat zijn de armen, de gebrekkigen, de kreupelen en de blinden.
  Die moeten worden uitgenodigd.
  Maar dat is moeilijk want
  we kennen ze niet echt.
  Wij zien de armen niet echt.
  We kijken naar een beeldbuis die we kunnen afstoffen.

  Iemand die echt wel eens geweest is in een ontwikkelingsland
  -neen ik bedoel niet op een safari of een verzorgde reis-
  weet ongeveer hoe het daar is
  en zal goede herinneringen hebben aan hun vriendelijkheid
  en hun gastvrijheid tegenover welke gast dan ook
  die zij onmiddellijk de ereplaatsen geven.

  Wanneer zullen wij hen eindelijk eens toelaten aan onze dis?
  Jesus geeft ons ook een methode aan
  hoe we de idealen van het Koninkrijk Gods kunnen realiseren.
  Het is voor jou goed om zo te leven
  dat de ander belangrijker is dan jij. Maak voor hem ruimte.
  Ga zelf nu eens niet op die eerste plaats zitten…
  Laat die eerste plaats waar je als rijke westerling
  al zo lang zit nu eens over aan een ander
  die daar nog nooit gezeten heeft.

  VERHAAL:
  Er was eens een synagoge in een stadje in oost Polen.
  De rabbijn was een zeer wijs man,
  hij had tal van geleerde boeken geschreven
  en had daarom ook gevraagd
  of het bestuur van de synagoge hem niet met kleine zaken wilde lastig vallen.
  Het ging hem alleen om de hoofdzaken.
  Rondom het bedehuis woonden allerlei mensen.
  Rijken en armen. Samen gingen ze naar de synagoge
  maar natuurlijk de allerarmsten niet.
  Die schaamden zich te zeer
  omdat ze geen passende kleren hadden
  om in het openbaar te verschijnen.
  Wel was het de gewoonte
  dat de armen van het dorp na de sabbathsdienst bij de kerkdeur stonden.
  Ze kregen dan een gift van de kerkgangers
  en bedankten hen daar vriendelijk voor.
  Er kwamen echter klachten
  dat vele kerkgangers het een beetje storend vonden,
  die arme vieze mensen aan de deur.
  Het bestuur was daarover in vergadering bijeengekomen
  en om de overlast en de drukte te voorkomen
  had men bij de uitgang van de kerk een groot offerblok geplaatst
  met het opschrift: ‘voor de armen’.
  Toen de rabbijn
  op eerste sabbath waarop het offerblok in gebruik genomen werd
  naar buiten kwam zag hij wat er veranderd was
  en deze ontdekking greep hem zo aan
  dat hij direct het parochiebestuur bijeenriep.
  ‘Wat hebben jullie nu gedaan,’
  zo begon hij op verontwaardigde toon,
  ‘jullie hebben bij de ingang van de kerk
  een offerblok geplaatst!’
  Verbijsterd vroegen de kerkbestuursleden hem
  waarom hij hier zo geschokt over was.
  Hij zei: ‘tot nu toe stonden jullie iedere sabbath
  nog oog in oog met de armen
  en werden jullie door hen aan je eigen rijkdom herinnerd
  en deden jullie wat je te doen stond
  maar nu staat er alleen maar een ding.
  Je zult daarom je ogen gaan sluiten
  voor de nood van de arme
  en je hart zal niet meer door de nood van de arme worden geraakt.’
  Het offerblok werd haastig verwijderd
  en de volgende week stonden de armen weer aan de deur.
  De parochianen zagen hen weer oog in oog,
  groetten hen en gaven weer hun giften.

  We kunnen al deze dingen ook toepassen dichterbij:
  op je relatie met je partner, met je vrienden.
  Zie hem of haar echt.
  Gun die ander nu eens de ereplaats
  en als die ander dat ook denkt
  wordt het op deze aarde echt goed.

  Ik vond in mijn bibliotheek een tekst van Ambrosius,
  bisschop van Milaan (340-397)
  -hij kijkt vanuit dat raam in onze kerk, een bijenkorf naast hem, naar ons hier beneden. –
  Zijn woorden waren honingzoet maar ook duidelijk-
  Augustinus is dankzij zijn preken bekeerd:
  In een van Ambrosius’ preken las ik:
  ‘de aarde werd voor allen gemeenschappelijk geschapen.’
  ‘Als je toevallig rijk bent
  ook al heb je er hard voor gewerkt
  bedenk dan dat je,
  als je iets aan de arme geeft,
  je niet iets geeft dat van jezelf is
  maar iets dat eigenlijk al van hem was.’

  In het tegenoverliggende raam treffen we
  de Griekse heilige Johannes Chrysostomus,
  vertaald: Jan met de gouden mond.
  Hij waarschuwt:
  ‘De rijken zijn degenen
  die zich van de goederen die voor allen bestemd zijn
  het eerste meester hebben gemaakt’
  Ja, die oude kerkvaders konden het mooi zeggen
  en hun boodschap is nog eigentijds ook.

  Door Jesus’ verkondiging worden we steeds meer ingewijd
  in de geheimen van Gods Koninkrijk.

  Het wordt in het voetspoor van Jesus van Nazareth
  steeds duidelijker wat van ons wordt verwacht:
  doen als Hij
  die zelf de laatste plaats heeft ingenomen
  als een slaaf die de voeten van zijn leerlingen waste
  als een mens die tussen de misdadigers aan het kruis hing
  en die Zijn leven voor ons gaf.

  Tot zijn gedachtenis staat hier een tafel,
  die tafel hier is meer
  dan een rechthoekige plank met vier poten
  maar een prachtig symbool van menselijke solidariteit.

  Aan die tafel zoals God die wil aanrichten
  kunnen mensen van alle naties en talen aanzitten.
  Aan tafel zijn ze allemaal hetzelfde,
  zijn wij allemaal hetzelfde:
  allemaal sterfelijke wezens die eten nodig hebben
  anders gaan we dood.
  Maar dankzij Hem is er leven!

  Allemaal hebben wij onze eigen kwaliteiten
  allemaal kunnen wij onze bijdrage leveren
  ieder met haar/zijn eigen mogelijkheden.
  Dat is nou net precies de bedoeling van een kerk:
  voor alle mensen iets betekenen,
  iedereen welkom:
  zo maken wij als mensheid een nieuw begin.

  Hein Jan van Ogtrop, pastor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec